Sunteți pe pagina 1din 49

Structura hardware

a unui calculator personal


c
6 
 este o maşină care,
sub controlul unui program memorat, primeşte
şi prelucrează date şi furnizează rezultatele
acestei prelucrări..

2 structura hardware
2 structura software

u
aardware 
  

 Software    


  
 
 

   
 3
^uncţiile unui sistem de calcul

 
 
 

  


 

   

G
£rhitectura unui sistem de calcul

 
 

  
   
 

    ! 


 "! 

  

 

Œ
6omponentele funcţionale ce formează
arhitectura unui sistem de calcul:

Unitatea 6entrală de prelucrare (U6 


D    
D    66
D   

Unităţi de memorie externă:
· magnetice: aard disc, ^loppy disc;
· optice: 6, ;
Unităţi de intrare
Unităţi de ieşire
è
£rhitectura unui sistem de calcul

U66 U£
Unităţi d 
Unităţi
de de
intrare ieşire

U6

   
  
 #$   
   
 
 #%   
   

 *
6onfiguraţia unui sistem de calcul

 & · 

  

  

 
  

 " 
 
 "  

 
 


 

  '

  

†
    ]
    %  
 )
· 
 '
· #
 
'
· #  '
 
  

 
 
    
  

c(
    


    )

2    
 

 
 
 $*% #$ %+'

2    
 


 
 
 $*% #, +$-'

2     

cc

 

cu
6aracteristicile plăcii de bază care
determină performanţele sistemului
    
 


 

 '
   

'
   + # '
  '
 .$/&
 
 
+/#'
   
 
  

 
     
 '
   
c3
r 
 
   

'
   
 '
  
   
cG
#
 


 

iteza de execuţie a instrucţiunilor:
·  
"! †cè3uèG
· 
  01
emoria internă pe care o poate adresa direct:
±   
"! 
 
 
   3u  

u3u
   
emoria cache integrată  " c· 
 
 
 
'  
  2  + # 
 ate de referinţă în istoria microprocesoarelor:
microprocesoarelor

-     


 

3 d   az az


G p
  az az
entium dp 3 az az
entium ro à d  az az
entium pà p  az az
entium dp 33 az az
£ K 3 dp 3 az az
entium  az 33 az
entium  G az G az
ntel eon (3 biţi, cache K , Gaz
tanium (G biţi, cache G   Gaz

) 3 014 cè
emoria
emoria calculatorului este componenta hardware care
realizează  ,  şi  informaţiilor.

 
 )
  
)+ #+/#
   )  
 

 

c*
emoria internă
2£ (andom £ccess emory memorie cu acces
aleator în care se poate scrie şi citi informaţia.
 
 2

   2  
'
 2   
 
   
 "'


 
)    

, 
 "  
 
  )
,+ #,5 
+ #·
   "  
 '
&+ #&
+ #· 
  '
2 ")#+ ## 
+ #' + # 

+ c†#
emoria internă
2emoria cache ± memorie £ rapidă (S£:
  
 
 
"!  

  


 
'
  2  
 
,+ #2 
 
  
  
 
 
 "
2 
   ' 
)    2


 ,+ #

2 S (ead nly emory asic nput utput System memoria


internă cu informaţii permanente (nevolatilă.
   
  
 
'
 )
  
 
 
" 
 2 
 
 
 2 +/#

c]
S ul sistemului
(§ 

 
&  
  
 
 2 
+/#  )
+    
   
 
 

+ 2

 2   
  
   
1
22

2 + # 
  

   
 
 
  
 6  u(
emoria externă
     
   
,    )
· %  
" '
· % "  ! 
 
  
    )
1,,

 ,,  

 
 
4 " ,+/#,,+/#
uc
iscuri hard (a

sunt fixate în carcasa U6;

au capacitate mare de stocare (uzual: G G ,


 G , G , G , etc..
eprezintă memorie externă în care se păstrează:
sistemul de operare;
programele;
datele salvate ca fişiere.
£u viteza de scriere/citire foarte mare (de ori mai mare
decât a dischetei
uu
iteza de rotaţie: rpm, rpm, etc
iscuri hard (a


 
 1,   1,

u3
^loppydiscuri (^
nu sunt fixe, pot fi scoase si
mutate de la un calculator la altul;
au capacitate mică de stocare (uzual ,GG b
şi dimensiunea de 3, ( inch = ,G cm
viteza de rotaţie: 3 rpm

rata de transfer: K /s

6  à  p p à à à pà 


à  
 

 
 p à uG
iscuri magnetooptice (Zip drive
+    
   


 
   )
  "  
   1,'
      "
 
)
  3Œ
'
 )3è(( '
  )Œ#6
% )$ 4 #
  c((uŒ(

#.'
iscuri 6
storic:  hilips şi Sony introduc 6ul în muzică;
 : apare 6ul
6itirea: cu raze laser foarte înguste şi precise

£vantaje faţă de mediile magnetice de stocare:


format de date mult mai dens â capacitate mare
(G , 
durata de viaţă a datelor mult mai mare (zeci de ani, faţă de
efectul magnetic ce scade în max. ani

iscuri 6
6aracteristici:
 capacitatea de stocare (G ,  ;
 timpul de acces: G ms faţă de ms la
a;
 rata de transfer: între K /s si  K /s;
 viteza de rotaţie: x, x, «, x (x viteza
standard corespunzătoare ratei de transfer de
 K /s 
u*
iscuri 6
ipuri:
 6 compact disk recordable
 6 compact disk rewritable

bs:
 unităţile uzuale 6 din 6 sunt destinate
exclusiv citirii;
 pentru scrierea pe 6 sunt necesare unităţi (drive
speciale, numite 6 writer.(igital ersatile isk
 

  2 

 
 ,+/#
> 2 c]]Œ
  ) 
& 5 
> % 
 
 â
 
  
 
 
> &  
 
> &  
    )

u]

  )

" 

+)   


 
 
"  

  ) cu†#.uŒè#.

3(
lăci de extensie:
laca de sunet (Sound laster

 
 "  
+)
 "   

2 
 

  
 
  )  "
  

 
  

 
) 
   
 

3c
lăci de extensie:
laca de reţea
+)  

  


2  
  )"    
 
   )

%   
 c(#  
  ! 
c0  
 
7 +  

 2  c(#

3u
, "  

+   " 
 
)
  '
  '
   

33
, "  
 7

 
5
7

  3G

& )89%+ 4%+
0  )
  

  

 
 
 

  


#
 
  

  

 


 
  
 

   
  

     

 )
·
 

· 
7
, "    
 "  
  

 
  
*
 
 2 

 
 

3*
&
 
, "
 "    2 

 
 

$  
   
 
   
$  "2  
 
  
 
 

   
  
dà
&
 
 / +/ 
 
 +
 
 "  
 
 2 

 
  
 

  
  )
     '
 
  G 3'
" 
 


5
7
, "  

 


 %  

 
 

 2  "  

3]
  

, "  


  "! 2 "! 
 
 /   
 
 

   
 

G(
#

, "

 
 
2   


2   $  2  
"
 
 " 
 


Gc
, "  
 
 
  

 

Gu
# 
ipuri: 6 


'
6 

 
 ' 

 

imensiuni: ) 2 cŒuc
c*c]
ehnologie: 
ata de refresh: 
" 

  2  
  
 
! 
 '  +
 ,  
ezoluţia:)   
  


l l l +
 )  c(uG *è† 
"  
 c(( 1
G3
$  
6lasificare după modul de imprimare:
ƒ6u ace)
  à '   
 
!  
'  '" 
  '
    '
ƒ6u cerneală)   "  
 
  
  '
  7  
 '
 "   † 6 '  ' 
 

'
  
 
 p 
ƒaser:
 
  )
 à   
 

   
 "    
    ' GG

 
 6 
.
 "    
 '
  
   

  
, " 
  
   % 
 

  
 
  
 
 , "  
  

#
G*
#
 
  
 
 2 

 
  

r d 
 à à à d à p à 

pàp
  d p p  
 ol)  2  
2
  '  
 
 
2 2  
    ipuri)   '
 erformanţe) "    
Ώ: 
%
  
 5

 

    '   
  
  
  

G]