Sunteți pe pagina 1din 6

Parc de Aventura

Oradea
1.Introducere
2.Diagnosticul teritorial
• A) Pozitia geografica
3.Analiza SVVOT
Puncte tari: Puncte slabe:
-Se afla in apropierea Aqua Park-ului Nymphea -Sezonalitatea
-Aproape de arterele principale -Lipsa parcarilor in zona.
-Lipsa concurentei in zona -Lipsa vegetatiei necesare proiectului

Oportunitati: Amenintari:
-Activitate inovativa si recreativa in aer liber. -Conditiile climatice.
-Utilizarea unui areal abandonat -Pozitionarea intr-o zona mai putin dezvoltata.
-Atractii noi atat pentru locuitori cat si pentru
turisti.
4.Obiectivele proiectului
• Dezvoltarea unui nou tip de activitate in Oradea
• Promovarea activitatilor in aer liber
• Atragerea unui numar mare de turisti
• Crearea unor locuri de munca
• Utilizarea unui teren abandonat
Master planul