Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ

ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”

Rolul anomaliilor dento-maxilare la copiii cu


cefaleea de tip tensională
Conducător ştiinţific
dr. șt. hab.,conf.univ. Diana Uncuţă

Asistent universitar,
Catedra de propedeutica stomatologică Cristina Poştaru
“Pavel Godoroja”

Chişinău 2018
Actualitatea
Incidenţa anomaliilor dento- 8
maxilare la copiii variază
între 39,0 şi 87,7% 7,
Şi ocupă locul II (după carie
dentară) printre copiii din
7
populaţia generală cu %
afecțiunile ale regiunea oro-
maxilo-facială 66,76%
(Malocclusion prevalence and comparison
between the Angle classification and the
Dental Aesthetic Index in scholars in
the interior of São Paulo state – Brazil
Dental Press J Orthod 2010 July-
39,0%
Aug;15(4):94-102)
Авторы Количество детей
и подростков %

H.Kaur, U.S.Pavithra 2400 87,7


Mills 1455 82,5
Wood 100 82,0
Massler and Fr. 2758 78,9
Helm 1700 78,5
Ingervall and Hed. 200 76,5
Thilander and Myr. 5459 73,8
Garbin et al. 1531 66,76
Harrison and Davis 1438 61,0
Myllarniemi 1531 39,0
Actualitatea

Conform datelor epidemiologice Frecvenţa în funcţie de


incidenţa anomaliilor dento-maxilare
variază în funcţie de: vârstă
 Factorul de vârstă;
Patologia asociată (SNC,
 Patologia asociată; card., gastrol)
 Grupa etnică;
Grupa etnică
 Gen

gen
(Birgit Thailander; Lucia Pena,
Clementina Infante ,2001)
altele
Frecvená anomaliilor dento-maxilare la copii în %

2000-2010

1990-2000

1980-1990

0 50 100
Autori Anul Perioadele %
de vârstă
Antanas S.,K 2009 7-15 84,6
1981- 11,1%
Lopatiene
Gelgor IE, 2007 12-17 79,6 1983- 42%
Karaman AI
1988- 45%
Johannsdottir et al. 1997 6 69,0
1990- 62,4%
Sulaiman Al-Emran 1990 14 62,4
1997- 69%
Kerosuo et al. 1988 11-18 45,0
Tellervo Laine 1983 14-19 42,0
A. S. Hirschowitz 1981 12 11,1
Anomaliile dento-maxilare la copii - o
problemă pentru RM

60
55
50
40 36,7
30,6 32,9
30 Fetiţe
Băieţi
20
А. De tipul ocluziei şi genul copiilor 10
0
(I loc ocupă ocluzia distală la băieţi Distală Adîncă
şi
II loc – ocluzia adâncă la fetiţe)
(Iluţă I.,Buşmachiu I., 2011).
Frecvenţa anomaliilor dento-
maxilare la copiii din RM (în %)

55,8
60
50
40 30,8
30
20 13,4
10
0
În funcţie de: 6 - 11 12 - 14 15 - 18
B. Perioada de vârstă
(Valentina Trifan .,
2016)
Durerea (prozopalgia) –
una din problemele actuale ale
neurostomatologiei din RM

În special la copiii cu patologii


asociate
(anomaliile dento-maxilare
asociate cu cefalee de tip
tensională).
Durerea la copii –
simptom clinic dominant în
neuro-stomatologie,
specific atît în cefaleea de
tip tensională , cât şi în
afecțiunile sistem
stomatognat.
Frecvenţa cefaleei la copiii cu
anomalii dento-maxilare este
direct proporţională cu vârsta,
în special la pierderea precoce
a dinţilor, preponderent la
copiii cu anomalii de ocluzie;
Intensitatea durerii la aceşti copii
este dependentă de zonele de
inervaţie, etapa de dezvoltare
şi debutul a anomaliilor dento-
maxilare
(provocată de factori trigerminali
obişnuiţi).
0.74

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%
Germania
Norvegia
40.00%
Rusia
0.18
30.00%
0.19
20.00% Rusia

10.00%
Norvegia
0.00%
Cefaleea de tip Germania
tensională
Cefaleea de tip tensională
90% 82.00%
80%
70%
Cefaleea de tip 60% 51.50%
tensională mai frecvent 50%
40%
debutează la vârsta de 30%
19.50%
11–13 ani atât la băieţi, 20%
8.00%
10%
cât şi fetiţe 0%
3 лет 5 лет 7 лет 11-13 лет
[Fearon P, Hotopf�
M�., 2001]�
Mecanismele durerii la copii cu anomaliile dento-maxilare şi
cefaleea de tip tensională
Ipoteza
afectării
funcţiei
articulaţiei
temporo-
mandibulare

Ipoteza
Ipoteza Posibelele trigeminal-
psihologică
ipoteze ale vegetativă
mecanismelor
durerii
în
ADM şi CTT

Ipoteza Ipoteza
ocluzală musculară
Mecanismele de provocare în veriga patologică ale
patologiei asociate dintre anomaliile dento-
maxilare şi cefaleea de tip tensională

Manifestări clinice ale


Dereglarea funcţiei
hiperexcitabilităţii
muşchilor mimici
neuro-musculare

Dereglări de
ocluzie
Tulburări organice
și disfuncția
emoţionale şi
articulației depresive
temporo-
mandibulară
Ipoteza musculară a cefaleei de tip tensională

Autorii Anul Sursa


Brossman R.E 1995 Headache Pain, Trigger Point Pain,
and Temporomandibular Joint
Dysfunction
Андреевa Т.E., Богачева 2000 Принципы диагностики и лечения
Л.А., Седова Т.Н. хронических непрогрессирующих
Кремлевская медицина. головных болей различной
Клинический вестник этиологии в условиях
специализированного
поликлинического отделения.
Jensen R.,Bendtsen L., 1998 Muscular factors are of importance in
Olesen J. Headache. 1998 tension-type headache
Jan;38(1):10-7
Ipoteza disfuncției articulației temporo-
mandibulare

80% din cazurile cu cefaleea de tip


tensională se asociază cu disfuncția
articulaţiei temporo-mandibulare (G.
Maier şi colab., 2014).
1. În 67% cazuri la copii cu anomalii dento-maxilare se depistează cefalee de
tip tensională (2012);
2. În 2011 o fost evidenţiat faptul, că risc sporit de cefalee de tip tensonală
a fost determinat în ocluzia adâncă, ocluzia de Clasa II Angle şi în
ocluziile încrucișate;
3. La 80,5% de copii cu cefalee de tip tensională au fost depistate
dereglări de ocluzie şi ale articulaţiei temporo-mandibulare.
CONCLUZII

1. Astfel, anomaliile dento-maxilare la copiii


cu cefaleea de tip tensională au o
componentă structural-funcţională şi
manifestări clinice extrem de specifice
unde putem urmări o verigă patologică
unică: deci, stresul psihoemoţional, ca
urmare activează disfuncţia musculo-
articulară cu formarea hipertoniei
musculare locale cu „excitarea” nodulilor
vegetativi..
2. Importanța ocluziei dentare în ceea ce
privește disfuncția articulației temporo-
mandibulare și cefaleea de tip tensională
încă nu este pe deplin clarificată , deși a
fost discutată mult timp în literatura
ortodontică.
CONCLUZII
 Concomitent rolul dereglărilor funcţiei mușchilor
masticatori, determinaţi de ocluzie dentară, în
patogenia cefaleei de tip tensională până la sîrşit
nu este studiată
 Pentru aprecierea gradului de implicare al muşchilor
masticatori şi sistemului trigeminal în procesul de dezvoltare
a anomaliilor dento-maxilare în asociere cu cefaleea de tip
tensională la copii se recomandă examinări neurofiziologice
suplimentare (electromiografia standard ori cu ace) care ar
permite selectarea şi monitorizarea tratamentului adecvat.
 Alaluusua S, Myllarniemi S, Kallio M. Streptococcus mutans infection level and caries in a group of 5 year old children. Caries
Res. 1989;23:190–4.
 Prevalence of caries and salivary levels of mutans streptococci in 5-year-old children in relation to duration of breast feeding
SATU ALALUUSUA1,*,  SINIKKA MYLLÄRNIEMI1,  MARKKU KALLIO2, LEENA SALMENPERÄ2 and VELI-MATTI TAINIO2
European Journal of Oral Sciences Volume 98, Issue 3, pages 193–196, June 1990
5. Prevalence of caries and salivary levels of mutans streptococci in 5-year-old children in relation to duration of breast feeding
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES, Volume 98, Issue 3, June 1990, Pages: 193–196, SATU ALALUUSUA, SINIKKA
MYLLÄRNIEMI, MARKKU KALLIO, LEENA SALMENPERÄ and VELI-MATTI TAINIO. Version of Record online : 1 OCT 2007,
DOI: 10.1111/j.1600-0722.1990.tb00961.x
 Dasanayake AP, Caufield PW. Prevalence of dental caries in Sri Lankan aboriginal Veddha children. Int Dent J. 2002;52:438–44. 
 Russell JI, MacFarlane TW, Aitchison TC, Stephen KW, Burchell CK. Caries prevalence and microbiological and salivary caries activity
tests in Scottish adolescents. Community Dent Oral Epidemiol. 1990;18:120–5.
 Borzabadi-Farahani A, Borzabadi-Farahani A, Eslamipour F. Malocclusion and occlusal traits in an urban Iranian population. An
epidemiological study of 11 to 14-year-old children. Eur J Orthop. 2009;31:477–84.
 Mtaya M, Brudvik P, Astrom AN. Prevalence of malocclusion and its relationship with socio-demographic factors, dental caries, and oral
hygiene in 12 to 14-year-old Tanzanian schoolchildren. Eur J Orthod.2009;31:467–76.
 Onyeaso CO. Prevalence of malocclusion among adolescents in Ibadan, Nigeria. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;126:604–7. 
 15. Silva RG, Kang DS. Prevalence of malocclusion among Latino adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop.2001;119:313–5.
 Guaba K, Ashima G, Tewari A, Utreja A. Prevalence of malocclusion and abnormal oral habits in North Indian rural children. J Indian Soc
Pedod Prev Dent. 1998;16:26–30.
 Das UM, Venkatsubramanian, Reddy D. Prevalence of malocclusion among school children in Bangalore, India. Int J Clin Ped
Dent. 2008;1:10–2. 
 Sidlauskas A, Lopatiene K. The prevalence of malocclusion among 7-15 year-old Lithuanian schoolchildren.Medicina
(Kaunas) 2009;45:147–52.
  Al-Ibrahim HM, Telfah HD, Hyasat AN. Frequency of malocclusion in an orthodontically referred Jordanian population. J R Med
Sci. 2010;17:19–23.
 Parisotto TM1, Steiner-Oliveira C, Silva CM, Rodrigues LK, Nobre-dos-Santos M. Early childhood caries and mutans streptococci: a
systematic review. Oral Health Prev Dent. 2010;8(1):59-70.
 H. Kaur, U. S. Pavithra,1 and R. Abraham1. Prevalence of malocclusion among adolescents in South Indian population.
J Int Soc Prev Community Dent. 2013 Jul-Dec; 3(2): 97–102.
 Altemus LA. Prevalence of malocclusion in American Negro children. Quar Nat Dent A. 1960;18:31.
 Gábris K, Márton S, Madléna M. Prevalence of malocclusions in Hungarian adolescents. Eur J Orthop.2006;28:467–70.
 Mtaya M, Brudvik P, Astrom AN. Prevalence of malocclusion and its relationship with socio-demographic factors, dental caries, and oral
hygiene in 12 to 14-year-old Tanzanian schoolchildren. Eur J Orthod.2009;31:467–76.
 Richard E. Emrich, Allan G. Brodie and J.R. Blayney Prevalence of Class I, Class II, and Class III Malocclusions (Angle) in an Urban
Population An Epidemiological Study J Dent Res 1965, 44: 947
 Nishitha Joshia, Ahmad M. Hamdanb, Walid D. Fakhouric. Skeletal Malocclusion: A Developmental Disorder With a Life-Long Morbidity. J
Clin Med Res. 2014;6(6):399-408 Review
MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE

 THANK YOU