Sunteți pe pagina 1din 80

Sistemul Nervos –

anatomie si fiziologie
Curs pregatire simulare admitere

Carmen Crivii
Disciplina de Anatomie – Embriologie
Departamentul de Stiinte Morfologice
Sistemul nervos
Țesutul nervos:
-neuroni
- celule gliale
• NEURONI
– celulele înalt diferenţiate, excitabile
– nu au capacitate de diviziune – lipsesc CENTROZOMII!!!
NU SE REFERA LA MULTIPLICARE!!!
– rol în: - recepţionarea
- generarea impulsului nervos
- transmiterea

• CELULELE GLIALE
– rol: - trofic
- de susţinere pentru neuroni
- de protecţie
Neuronul:
- Corp = pericarion
• neurilemă
• neuroplasmă: organite
comune + specifice
• nucleu: 1-2 nucleoli
♦ celule veget – n ncl
excentrici
- Prelungiri: dendrite X n
axon 1
Neuronul
Mielina – în SNC – SNP

Schwann – în SNP
Henle – în SNP
Pseudounipolar
Neuron
INTERCALAR

Neuron
MOTOR

Neuron
SENZITIV
Neuronul – Potențialul de Membrană
Potențialul de repaus
– reprezintă diferenţa de potenţial între suprafaţa internă (electric
negativă) şi suprafaţa externă (electric pozitivă) a membranei
neuronale în condiţii de repaus funcţional
– valoarea - 60 mV → - 90 mV
– cauza → repartiţia neuniformă a ionilor de o parte şi de alta a
membr.

Pompa ionică
+ + + + + + Na+ +
extracelular + +
+ înregistrarea
membrana potenţialului
de repaus
celulară –
– + – –
K+ – – +
intracelular – – – –
– –
Potențialul de acțiune –
deschiderea canalelor ionice
Transmiterea PA
Transmiterea unidirecțională a
impulsului nervos
Nevroglia
= componenta non-neuronală a sistemului nervos central şi
periferic

• Caracteristici
– NU generează, NU conduce impuls nervos
– NU formează sinapse
– ARE capacitate de diviziune TUMORI
– sunt de 10 ori mai numeroase decât neuronii
– interdependenţă strânsă între neuroni şi celulele gliale

• Clasificare - astroglia
- macroglia - oligodendroglia mielina
- celulele ependimare
- SNC - celulele epiteliale coroidiene

- microglia

- SNP - Celula Schawann mielina


Transmiterea sinaptică
• Definiție:
– procesul prin care cel. nervoase comunică între ele sau cu efectorii
(muşchi, glande)

• Clasificarea sinapselor:
electrice
− conducerea directă a curentului de la o celulă la alta prin
joncţiuni specializate = „gap junctions”  molec. mici şi ionii
trec de la o celulă la alta în ambele direcţii
− se găsesc în RETINĂ - BULBUL OLFACTIV – MIOCARD - ZONE
REDUSE DIN CREIER
Transmiterea sinaptică
• Clasificarea sinapselor:
chimice
− COMPONENTE - neuron presinaptic
- fanta sinaptică
- membrana postsinaptică
Transmiterea sinaptică
Tipuri de răspuns sinaptic

Potenţialul postsinaptic excitator:


− activarea metabolismului intern celular
►►►crește nr receptorilor membranari excitatori
SAU va scădea nr celor inhibitori

Potenţialul postsinaptic inhibitor:


− activarea unor enzime
►►► inhibă funcţiile metabolice celulare
SAU cresc nr de recept sinapt inhibitori
Potențial
terminal de
placă
• Potenţialul postsinaptic excitator

• Potenţialul postsinaptic inhibitor

• Potențial terminal de placă

 AU ROL DE STIMUL!!!
= > NU SE PROPAGĂ!!!
Sumația
− S. temporală

presinaptic postsinaptic
dendrite corpul/axon

Potenţialul prag

-65

s s s s s s s

− S. spaţială

“a” dendrite corpul/axon

Potenţialul prag

“b” -65

presinaptic postsinaptic a b ba abb


Reflexul - reflexe somatice

= răspunsul cel mai scurt la acțiunea unui stimul


=> Recept – Cale afer – Ctr nerv – Cale efer – Efect
 După numărul de sinapse de pe traseul arcului reflex:
– monosinaptice
– polisinaptice – segmentare și intersegmentare

Reflexul miotatic Reflexul dureros


Reflexele vegetative
= întotdeauna polisinaptice!!!
Reflex vegetativ
vs. reflex somatic
Simp - Parasimp

Acțiune:
• antagonică
• complementară – regl. secr. salivare
• cooperantă – regl. activit. ap. reproducător
regl. micțiunii
Simpatic vs Parasimpatic
Sistemul Nervos Enteric
“the second brain”
responsabil de peristaltismul secundar la
nivelul tubului digestiv
Organizarea SN
Organizarea SN – anatomic: SNC - SNP
• Sistemul Nervos Central (SNC)
măduva spinării - organizare segmentară - metamerică
- conectată cu recept. şi efect. prin nervii sp.

encefal - subdivizat în: - tr. cerebral – conectat cu R și E prin


NN Cr:
bulb
punte
mezencefal
- diencefal:
talamus
hipotalamus
- emisfere cerebrale:
ggl bazali
cortex cerebral
Organizarea SN – anatomic: SNC - SNP
• Sistemul Nervos Periferic (SNP)
= interfaţa dintre mediul înconjurător şi sistemul nervos central
componenta senzitivă
(- receptorii senzitivi )
- neuronii primari aferenţi localizaţi - ggl. răd. post. NN Sp
- ggl. nn. cranieni
− rol - detectează impulsurile din mediu

componenta motorie
- neuronii motori somatici localizaţi în nucleii somatomotori din
- coarnele anterioare ale măduvei spinării
- trunchiul cerebral
- neuronii vegetativi localizaţi în nucleii vegetativi din
- coarnele laterale ale măduvei spinării
- trunchiul cerebral
− rol - generează activitate la nivelul musc. netede și mioc.
glandelor exocrine
SISTEMUL NERVOS
CENTRAL (creier şi
măduva spinării)

procesarea
informaţiilor

COMPARTIMENTUL COMPARTIMENTUL
SENZITIV - MOTOR
SENZORIAL

SISTEMUL
NERVOS include
PERIFERIC

SISTEMUL SISTEMUL
NERVOS NERVOS
SOMATIC VEGETATIV
(simpatic şi
parasimpatic)

EFECTORII
Receptori senzitiv-senzoriali
(in tegument, ochi, nas, etc.) MUŞCHII MUŞCHIUL CARDIAC
STRIAŢI MUŞCHII NETEZI
GLANDELE
Măduva spinării

-se află în canalul vertebral


- învelită de meninge:
- duramater
- arahnoida
- piamater
- comunică cu receptorii și
efectorii prin 31 de
perechi de nervi spinali
micsti.
Cifoze Scolioze
Lordoze
Nervul spinal
Căi ATENȚIE!!!
ascendente Căile
ascendente
viscerale
Cale ascend.
+ descend. Căi
(piramidala) descendente
Trunchiul cerebral
Trunchiul
cerebral
Nervii cranieni
Cerebelul

Astenie – Astazie – Atonie!!!


Diencefalul
Emisferele cerebrale
Emisferele cerebrale
Nucleii
bazali
Sistemul
ventricular
Circuitul
LCR
Formațiuni comisurale

Comisura alba
anterioara
Filogenetic …
Procese afectiv – emoționale Procese psihice superioare
Acte comportamentale instinctive Memoria??? – învățare – gândire - creație

Reflexele Reflexele
necondiționate = înnăscute vs condiționate = dobândite
Circuitul memoriei al lui Papez
NEOCORTEX
Efecte hormonale specifice asupra SN
• Corticosteroizi  asigură integritatea SN

 scăderea lor  modificări EEG


 alterarea pesonalității
• HH Tiroidieni  stimulează
 modificări senzoriale
diferențierea
neuronală
 dezvoltarea normală sinapse
 mielinizarea
 reflexul de tip miotatic

 scăderea lor  influențează dezvoltarea SN 


nanism tiroidian cu cretinism
Mișcarea
Sistemul osos
Hormonii ce influențează
dezvoltarea oaselor
• STH (somatomedine)
+ insulina stimulează
+ HH TIR CONDROGENEZA
+ HH GONADICI la nivel cart metafiz.
(stimul. OSTEOBLASTELOR)
↓↓↓
creșterea în lungime
a oaselor
• STH – după pubertate  îngroșarea oaselor
Vomerul X 1
Palatin X 2
Cornet Inferior X 2
Rolul funcțional al sist. osos

• Pârghii
• Protecție
• Antitoxic – Hg, Pb, F
• Organe hematoformatoare
- copii – toate oasele  mdv roșie hematoform.
- adult – măduvă galbenă în can. central al oaselor lg.
- vârstnici – mdv cenușie nefuncțională
• metabolismul Ca, P, electroliților
Pârghiile articulare
Ordinul II

Ordinul I Ordinul III


Compoziția chimică
• 20 % - apă
• 80 % - reziduu uscat
= matrice organică solidă
↓↓↓↓
90 – 95 % fibre de colagen
5 – 10 % substanță fundamentală
= OSEINA (proteina)
Săruri minerale: fosfat de Ca - hidroxiapatita
Articulații
• SINARTROZE – fără cavitate:
- sindesmoze - ț fibros – sut. craniene
- sincondroze - ț cartilag – simfize
- sinostoze - ț osos

• DIARTROZE – amfiartroze – semimobile – ex: artic.


• intervertebrale
-- artrodii (sinoviale) – mobile –
ex: articulatiile mari
Use it!!!

S-ar putea să vă placă și