Sunteți pe pagina 1din 15

Clasa aVIII-a

TEXT SUPORT- EMOTIE DE TOAMNĂ, de NICHITA STĂNESCU

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,


cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.
Mă tem că n-am să te mai vad, uneori,
că or să-mi crească aripi ascutite până la nori,
că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
si el o să se-nchidă c-o frunză de pelin.

Si-atunci mă apropii de pietre si tac,


iau cuvintele si le-nec în mare.
Suier luna si o răsar si o prefac
într-o dragoste mare.
Emoţie de toamnă
de Nichita Stănescu
Metode eficiente de descifrare a
textului liric
1.

Când a apărut poezia Unde a apărut poezia?


EXPLOZIA
STELARĂ
Emoţie de toamnă? În ce volum?

Cine a scris-o? Ce structură are poezia?


2.METODA CADRANELOR
Numeşte elementele din Precizează elementele
lumea reală care apar în text. vegetalului care apar
în text.

Numeşte cuvântul-cheie
al textului.
Realizează cel puţin
trei enunţuri cu valorile
polisemantice ale
cuvântului toamnă.
CVINTETUL

Definitie
Definitie––tehnica
tehnicade
de
reflectie
reflectiece
ceconsta
constain
in
crearea
creareadedecinci
cinciversuri
versuri
respectandu-se
respectandu-secinci
cinci
reguli
reguliin
inscopul
scopulde
deaasese
sintetiza
sintetizacontinutul
continutul
unei
uneiteme
temeabordate
abordate
3.CVINTET -toamnă
Descrierea metodei
 1.primul vers un singur cuvant ce
denumeste subiectul
 2. al doilea vers 2 cuvinte care definesc
caracteristicile subiectului -2 adjective
 3 al treilea vers – format din 3 cuvinte care
exprima actiuni( verbe la gerunziu)
 4.al patrulea vers –format din patru
cuvinte care exprima sentimentele
 5.al cincilea vers- un cuvant care arata
insusirea esentiala a subiectului
4.Dicţionarul de rime

...........................................copac
...........................................prefac
...............................................tac
..............................................fac
5.Cavalcada expresivă
Extrage din text figurile de stil:
Epitete:-.........
Metafore:-............
Extrage din text imaginile artistice:
Imagini vizuale:-.............
Imagini auditive:-..........
6.Acvariul sentimentelor
Alege sentimentele pe care eul liric le transmite
în mod direct prin intermediul figurilor de stil şi
al imaginilor artistice.

extaz însingurare
frică regret stabilitate

mulţumire îngrijorare
resemnare
admiraţie
împlinire
deznădejde
nostalgie
dragoste recunoştinţă
7.Caută şi găseşte
Cuvintele transcrise dedesubt au o
încărcătură simbolică, pe care va trebui să
o descoperi în coloana din dreapta:
*toamna-rece
-tristă
*umbra-însingurată
-fricoasă
*cuvintele-comunicativ
-tăcut
8.Treptele devenirii
Identifică în text
structuri care indică EUL
LIRIC
prezenţa eului liric:

MĂRCI
LEXICO- IDEI
GRAMATICALE TRĂIRI
VERBALE SENTIMENTE
PRONOMINALE
9.SCHELET DE RECENZIE

 SCHELET DE RECENZIE
 Text propus:Emoţie de toamnă
 1.Scrieţi într-o propoziţie conţinutul
esenţial al textului
 2.O expresie care sǎ sintetizeze conţinutul
 3.Un cuvânt esenţa/cheie al textului
 4 Alegeţi versul care vă place cel mai mult!
 5.O culoare. De ce?
 6.Ideea textului
10.
Eseul de cinci minute
Comentează afirmaţia:
Singurătatea este o
gradină în care sufletul
se usucă, iar florile care
cresc în ea n-au parfum.

Marc Levy
TEXTUL SUB VIZOR

Am calatorit ....impreuna
prin textul lui
Nichita Stanescu!
Numeşte sentimentul
predominant pe care-l
trăieşti , acum
după descifrarea textului!
 Material realizat de prof.lb.romana
Ionescu Alina-Scoala Lazuri
Judetul Dambovita