Sunteți pe pagina 1din 6

Vasile Alecsandri

Mijloace de realizare a
comicului:
Comicul de situație:
 Piesa în întregime abundă de situații comice.
 De exemplu, atunci când Ion aduce răvaşul
trimis de la Iaşi de Grigore Bârzoi, deşi cu toții
sunt nerăbdători să afle vestea, Chirița îi cere
slugii să-l înmâneze aşa cum cere eticheta, cu
şervet şi farfurie. Ion se conformează, dar aşază,
greşit, răvaşul în palmă, peste el pune şervetul şi
abia apoi talgerul, spre nemulțumirea stăpânei.
Comicul de caracter
 Chirița şi Bârzoi reprezintă, într-o manieră caricaturală, două
tendințe contrare, anume cea novatoare şi cea conservatoare.
 Protagonista piesei întruchipează parvenitismul şi snobismul
boierului de țară, nemulțumit de condiția sa umilă.
 Totuşi, ea are meritul de a susține progresul social, propunând
celor apropiați un alt mod de viață.
 Soțul său, deşi se opune cu vehemență schimbărilor, vociferând
mereu, se conformează pentru a-i face pe plac soției.
 Mezinul familiei, tânărul Guliță, întruchipează tipul retardatului,
căruia toți se străduiesc să-i facă pe plac.
 Deci, el rămâne „Gulița neneacăi”, răsfățat şi protejat de aceasta în
mod excesiv.
Comicul de limbaj
 Comicul de nume. Anticipând maniera numelor comice
utilizată magistral de Caragiale, Alecsandri îşi numeşte
personajele astfel încât să sugereze trăsături de caracter.
 Chiriţa – este forma diminutivală a cuvântului
grecesc „chira”, care înseamnă doamna; aceasta
ironizează pretenţiile de delicateţe ale unei
boieroaice masive şi ridicole.
 Numele Chirița şi Bârzoi sugerează condiția lor
socială reală, anume de oameni umili de la țară.
 Guliță sugerează, prin sufixul diminutival, retardul, iar
Șarlă (varianta neoaşă a lui Charles) duce cu gândul la
şarlatania pe care o practică atunci când pretinde că îl
învață franceză pe băiat.
George Călinescu (în Istoria literaturii
române de la origini până în
prezent):

„Chiriţa e o cochetă
bătrână şi totodată o
bună mamă...”
În ceea ce priveşte
introducerea noutăţilor
civilizaţiei occidentale,
Chiriţa are o atitudine
progresistă, iar Bârzoi are o
atitudine conservatoare.