Sunteți pe pagina 1din 16

-Elemente introductive privind

antreprenoriatul
-Modalitățile de lansare a afacerii
Antreprenoriatul o opțiune de afirmare în cariera profesională
Dreptul roman cunoştea noţiunea de „antreprenor”,
desemnând o activitate, îndeosebi comercială. Antreprenor era
considerat arendaşul, precum şi persoana care gestiona
construcţia proprie

În Evul Mediu noţiunea de „antreprenor” avea mai multe


sensuri, indicând: - persoanele care se ocupau cu comerţul
exterior; - organizatorii de parade, spectacole; - responsabilii
de obiecte industriale, şantiere

Ca termen ştiinţific, ca subiect de discuţie şi analiză, noţiunea de


„antreprenor” datează încă din sec. al XVIII-lea, când
economistul francez Richard Cantillon a asociat asumarea de
riscuri în economie cu antreprenoriatul, formulând primele
teorii cu privire la antreprenoriat
ÎI este una dintre cele mai accesibile forme organizatorico-juridice de
desfășurare a activității deantreprenoriat. Poate fi întemeiată de o
singură persoană și va aparține acesteia cu drept privat sau poate fi
întemeiată de membrii unei familii și în cazul respectiv va aparține
acestora cu drept de proprietate comună

Gospodaria țărănească este o întreprindere individuală, bazată pe


proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare
terenuri) și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei
familii (membri ai gospodăriei țărănești), având ca scop obținerea de
produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu
preponderență a propriei producții agricole

Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un


certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de
activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade
de timp
Regimul fiscal simplificat este destinat persoanelor fizice care vor
să desfășoare independent activități de comerț cu alte persoane fizice
fără a înregistra o întreprindere sau o alta formă organizatorico-
juridică a activităţii de antreprenoriat.

Societatea cu răspundere limitată (SRL) poate fi constituită de


unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice şi/sau juridice cărora
legea nu le interzice acest lucru. Numărul de asociaţi nu poate fi mai
mare de 50. Mărimea capitalului social al societăţii se stabileşte de
către fondatori în statut, prin urmare mărimea capitalului social
poate fi stabilit şi în mărime de un leu.

Societate pe acţiuni (SA) este societatea comercială al cărei capital


social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate
cu patrimoniul societăţii. Societatea poate fi înfiinţată de o singură
persoană. În acest caz, decizia de înfiinţare a societăţii va fi luată de această
persoană de sine stătător şi se va perfecta sub formă de declaraţie de
fondare a societăţii.
Societatea în nume colectiv reprezintă o întreprindere fondată de două şi mai
multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice care şi-au asociat bunurile în
scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi
firmă, în baza contractului de constituire (de societate) încheiat între acestea.
Pentru obligaţiile societăţii toţi asociaţii poartă răspundere solidară nelimitată cu
întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se bunurile care, în conformitate cu legislaţia
în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.

Societatea în comandită are în componenţa sa cel puţin un comanditat şi un


comanditar. Pentru obligaţiile societăţii comandităţii poartă răspundere
solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se bunurile care, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi, iar comanditarii
cu partea din averea lor (capitalul investit), transmisă societăţii în baza
contractului de constituire (de societate

Cooperativele de producţie sînt persoane juridice şi răspund pentru


obligaţiile asumate cu patrimoniul lor. Membrii cooperativei de producţie îşi
asumă riscul pentru obligaţiile cooperativei în limitele cotelor care le aparţin,
iar dacă patrimoniul cooperativei este insuficient, poartă răspundere
suplimentară cu averea lor personală în limita stabilită de lege sau de statutul
cooperativei
Cooperativa de întreprinzători (CÎ) este o organizaţie
comercială care poate fi fondată de 5 sau de mai multe persoane
fizice şi/sau juridice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de
întreprinzător. Scopul cooperativei de întreprinzător este de a
contribui la obţinerea profitului de către membrii săi. În funcţie de
genul de activitate se disting cooperative de prelucrare, cooperative
de prestări servicii, inclusiv agricole şi de consultanţă, cooperative
de economii şi împrumut etc.
Ce vreau să obţin? - Ce rezultate vreau să
ating?Cu ce fel de afacere vreau să mă ocup sau
cu ce produs/serviciu voi ieşi pe piaţă? - Care
va fi cererea? - Ce venit (profit) poate fi
obţinut?

Care sunt posibilităţile proprii, efortul necesar


pentru a începe o afacere? - Ce resurse sunt
necesare pentru producerea acestui tip de
marfă? - Ce eforturi vor trebui depuse sau ce
acţiuni vor trebui întreprinse la început?

Este necesar a analiza propria experienţă,


cunoştinţele, calificarea, calităţile personale.
Totodată, vor fi stabilite părţile slabe şi forte.