Sunteți pe pagina 1din 8

AGRESIVITATEA

DUMITRU ROXANA ANDREEA


FA C U LTAT E A D E E D U C A Ț I E F I Z I C Ă Ș I S P O R T
DEFINIȚIE

• Agresivitatea sau comportamentul agresiv poate fi


definit ca fiind acea formă de comportament
orientată în sens distructiv, în vederea producerii
unor daune care pot fi materiale, psihologice, morale
sau mixte.
AGRESIVITATEA UMANĂ POATE FI
CLASIFICATĂ:
1. Agresivitate directă – fiind caracterizată printr-un comportament
fizic sau verbal, destinat să provoace rău cuiva.
2. Agresivitate indirectă – fiind caracterizată printr-un comportament
destinat să dăuneze relațiilor sociale ale unui individ.
3. Agresivitate masculină și agresivitate feminină
4. Agresivitate individuală și agresivitate colectivă
FACTORII PREDISPOZANȚI INTERNI

 Ereditatea
Deficiențele intelectuale
Tulburările afective
Tulburările de caracter
FACTORII PREDISPOZANȚI EXTERNI

• Familia - prin experiențele copilariei (pedepse corporale


asupra lui sau al altor membrii ai familiei)
• Mediul extrafamilial (prietenii)
• Școala (colegii și profesorii)
• Mass-Media (prin conținuturile ce conțin scene de violență)
MĂSURI DE PREVENȚIE ÎN ȘCOALĂ

Pentru a preveni femomenul agresivității școlare


trebuie analizat în contextul apariției sale, fiind luați
în considerare toți factorii (sociali, familiali, școlari,
de personalitate) ce pot determina comportamentul
agresiv al elevilor, astfel reușind să se creeze strategii
și proiecte de prevenire a acestuia.
 O prevenție primară, se poate realiza foarte ușor de către profesorul de
educașie fizică prin:
- dezvoltarea unei atitudini pozitive față de fiecare elev,
- exprimarea încrederii în capacitățile lui de a reuși.
 O prevenție secundară, ce pleacă de la faptul că școala reprezintă un loc de
observație privilegiat al dezvoltării intelectuale și afective a elevilor, unde
profesorul printr-o observare atentă a acestuia poate repara sau minimaliza
efectele unor agresivități la care elevul a fost supus în afara mediului școlar.
 O prevenție terțiară, ce are în vedere sprijinul direct adus elevilor care
manifestă comportamente violente , urmărind prevenirea recidivării si
adoptarea unor măsuri în funcție de comportamentul acestuia.
Ca și profesor de educație fizică și sport putem adapta ora
în funcție de nevoile elevilor, organizând jocuri, ștafete,
jocuri prin care se poate realiza cunoașterea între elevi, etc.
Indicat ar fi să folosim jocurile colective (baschet,
handbal, fotbal) pentru a putea omogeniza clasa de elevi, iar
la sfârșit pentru a nu fi nimeni dezamăgit, vor primi aprecieri
și sugestii din partea profesorului.