Sunteți pe pagina 1din 12

Dumnezeu se face cunoscut omului

Cls. a VI-a

Iisus Hristos
Învăţătorul lumii

„Învăţaţi-vă de la Mine,
că sunt blând şi smerit cu inima” (Mt. 11, 29)
COMPETENȚE SPECIFICE

• 1.1. Prezentarea unor învăţături şi fapte din viaţa


Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice, prin care
descoperă voia Tatălui, spre împlinirea cărora este chemat
omul;

• 3.2. Asumarea unor responsabilități față de sine şi față de


ceilalți, prin raportarea la valorile moral- religioase
Învăţătorul

Persoană, anume pregătită, care oferă cunoştinţe,


sfaturi; model pentru elevii săi:

- naşte în sufletul celui educat dorinţa de a


căuta şi respecta adevărul;

- a cerceta cele încă necunoscute;

- modelează comportamentele elevilor săi….


Învăţătorul lumii

Face cunoscută voia Tatălui Său tuturor


oamenilor, din toate timpurile, din toate neamurile

“Eu şi Tatăl Meu una suntem”(In.10,30);

Relevă un Tată purtător de grijă, iubitor, îndelung-răbdător…


Invită fiinţa umană- indiferent de neam, culoare, gen –

să păstreze adevărul Sf. Scripturi “Toată Scriptura este insuflată de


Dumnezeu” (IITim.3,16);

să lucreze FB “Fericiţi cei ce plâng, cei blânzi, cei milostivi, cei curaţi
cu inima…” (Mt.5-7) pentru a se învrednici de bucuria vederii lui
Dumnezeu!
Se vesteşte pe Sine ca fiind
Adevărul: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”
(In.14,6);

Cuvintele Lui sunt veşnice “Cerul şi pământul vor trece dar


Cuvintele Mele nu vor trece” (Mt.24,35)
Învăţătura Sa nu-I este exterioară,
împlineşte ce recomandă!

Să avem credinţă: “Cine este cel ce biruieşte lumea dacă nu cel ce


crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?” (1 In.5,5)

“Să ne iubim unul pe altul…Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe


Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire...” (1In.4, 7-21)

Ne invită la post şi rugăciune; adevereşte


puterea acestora prin vindecarea celui demonizat:
“Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi,
decât numai cu rugăciune şi cu post.”
(Mc.9,29)
Domnul a învăţat în mod direct: “Făţarnice, scoate întâi bârna din
ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.”
(Mt.7,5)
dar şi în pilde, prin care descoperă comportamente ce deschid
porţile cerului: Pilda Samarineanului milostiv, Pilda neghinei, Pilda
talanţilor….
Faptele întăresc cuvântul
- vindecă neputinţele omului
- Certifică prin înviere existenţa
veşniciei!
- Oferă iertare

• “Pe Cruce nu piroanele L-au ţinut pe Hristos,


ci marea lui dragoste pentru noi.” Caterina de Sienna

• “Iisus Hristos, n-a avut servitori, şi totuşi I se


spunea Stăpân. N-a avut diplomă, şi totuşi I se spunea Învăţător.
N-a avut medicamente, şi totuşi I se spunea Vindecător.
N-a avut armată, şi totuşi se temeau de El. N-a câştigat niciun război,
şi totuşi a cucerit lumea. N-a comis nicio crimă, şi totuşi L-au răstignit.

A fost înmormântat, şi totuşi trăieşte şi azi.” Autor anonim


• „Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”