Sunteți pe pagina 1din 21

Iosif și frații săi

Profesor:Hrimiuc Adrian
 Prin ce calități s-au remarcat Noe și
Avraam?

 Cât timp a durat potopul în timpul


lui Noe?

 Ce misiune a primit Noe de la


Dumnezeu?
 Cine a intrat în corabia construită de
Noe?

 Ce legământ a făcut Dumnezeu cu Noe


după potop?

Care este semnul acestui legământ?


 Ce a hotărât Dumnezeu să facă atunci
când a văzut că oamenii au devenit
iarăși păcătoși?
 Ce poruncă a primit Avraam de la
Dumnezeu?

 Cum l-a răsplătit Dumnezeu pe Avraam


pentru credința sa?

 Cum i s-a arătat Dumnezeu lui Avraam


la stejarul Mamvri?
 Ce promisiune le face Dumnezeu lui
Avraam și Sarei la stejarul Mamvri?

 Care este numele fiului lui Avraam și


al Sarei?
„Toate erau pe mâna lui Iosif, pentru că
Domnul era cu el și pe toate câte le făcea,
Domnul le sporea în mâna lui”
(Facerea 39, 23)
Iosif Și fraȚii sĂi
- model de iertare -
 Trădare

 Răutate

 Invidie
Iacov

Ruben Simeon Levi

Iuda Dan
Neftali

Gad Așer Isahar

Zabulon Iosif
„Iertaţi şi vi se va ierta vouă”
(Luca 6, 37)
Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
Sfinţească-se Numele Tău,
vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
şi nu ne duce pe noi în ispită
ci ne izbăveşte de cel rău.