Sunteți pe pagina 1din 21

MODALITĂȚI DE INIȚIERE A

UNEI AFACERI
TEMA 4
TABELUL COMPLETAT

Forma Tipul de Cooproprietarii şi Nr. minim Statutul Răspunderea


organizatorico- proprietate participanţii de asociaţi juridic patrimonială
juridică

1.Î.I.

2. GȚ

4. SRL

5. SA
TABELUL COMPLETAT
Forma Tipul de Cooproprietarii şi Nr. minim Statutul Răspunderea
organizatorico- proprietate participanţii de asociaţi juridic patrimonială
juridică

1.Î.I. privată

2. GȚ privată

4. SRL privată

5. SA privată,
colectivă de
stat
TABELUL COMPLETAT
Forma Tipul de Cooproprietarii şi Nr. minim Statutul Răspunderea
organizatorico- proprietate participanţii de asociaţi juridic patrimonială
juridică

1.Î.I. privată antreprenori şi


membrii familiei.
2. GȚ privată antreprenori și
membrii familiei.
4. SRL privată Persoane fizice și
juridice
5. SA privată, Persoane fizice și
colectivă de juridice
stat
TABELUL COMPLETAT
Forma Tipul de Cooproprietarii şi Nr. minim Statutul Răspunderea
organizatorico- proprietate participanţii de asociaţi juridic patrimonială
juridică

1.Î.I. privată antreprenori şi 1


membrii familiei.
2. GȚ privată antreprenori și 1
membrii familiei.
4. SRL privată Persoane fizice și 1-2
juridice
5. SA privată, Persoane fizice și 2
colectivă de juridice
stat
TABELUL COMPLETAT
Forma Tipul de Cooproprietarii şi Nr. minim Statutul Răspunderea
organizatorico- proprietate participanţii de asociaţi juridic patrimonială
juridică

1.Î.I. privată antreprenori şi 1 fizică


membrii familiei.
2. GȚ privată antreprenori și 1 fizică
membrii familiei.
4. SRL privată Persoane fizice și 1-2 juridică
juridice
5. SA privată, Persoane fizice și 2 juridică
colectivă de juridice
stat
TABELUL COMPLETAT
Forma Tipul de Cooproprietarii şi Nr. minim Statutul Răspunderea
organizatorico- proprietate participanţii de asociaţi juridic patrimonială
juridică

1.Î.I. privată antreprenori şi 1 fizică nelimitată


membrii familiei.
2. GȚ privată antreprenori și 1 fizică nelimitată
membrii familiei.
4. SRL privată Persoane fizice și 1-2 juridică limitată
juridice
5. SA privată, Persoane fizice și 2 juridică limitată
colectivă de juridice
stat
STUDIUL DE CAZ

De mulți ani, Vasile Plămădeală lucrează în calitate de cizmar la


o casă de servicii sociale din orașul Bălți. În sfârșit, el a decis să
devină antreprenor, lansând propria afacere. El a decis să
deschidă o gheretă în satul său de baștină, prestând servicii de
reparație a încălțămintei. Nefiind bine informat în ceea ce
privește formele organizatorica-juridice a afacerii, Vasile
Plămădeală a cerut sfatul prietenilor săi, care i-au recomandat să
înregistreze afacerea sub formă de întreprindere individuală (Î.I.)
sau societate cu răspundere limitată (S.R.L.).
STUDIUL DE CAZ

Ajutați-l pe Vasile Plămădeală să aleagă cea mai potrivită formă


organizatorica-juridică pentru desfășurarea activității sale,
evidențiind avantajele/dezavantajele în cazul alegerii fiecărei
din forme de înregistrare pe care i-au recomandat prietenii săi.
2. Totodată, ajutați-l pe Vasile Plămădeală să aleagă o denumire
corectă și adecvată sub care își poate înregistra afacerea.

SRL ÎI
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI AFACERI

contractul de franchising
lansare de la „zero”
cumpărarea unei afaceri existente

Fiecare metodă de intrare în afaceri are atât avantaje cât și


dezavantaje.
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI AFACERI
lansare de
În situațiile în care un antreprenor dorește să la „zero”
se lanseze într-o afacere al cărui produs sau
serviciu este nou pe piață, atunci lansarea de
la zero a unei afaceri este singura metoda de
intrare în afaceri.
Un semn că pe o anumită piață mai există oportunități de
afaceri este faptul că pe acea piață nu se găsesc afaceri de
vânzare sau în cazul în care piața este în continua creștere.
lansare de
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI AFACERI la „zero”
Avantajele lansării de la „zero” a Dezavantaje lansării de la „zero”
unei afaceri a unei afaceri
Implementarea nelimitată Costul ridicat pentru lansarea în afaceri,
a propriilor idei. procurarea utilajului, echipamentului etc.
Satisfacţia de a crea o Timp îndelungat pentru lansarea afacerii.
întreprindere de la zero Riscul legat de realizarea unei idei noi.
Posibilitatea de a selecta, Alegerea celei mai nepotrivite afaceri.
motiva și dezvolta Evaluarea poate indica faptul că ideea de afacere
independent personalul. are perspectivă, însă realitatea poate demonstra
inversul, lipsește cererea estimată.
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI lansare de
AFACERI la „zero”
Avantajele lansării de la „zero” a unei Dezavantaje lansării de la „zero”
afaceri a unei afaceri
Posibilitatea de a crea afacerea Dificultăți în ceea ce privește crearea unei
reieşind din viziunea proprie. imagini proprii afacerii.
Alegerea amplasamentului. Eforturi personale mari pentru a lansa afacerea.
Nu trebuie rezolvate Perioada îndelungată între momentul deciziei
problemele și greșelile intrării în afaceri și momentul în care afacerea
precedenților întreprinzători, este efectiv demarată.
care poate din acest motiv
doresc vânzarea afacerii.
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI
AFACERI cumpărarea
unei afaceri
existente
 De multe ori pentru cei ce doresc să intre în mediul afacerilor se pune
întrebarea: „Porniți de la zero sau cumpărați o afacere?”.
 Dacă va decideți că este mult prea dificilă demararea unei noi afaceri o
soluție ar fi cumpărarea unei afaceri deja existente.
cumpărarea
unei afaceri
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI AFACERI existente
Avantajele cumpărării unei Dezavantaje cumpărării unei
afaceri existente afaceri existente
Afacerea este deja creată și Sentiment redus al satisfacţiei personale
activează de la crearea şi consolidarea afacerii proprii
Posibilitate de a activa şi a plăti Activele pot fi supra-evaluate
salarii chiar din prima lună
Reputaţia bună a întreprinderii şi Afacerea poate avea o imagine sau situaţie
moștenirea situației favorabile anterioară nefavorabilă
Echipamente şi utilaje deja existente Valoarea afacerii poate fi dificil de
şi angajaţi instruiţi determinat
cumpărarea
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI unei afaceri
AFACERI existente
Avantajele cumpărării unei Dezavantaje cumpărării unei
afaceri existente afaceri existente
Posibilitatea planificării în baza unor Stocuri și echipamente învechite.
date reale
Exista deja clienți si furnizori, nefiind Modificarea sau schimbarea practicilor
necesar timp suplimentar pentru găsirea anterioare de afaceri poate duce la
de furnizori sau creare de noi clienți. anumite pierderi ai clienţilor firmei
Posibilități mai mari de obținere a Probabilitatea moștenirii angajaților
creditelor. care nu împărtășesc altă viziune și pot
opune rezistență la orice schimbare
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI AFACERI contractul
contractual de franchising (francize) - prevede de
cumpărarea dreptului spre utilizare a unei anumite franchising
mărci comerciale cunoscută sau un concept de
afacere care a fost deja testat în practică.

Francizor (engl. Francizat (engl. frachisee)


franchiser) este persoana este persoana care
care acordă o franciză. cumpără o franciză.
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI AFACERI contractul de
franchising
Avantajul încheierii contractului de Dezavantajul încheierii contractului de
franciză franciză
Aderarea la o afacere de succes.  Costuri înalte la procurarea francizei.
Instruirea personalului și monitorizarea
afacerii de către franchiser. Interesul în Linie limită de produse. Potrivit
reușita afacerii se manifestă din partea contractului, franchise-ul poate vinde
ambelor părți, de aceea franchiserul doar produse și servicii cuprinse în
organizează instruirea managerială contractul de franchising.
înaintea și după deschiderea afacerii.
Avantaje bazate pe puterea de cumpărare Programe de instruire
a franchiserului necorespunzătoare.
MODALITĂȚI DE INIȚIERE A UNEI contractul de
AFACERI franchising
Avantajul încheierii contractului de Dezavantajul încheierii contractului de
franciză franciză
Finanțarea parțială din partea Aderența strictă la operațiuni
franchiserului. Aceasta poate obține standardizate. Deși este proprietarul
forma unor împrumuturi directe (credite, afacerii, francizat-ul nu este
participarea la capital), dar mai des - independent, încadrearea încadrarea
indirecte (utilaje în leasing materiale și în anumite standarde fiind
produse cu plată amânată și în rate, etc.) obligatorie.
Extinderea experienței de succes. Francizat-ul nu este liber să vândă franciza,
Francizatul nu este lăsat de unul singur cu chiar dacă, din anumite raționamente
problemele de afaceri. economice pentru el e mai convenabil.
FACTORII CE INFLUENȚEAZĂ ASUPRA DECIZIEI DE A
INIȚIA PROPRIA AFACERE
L.A.

- Ideea proprie de afaceri


- Modul de lansare
- Forma organizatorica-juridică pentru activitatea
selectată
- Denumirea întreprinderii