Sunteți pe pagina 1din 9

Management

Seminar 6 – Analiza PESTEL


Analiza PESTEL este un instrument de analiză a
mediului macroeconomic. Analiza PESTEL
constă în studierea factorilor Politici, Economici,
Sociali, Tehnologici, Ecologici și Legali, ce
influențează activitatea unei organizații.
De ce se utilizează analiza PESTEL?
1. Este un instrument de planificare strategică extrem
de eficient.
2. Ajută la îmbunătățirea direcțiilor strategice ale
organizației.
3. Contribuie la identificarea oportunităților și
amenințărilor ce pot avea impact asupra activităților
organizaționale.
4. Ajută la cunoașterea resurselor și piețelor pe care o
firmă dorește să le acceseze.

*** De obiecei, analiza PESTEL prezintă o utilitate mai


sporită dacă se realiează în pararel cu analiza SWOT.
FACTORI POLITICI
 stabilitatea politică și guvernamentală;
 impozite și taxe;
 nivelul de corupție;
 schimbările guvernamentale;
 birocrația;
 implicarea statului în activitățile
organizației;
 reglementări ale industriilor;
 reglementări ale concurenței;
 impactul legilor asupra activităților
organizației.
FACTORI ECONOMICI

 impactul globalizării;
 rata dobânzilor;
 rata șomajului;
 costurile materiilor prime, materialelor, de
operare, de comunicare, energetice etc.;
 cursul de schimb valutar;
 dinamica PIB-ului;
 cererea și oferta;
 Inflația;
 nivelul salariilor;
 dinamica ratei de refinanțare a băncii centrale;
 creșterea/scăderea prețurilor furnizorilor;
 creșterea/scăderea puterii de cumpărare a
consumatorilor;
 dinamica ocupării forței de muncă.
FACTORI SOCIALI
 creșterea populației;
 diversitatea etnică;
 sănătatea și educația;
 factori demografici (structura
populației pe grupe de vârste și sexe);
 obiceiuri și tradiții;
 religie;
 nivel de trai;
 modificări ale stilului și standarului de
viață;
 influența mass-media;
 atitudinea față de muncă și odihnă.
FACTORI TEHNOLOGICI
 activitățile de cercetare și dezvoltare;
 impactul tehnologiilor existente;
 impactul transferului de tehnologii;
 impactul internetului;
 inovații în domeniu tehnologiei informației;
 posibilitatea de îmbunătățire a produselor prin
introducerea de noi echipamente.
FACTORI ECOLOGICI
 atitudinea față de protejarea mediului înconjurător;
 nivelul de reciclare;
 schimbările climaterice;
 resursele naturale.
FACTORI LEGALI
 Aceștia sunt desprinși din
factorii politici, însă se referă
exclusiv la legislație.
Ex:
 legi privind protecția
consumatorilor;
 legi salariale (modificarea
salariului minim pe
economice);
 legislația de funcționare și
înființare a societăților etc.