Sunteți pe pagina 1din 53

Glanda tiroida

Glandele paratiroide
Metabolismul calcic

CURS 2
Glanda tiroida
 Hormonii tiroidieni sunt necesari pentru funcţionarea normală
a aproape tuturor ţesuturilor, cu efecte majore asupra
consumului de oxigen şi a ratei metabolice
 Tulburările glandei tiroide sunt cele mai frecvente boli
endocrine
 Hipotiroidismul - datorat deficienţei de iod - rămâne o
problemă de sănătate publică în lume
 1888 – Societatea Medicală Londoneză publică primul raport
care leagă cretinismul şi hipotiroidia adultului de glanda
tiroidă
 1898 – Extractele de tiroidă de oaie sunt folosite în tratarea
hipotiroidiei
 1909 – Emil Kocher primeşte premiul Nobel pentru medicină
pentru chirurgia tiroidei
 1914 – Kendall izolează T4
 1954 – Gross si Pitt-Rivers publică descoperirea T3
Generalitati
Glanda tiroidă –localizată sub laringe, anterior de
trahee
Unitatea morfo-funcţională = foliculul tiroidian
Secretă: T3 + T4 (din foliculi), Calcitonină (din
celule parafoliculare C)
OH OH
I
I I

I
O
I
O I NH2

I NH2 O OH

O OH
3,5,3’-Triidotironina (T3)
Sinteza hormonilor tiroidieni
Hormonii tiroidieni sunt sintetizaţi în coloidul folicular
prin iodarea şi condensarea moleculelor de tirozină legate de
tiroglobulină.
Tiroglobulina (Tg) este o glicoproteină (660 kDa)
sintetizată de celulele tiroidiene şi secretată în coloidul folicular
prin exocitoză, sub forma unor granule care conţin tiroid
peroxidază (TPO).
Iodul = elementul esenţial pentru sinteza hormonilor
tiroidieni. Metabolismul normal al iodului este asigurat de un
aport minim de 150 μg/zi; glanda tiroidă fixează 120 μg/zi sub
formă de I-, care pătrunde în celulă prin mecanism activ.
Sinteza hormonilor tiroidieni
- Iodul este transportat activ şi concentrat în celule tiroidiană
de către simportul Na+/I-
- Iodul captat este oxidat de către tiroid peroxidaza, în
prezenţa apei oxigenate şi incorporat în reziduurile tirozinice
ale tiroglobulinei.
- Iodul se leagă la poziţia 3 a moleculelor de tirozină rezultând
3 – monoiodotirozina (MIT).
- MIT este apoi iodată în poziţia 5, formând 3,5 –
diiodotirozina (DIT).
- Din condensarea celor două molecule rezultă T3, iar din
condensarea a două molecule DIT rezultă T4.

- Tiroglobulina iodinată, MIT, DIT sunt stocaţi în coloidul


folicular
Sinteza hormonilor tiroidieni
Sinteza hormonilor tiroidieni

În plasmă:
- T3 = triiodotironina (7%) dar este de 4 ori mai
activă
- T4= tiroxina (93%)

Mecanism de acţiune:
- T3 / T4 → receptori nucleari ⇒ transcripţia
genelor ⇒ ARNm ⇒ sinteza proteică ⇒ efect.
Transportul hormonilor tiroidieni

Aproximativ 99.98% din T4 si 99.6% din T3 → forma cuplata


cu 3 proteine serice:
- Thyroxine binding globulin (TBG) ~75%;
- Thyroxine binding prealbumin (TBPA sau transtiretin) 15-
20%;
- Thyroxine binding albumin (TBA) ~5-10%

Numai ~0.02% din T4 plasmatic total este necuplat sau liber.


Numai ~0.4% din T3 sanguin total este liber.
Metabolizarea hormonilor tiroidieni
Generarea de T3 din T4 se realizează cu ajutorul a trei
deiodinaze (D1, D2 & D3).
- D1 & D2 bioactivează T3 îndepărtând un atom de iod de pe un
inel exterior.
= D1→ ţesuturi periferice, ficat, rinichi
= D2→ creier, hipofiză şi ţesut adipos
- D3 inactivează T3 prin îndepărtarea atomului de iod de pe un
inel intern.
= D3 → placenta, creier, piele – produce rT3

 Toţi membrii grupului conţin aminoacidul selenocysteină


(SeC) în centrul catalitic.

 Deiodinarea se efectuează în ficat; sulfo- şi glucurono-


conjugare – eliminare biliară.
Receptorii pentru hormonii tiroidieni
 Efectele hormonilor tiroidieni la nivel
genomic sunt mediate de receptori
nucleari.
 Receptorii tiroidieni fac parte dintr-o
super-familie de receptori nucleari
care mai includ receptorii pentru
steroizi, vitamina D, acid retinoic.
 Există 2 izoforme majore, desemnate
TR (codificată pe cr. 17) şi TR (cr.
3), cu o MM de 400-500 kDa
 Leagă T3
 Se leagă de receptorii pentru
hormonii tiroidieni, care sunt deja
legaţi de elemente responsive din
regiunile promoter ale genelor ţintă.
Efectele hormonilor tiroidieni
Efecte principale:
- ↑ activitatea metabolică în aproape toate ţesuturile
- ↑ procesele oxidative ⇒ ↑ ATP + căldură
- stimulează creşterea + diferenţierea celulară.
1) Rol în creştere:
- direct
- indirect prin: ↑GH, ↑somatomedine

In special la copii ⇒ asigură o creştere normală +


dezvoltarea tisulară (în special oasele)
Efectele hormonilor tiroidieni
 Patologic:
- ↓ [T] ⇒ ↓ ratei de creştere, în special a oaselor
- ↑[T]⇒ iniţial ↑ ratei de creştere dar, în timp ↑↑ [T] ⇒
închidere mai rapidă a cartilajelor de creştere ⇒ opreşte
creşterea în înălţime (se reduce perioada de creştere în
înălţime).

2) Dezvoltarea + maturizarea sistemului nervos


Incă din viaţa intrauterină (luna IV) ⇒ stimulează
neuronogeneza şi mielinizarea; dezvoltarea SN+ dezvoltarea
cortexului; maturarea centrilor nervoşi + dezvoltarea mintală
Patologic: ↓[T] ⇒ nanism şi retardare mintală
Efectele hormonilor tiroidieni
3) Activarea SN al adultului
- ↑ activitatea metabolică a creierului + ↑ tonusul
cortical
- ↑ inteligenţa şi memoria + ↑ reactivitatea motorie
- ↑stimularea SNVS şi numarului β-receptori

Patologic:
- ↓[T] ⇒ somnolenţă, lentoare, ↓ excitabilitatii
- ↑[T] ⇒↑ excitabilitate, ↓ capacităţii de concentrare,
oboseală, tremor muscular (rapid şi fin)
Efectele hormonilor tiroidieni
4) Efecte metabolice
a) Metabolismul Proteic:
-↑ ambelor laturi ale metabolismului ⇒ echilibru anabolism
– catabolism
Patologic:
- ↑↑[T] ⇒ ↑ catabolism proteic

b) Metabolismul Glucidic:
-↑ [G] prin: ↑absorbţiei intestinale de glucoza; ↑
neoglucogeneza; ↑ glicogenoliza; ↑captarea intracelulara a
glucozei + ↑ Glicoliza ⇒ Energie
Patologic: ↑↑[T] ⇒ ↑[G] ⇒ ↑Insulina ⇒ în timp DZ tip II
Efectele hormonilor tiroidieni
c) Metabolismul Lipidic:
- ↑ lipoliza ⇒ ↑ Energie
- plasma: ↓[Lipide], ↓[Colesterol], ↓[TG],↑[AGL]
Patologic: ↓[T] ⇒↑[Colesterol]⇒↑ risc ateroscleroză

d) Metabolismul Energetic:
- rol major de ↑ a metabolismului ⇒↑ reactiile oxidative:
 ↑Energie biologic utilizabilă (ATP) (prin cuplarea oxidarii cu
fosforilarea)
 ↑Căldură ⇒ ↑Termogeneza (rol în termoreglare - adaptarea
la frig)
Patologic: ↑↑[T] ⇒ decuplarea oxidarii de fosforilare ⇒↓ ATP şi
↑pierderile de căldură
↓[T] ⇒ somnolenţă + intoleranţă la frig
Efectele hormonilor tiroidieni
Evaluare: prin metabolismul bazal (MB)
MB = necesarul energetic minim pentru asigurarea funcţiilor
vitale în condiţii bazale
VN: MB = 33-40 kcal/m2/h
MB = -10% →+15%

Hipotiroidism Hipertiroidism (-
60% →-30%) (+30% →+50%)
e) Metabolismul mineral:
-prin ↑ activităţii metabolice ⇒ ↑necesarul de vitamine (fac parte
din sistemele enzimatice)
Efectele hormonilor tiroidieni
5) Efecte sistemice
Cardiovascular: hormonii tiroidieni ↑efectele
catecolaminelor + ↑numarul βreceptori :
= ↑ FC ⇒ dacă ↑↑[T]⇒ tahiaritmii
= ↑forta de contracţie dar dacă ↑↑[T] ⇒↓forta
contracţie prin ↑proteolizei)
=↑ DC
Respirator: ↑ frecvenţa şi amplitudinea respiraţiei (ca
răspuns la ↑ metabolismului)
Digestiv: ↑secreţia şi motilitatea ⇒ ↑↑[T] ⇒ diaree
Efectele hormonilor tiroidieni
6) Efect trofic pe:
- musculatura scheletică
- piele
In hipotiroidism ↑retenţia de fluide în “stare de gel” prin ↑
acidului hialuronic şi condroitinsulfaţilor ⇒ mixedem.
7) Efect de optimizare a funcţiei sexuale la ambele sexe:
- efect pozitiv pe metabolismul gonadelor
- efect pozitiv pe gonadotropii hipofizari
8) Relaţii cu alţi hormoni
-T3, T4 ⇒↑catecolamine
- ↑insulina ca răspuns la ↑glicemiei
- ↑PTH ca răspuns la ↑osteogenezei
- ↑cortizolul
Reglarea secretiei hormonilor tiroidieni

1) Axul hipotalamo-hipofizo-tiroidian cu tripla retroacţiune = rol


major ⇒ menţine T3, T4 normal.
2) Stress psiho-emoţional, durere, traumatism, Δto ⇒ ↑stimularea
hipotalamică ⇒ ↑TRH⇒ ↑TSH⇒ ↑T3, T4 ⇒ hiperfuncţie
tiroidiană
3) Variaţiile de temperatură
- la frig ⇒ ↑T3, T4 ⇒ ↑ termogeneza ⇒ adaptare la frig
- la cald ⇒↓T3, T4 ⇒ ↓termogeneza
4) Acţiune pe hipofiza anterioară:
- NA, estrogenii ⇒ ↑TSH
- Ciberninele, somatostatina ⇒ ↓TSH
Variatii patologice
 ↑T3 T4 ⇒ Hipertiroidism
- boala Basedow-Graves
 creşte activitatea întregii glande
 TSH↑
 cu modificări autoimune
- Adenomul toxic hipersecretant
 creşte activitatea local + restul glandei este ↓, TSH↓
 fără modificări autoimune

 ↓T3 T4 ⇒ Hipotiroidism
= la copii = cretinism (nanism + retardare mintală)
= la adulţi = mixedem

 Guşa endemică: glandă hipertrofiată, ↑TSH, ±↓T3, T4.


Variatii patologice
HIPOFUNCŢIA TIROIDIANĂ – la adult:
primară – tiroidiană sau prin deficit de iod (guşa endemică)
secundară – hipofizară cu insuficienţă secretorie de TSH
terţiară – hipotalamică cu insuficienţă secretorie de TRH
Hipotiroidismul la adult se manifestă prin metabolism bazal scăzut, tulburări
trofice ale pielii (piele îngroşată şi uscată – mixedem), tendinţă la îngrăşare, lentoare
fizică şi psihică, somnolenţă, intoleranţă la frig, bradicardie.
HIPOFUNCŢIA CONGENITALĂ – mixedem congenital sau nanismul tiroidian
caracterizat prin încetinirea creşteii, cu tulburări în procesele de osificare, dezvoltare a
dentiţiei, dezvoltarea sistemului nervos (cretinism guşogen).

HIPERFUNCŢIA TIROIDIANĂ - la adult poate fi primară, secundară şi terţiară şi


se manifestă prin guşă exoftalmică (guşa Basedow – Graves), creşterea
metabolismului bazal, piele caldă şi umedă, scădere în greutate, tremurături,
insomnie, hiperemotivitate, intoleranţă la căldură, tahicardie.
Hipotiroidie Hipertiroidie
Rolul TSH
 Sinteză: în hipofiza anterioară sub controlul TRH
 Mecanism de acţiune: prin mesager secund intracelular
(AMPc)
 Efecte principale:
- pe glanda tiroidă ⇒TSH controlează întreaga activitate
legată de sinteza hormonilor tiroidieni:
1. ↑metabolismul tiroidian
2. ↑perfuzia tiroidiană
3. rol trofic ⇒↑ numarului şi mărimea tireocitelor din foliculi
4. ↑sinteza şi secreţia hormonilor tiroidieni (↑captarea
intracelulară a iodului; ↑ iodarea tiroglobulinei şi formarea
T3 şi T4; ↑scindarea tiroglobulinei iodinate ⇒ eliberarea
T3,T4; ↑eliberarea T3,T4 în sânge)
GLANDE PARATIROIDE

METABOLISMUL
FOSFO-CALCIC
Fiziologia osului
Componentele din structura osului sunt:
1. Sistemul noncelular osos:
Componenta organică (30%):
- substanţa fundamentală (acid hialuronic +
condroitinsulfaţi)
- fibre de colagen → de-a lungul linilor de tensiune
Componenta anorganică (70%):
- cristale de hidroxiapatită – legate puternic de fibrele
de colagen ⇒ dau rezistenţa osului
- Mg++, Na+, K+, HCO3-
Fiziologia osului
2. Sistemul celular osos :
a) osteoblaste - derivă din celule stem mezenchimale (MSC)
- în stare activă sau de repaus
- rol in formarea permanentă a osului
- plasate pe suprafaţa externă + cavităţile osoase
b) osteoclaste - derivă din monocite + celule stem
hematopoietice
- celule mari, multinucleate, cu rol de fagocite
- eliberează: enzime (digestia matricei organice); acizi
(distrugere cristale si eliberare ioni)
- rol in reabsorbţia ciclică a osului ⇒ remodelare osoasă ⇒ ↑
rezistenţa + reînnoirea osului (turnover)
- active în formarea calusului (după fracturi)
c) osteocite ⇒ bogate în săruri de Ca++, controlează schimburile
de Ca++ cu mediul extracelular
Calcificarea osoasa
Osteoblastele secretă:
- colagen
- substanţă fundamentală

Prin polimerizare:
- colagen → fibre colagen ⇒ formează osteoidul
(“cartilage like”)
Transformarea osteoblastelor captate în interior → în
osteocite; precipitarea sărurilor de Ca++ la suprafaţa
fibrelor colagen; sărurile amorfe de Ca++ →cristale de
hidroxiapatită (zile -săptămâni)
Reabsorbtia osoasa mediata de
osteoclaste
Reabsorbtia osoasa mediata de
osteoclaste

2. Reabsorbţia osoasă: osteoclastele fixate pe suprafaţa osoasă


determină reabsorbţia limitată a mineralelor şi a matricei osoase
de la nivelul suprafeţei trabeculare sau în corticala osului.
Reabsorbtia osoasa mediata de
osteoclaste
Reabsorbtia osoasa mediata de
osteoclaste
Osteoclastul
Echilibrul fosfo-calcic
Echilibrul fosfo-calcic = balanţa între absorbţia şi excreţia
ionilor ⇒ menţine constantă [ionilor] pl
Aportul zilnic Ca: 1g/zi

Absorbţia intestinală:
 Ca - 35% absorbit prin transport activ, controlat de vitamina D
(necesar/zi ~ 800 UI) şi parathormon; restul eliminat în fecale
 fosfat: absorbit uşor
Renal:
 din Ca filtrat (numai Ca ionic şi cel legat de anioni) → ↑
reabsorbţie (95%), controlată de parathormon şi vit. D
 fosfat: excesul este excretat în urină, controlat de parathormon
Echilibrul fosfo-calcic
Calciul
99% în os şi dinţi ⇒ rezervor de Ca + rol în menţinerea [Ca]
pl constante
 componenta fixă (cristale de hidroxiapatită) – eliberată numai
prin osteoliză
 componenta liberă – participă la schimburi cu mediul
extracelular

0,1% în plasmă(10 ± 0,5 mg%)


 40 % Ca legat de proteine (albumine) - nedifuzibil
 50 % Ca ionizat (↑ în acidoză) ⇒ rol în coagulare, contracţia
musculară, excitabilitate
 10 % Ca neionizat - legat de anioni (fosfat, citrat)
1% intracelular reticul endoplasmic, mitocondrii
Echilibrul fosfo-calcic
Fosfatul total 4 mg%
85% în os
1% în lichidul extracelular

- în plasmă: sistem tampon fosfat alcalin / fosfat


acid (1,3 mM/l)
14% intracelular
Mecanisme de mentinere a echilibrului fosfo-
calcic
Schimburile între os şi mediul extracelular sunt controlate
hormonal:
 PTH → ↑ ieşirea Ca++ din os ⇒ ↑[Ca++]pl
 Calcitoninaşi calcitrolul (CTL, forma hormonal activa a vit.
D) → ↓ ieşirea Ca++ din os ⇒↓[Ca++]pl

 Patologic:
 ↑PTH ⇒ ↑[Ca++]pl, hipoexcitabilitate neuro-musculară, litiază
renală, tulburări cardio-vasculare şi digestive
 ↓PTH ⇒↓[Ca++]pl, hiperexcitabilitate neuro-musculară ⇒
tetanie (dacă Ca++< 6 mg%)
 Semn Chvosteck +, semn Trousseau +
 EMG: dublete,triplete în repaus.
Mecanisme de mentinere a echilibrului
fosfo-calcic
Rahitismul: la copii cu deficit de aport de Ca şi fosfat
⇒↓ mineralizarea osoasă
Cauza: deficit de vitamină D

Osteoporoza: ⇒↑ osteoliza
Cauza: ↑PTH, ↑cortizol, menopauza, vârstnici

Osteoscleroza: ⇒↑↑ osteogeneza


Cauza: ↓PTH, intoxicaţie cu metale grele
Rolul PTH, CTL, calcitoninei
Parathormonul (PTH)
Sinteză
La nivelul glandelor paratiroide (în număr de 4,
situate retrotiroidian)
Structură polipeptidică

Efect major ↑ [Ca] pl prin :


La nivel osos
- ↑mobilizarea Ca++ şi fosfatului
Renal
- ↑ reabsorbţia Ca++, Mg++ şi H+
- ↑ excreţia fosfatului
La nivel intestinal
- ↑ absorbţia Ca++ (absorbţia activă + calcitriolul)
- ↑ sinteza activă de vit. D (calcitriol)
Reglarea secretiei de PTH
↓ [Ca] ⇒ ↑ PTH ⇒ normalizarea calcemiei
↑ [Ca] ⇒ ↓ PTH
Acelaşi proces se realizează şi în cazul ionilor de Mg+
+.

Patologic
↑PTH → demineralizare osoasă; ↑Calciurie ⇒ risc de
litiază
↓PTH → ↓[Ca]pl; ↑[fosfatemiei]; Hiperexcitabilitate
(semnele Chvosteck şi Trousseau+); ↑Calciurie;
EMG ⇒ spasmofilie
Calcitonina
Polipetid secretat de catre celulele C ale glandei tiroide
Efect major → ↓ [Ca]pl; ↑osteogeneza se opune osteolizei

Importanţă sporită:
 La copii unde osteogeneza este ↑, calcitonina exercită un
efect favorabil
 În sarcină şi lactaţie ⇒ protejază împotriva osteolizei

Poate fi administrată:
 Persoanelor în vârstă cu osteoporoză
 În neoplazii asociate cu osteoliză (metastaze)
Reglarea secretiei de calcitonina

1. Calcemia: feedback negativ


- ↑[Ca] ⇒↑ Calcitonina
- ↓[Ca] ⇒↓ Calcitonina

2. Catecolaminele ⇒↑ Calcitonina

3. Gastrina ⇒↑ Calcitonina (feed-back negativ)


Vitamina D

Forma activa a vitaminei D


Vitamina D / Calcitriol
Roluri majore
- Menţine valorile calcemiei (↑Ca++)
- Favorizează osteogeneza

Intestinal
- ↑ absorbţia Ca++ prin transport activ, controlată de către PTH
Renal
- ↑ reabsorbției tubulare a calciului si fosforului, reducându-se astfel
pierderea de calciu prin urină
Osos = activare dependentă de calcemie:
Când ↓[Ca] ⇒ CTL acţionează similar PTH pentru refacerea calcemiei
 ↑Ca++ eliberat din osteocite
 ↑activitatea osteoclastelor ⇒ dislocare de Ca++ şi P
 Când [Ca] N/↑⇒ CTL acţionează favorizând mineralizarea osoasă
Reglarea sintezei de CTL
 Scaderea calcemiei → stimularea secretiei de parathormon
ce acti­veaza 1-alfa hidroxilaza renala si deci sinteza de
calcitriol.
 Scaderea fosfatemiei stimuleaza activitatea renala a 1-alfa
hidroxilazei.
 Estrogenii, prolactina activeaza 1-alfa hidroxilaza si sinteza
renala de calcitriol.
 Sarcina, lactatia, hormonul somatotrop, hormonii
corticosuprarenali, calcitonina, hipertiroidismul activeaza
sinteza de calcitriol.

 Cresterea fosfatului sanguin, acidoza, hipoinsulinemia


inhiba sinteza de calcitriol.
Alti hormoni cu rol in metabolismul
fosfo-calcic
GH
- ↑ sinteza proteică (oase + cartilajele de creştere)
- ↑ absorbţia Ca++ prin transport activ controlată de către
↑ [Ca]
Hormonii tiroidieni ⇒ ↑ condrogeneza + ↑ refacerea osoasă
Insulina ⇒ osteogeneza
Estrogenii + testosteronul
- ↑ ⇒ anabolismul ⇒ maturare osoasă + închiderea cartilajelor
de creştere
- ↓⇒ osteoliză
Cortizolul ⇒ mobilizarea Ca++osos ⇒ osteoporoză +
osteoliză