Sunteți pe pagina 1din 19

TEMA: PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL COMPORTAMENTELOR AGRESIVE ÎN MEDIUL ȘCOLAR

CE ESTE AGRESIVITATEA?
Agresivitatea este orice formă de conduită orientată către
obiecte, persoane sau către sine, în vederea producerii
unor prejudicii, a unor răni,distrugeri sau daune.
Manifestarea agresivităţii
•Agresivitatea se poate manifesta prin
numeroase comportamente începând de la
gesturile ameninţătoare şi mergând până la
crimă.
•În mediul şcolar agresivitatea se manifestă
prin: ridiculizarea colegilor, porecle, glume
dure, sarcasm, cinism, răspândirea de zvonuri
dăunătoare, punerea colegilor în situaţii
umilitoare, ameninţări verbale, intimidare sau
atac fizic .
Teoriile comportamentului agresiv

 Agresivitatea este înnăscută


Oamenii se nasc cu instinctul de a agresa și de a fi violenți.
Agresivitatea este un comportament social învățat
Agresivitatea se învață prin:
a) direct- prin pedepsire
b) prin observarea (imitarea) unor modele de conduită ale
altora, iar aceste metode fiind întâlnite în:
* familie- parinții copiilor violenți, ai celor
abuzați, maltratați provin din familii în care s-a utilizat
pedeapsa fizică;
* mediul social-în comunitățile în care metodele de conduită
agresivă sunt acceptate, admirate, valorizate, agresivitatea se
transmite mult mai usor noilor generatii
SURSE ALE AGRESIVITĂŢII
 CARE ȚIN DE INDIVID
1. Frustrarea
2. Atacul sau provocarea directă
3. Durerea fizică și morală
4. Alcoolul, drogurile
5. Aglomerația, caldura, stresul
6. Accesul la materiale pentru adulți
SURSE ALE AGRESIVITĂŢII
 CARE ȚIN DE FAMILIE
1. Bătaia
2. Modele comportamentale
3. Probleme de divorţ , separare 
4. Probleme socio -economice
SURSE ALE AGRESIVITĂŢII
 CARE ȚIN DE MASS-MEDIA
1. Programe TV
2. Publicaţii, presa
3. Internetul
Formele agresivității
În funcţie de forma de manifestare a
agresivităţii aceasta poate fi:
1) Agresivitatea directă/ostilă (actul agresiv este un scop în sine
urmărindu -se explicit provocarea unui rău) vs. agresiunea
indirectă/instrumentală (suferința este folosită pentru atingerea
unui scop – sancționarea prin violență a unui comportament
indezirabil);
2) Agresivitatea activă (răul este rezultatul acțiunii nemijlocite a
agresorului –  ex.:lovirea unei persoane) vs agresivitatea pasivă
(răul este provocat prin neintervenție –  ex.: persoana care nu
intervine pentru protejarea unei victime supuse violenței, deși
ar putea să o facă);
3) Agresiunea fizică, psihică, sexuală  sau
verbală privind din perspectiva actului provocator de
suferință, toate având componentă afectivă
(suferința psihică);
4) Agresiunea spontană (declanșată conjunctural
sau de un concurs de împrejurări neanticipate de către
agresor)vs. agresiunea premeditată (pregătită din
timp, pentru a atinge un anumit scop);
5)Agresiunea provocată (victima a oferit un pretext
agresorului, chiar și indirect) vs. agresiunea
neprovocată;
6) Agresivitatea manifestă (consumată într un act
provocator de suferință) vs. agresivitatea Latentă
(existând un potențial agresiv, agresorul virtual
căutându-și un pretext pentru a se manifesta);
7) Agresivitate intenționată (declanșată conștient și
voit de către agresor asupra victimei) vs.agresivitate
neintenționată (declanșată de circumstanțe
independente de voința agresorului, chiar accidental);

8) Agresivitate autoprovocată, interpersonală,


familială, grupală sau publică (după numărul
de persoane implicate, locul și contextul social în care
se produce);

 9)Agresivitatea privită din punctul de vedere al stăr
ii de discernământ a agresorului, în strânsă legătură cu
responsabilitatea juridică și morală a acestuia.
Clasificarea agresivităţii în funcţie de
Obiectivele urmărite:
Agresivitatea care are ca scop implicit
sau explicit obţinerea unor beneficii, a unui
câştig material.
 Agresivitatea ce are ca principal scop
rănirea şi uneori chiar distrugerea victimei.
LUCRUL ÎN GRUP

PORTRETUL
ELEVULUI AGRESIV
/FIȘA/
Portretul adolescentului agresiv
Este necinstit şi nemilos
Evită responsabilitatea
Sfidează autoritatea
Violează normele sociale
Îşi asumă riscuri mari
Se controlează greu
Este des în conflict cu părinţii
Nu este conştient de comportarea sa
Nu este ataşat de colegi sau familie
Lumea îi pare ostilă
Nu vrea să se schimbe
Nu admite că este pe o cale greşită şi nu îi pasă de ceea ce i se întâmplă
Este nepăsător faţă de ceea ce simte victima şi blamează victima pentru
conflictul iscat
Lipsa compasiunii
Fișa: Metoda”Criteriile depistării copilului cu agresivitate sporită”
Instrucțiune: Bifați coloana ”adesea” sau ”rareori” în dreptul fiecărui enunț.
Notare: Calculați numărul răspunsurilor ”Adesea”. Dacă 4 din 8 criterii se
manifestă des la copil pe parcursul a 6 luni și cu o intensitate sporită, doar atunci
putem presupune că copilul este agresiv.
Nr. Elevul Frecvent Rareori
d/o

1 Brutalizează, se ceartă cu maturii.


2 Își pierde autocontrolul
3 Îi învinuiește pe alții de greșelile sale.

4 Invidios, răzbunător
5 Se supără și refuză să îndeplinească însărcinarea propusă

6 Intenționat irită oamenii


7 Refuză să se supună regulilor
8 Sensibil, susceptibil, foarte repede reacționează la diverse
acțiuni ale celor din jur (maturi)
MODALITĂȚI DE EXPRIMARE A
FURIEI LA COPII
 Selectați acele procedee pe care le considerați cele mai
eficiente în interacțiunea cu copiii agresivi.
1. Ocupați-vă cu noi mai des (sau noi ne vom bate);
2. Apăraține de toți copiii răutăcioși (de nu, noi singur ne vom
apăra);
3. Încetați să ne certați atât de des și fără motiv (în caz contrar noi
tot putem să spunem expresii jignitoare);
4. Pedepsiții pe toți copiii care doresc să ne jignească (sau va
trebui să ne ocupăm de aceasta noi singuri);
5. Să nu vă încumentați să vă plângeți pe noi părinților noștri (în
caz contrar vom spune că ne bateți în fiecare zi);
6. Vă rugăm, iubiține;
7. Acceptaține așa cum suntem și veți vedea că noi suntem buni.
Parabolă
Odată, demult, un indian bătrân i-a destăinuit
nepotului său următorul adevăr despre viață:
-În interiorul fiecărui om se dă o luptă aprigă,
asemănătoare cu cea dintre doi lupi. Unul dintre lupi
reprezintă răul, invidia, agresia, egoismul, ambiția și
minciuna. Celălalt lup reprezintă binele, dragostea,
speranța, adevărul, bunătatea, încrederea.
Micuțul indian, emoționat până în adâncul
sufletului de cele auzite, a căzut pe gânduri câteva
clipe, iar apoi a întrebat:
•Dar care lup, până la urmă câștigă lupta?
Indianul bătrân a zâmbit discret, răspunzându-i:
•Câștigă întotdeauna acel lup, pe care îl hrănești.
Pentru a putea preveni şi combate agresivitatea este
necesară :
păstrarea calmului şi autocontrolului;
gândirea pozitivă ;
menţinerea deschisă a căilor de comunicare;
foarte multă flexibilitate şi perseverenţă ;
evitarea jignirilor, umilirilor, durităţii excesive şi nemotivate;
împlinirea nevoilor afective;
acordarea atenţiei depline pentru a se simtă iubit, respectat,
valoros.
canalizarea resurselor spre activităţi plăcute.
JOC
TE ROG SĂ MĂ IUBEȘTI
CĂCI MERIT SĂ FIU IUBITĂ
Mulţumesc
pentru atenţie!