Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educației Culturii și Cercetării din

Republica Moldova
Universitatea de stat Tiraspol

Calitatea apelor potabile din localitatea


Negurenii Vechi, r-nul Ungheni

A realizat: Studenta anului III, Zama Linda, gr.302,


Facultatea de Geografie
A verificat: Codreanu Igor, dr.conf.univ.

Chișinău, 2020
Cuprins:
1. Introducere
2. Numărul fântânilor de mină, fântâni arteziene și izvoare
3. Informații și dovezi care demonstrează nivelul de calitate a apei potabile din
localitate și când au fost realizate ultimele investigații
4. Informații de la locuitori despre calitatea apei pe care o consumă
5. Sursele de poluare a apelor potabile
6. Realizarea proiectelor de asigurare cu apă potabilă și canalizarea
7. Atitudinea personală față de poluarea apei
8. Concluzie
9. Bibliografie
Satul Negurenii Vechi
Negurenii Vechi este un sat şi comună din
raionul Ungheni. Satul are o suprafaţă de circa
1.33 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 7.29 km.
Din componenţa comunei fac parte localităţile
Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Coşeni și Ţîghira.
Localitatea se află la distanța de 35 km de orașul
Ungheni și la 110 km de Chișinău.
Satul Negurenii Vechi a fost menționat documentar
în anul 1660. La recensămîntul din anul 2004,
populaţia satului constituia 675 de oameni,
dintre care 51.11% - bărbaţi și 48.89% - femei.
1. Introducere
Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţei este apa, având în
vedere importanţa vitală permanentă a prezenţei apei potabile pentru procesele fiziologice,
biochimice etc., ce au loc în organismul uman, precum şi pentru necesităţile igienice şi
menajere.
Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente trebuie să fie una din
direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului pentru sănătate în relaţie cu mediul, fiind o
măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiţionate de apă.

Fântâna din fața curții (nr. 6)


2. Numărul fântânilor de mină, fântâni arteziene și izvoare
Satul Negurenii Vechi dispune de un potențial
acvatic, de circa 34 fântâni cu apă freatică, cuprinse între
10-30 m și 1 izvor cu apă freatică.
Izvorul numărul 1

Fântâna cu nr. 5 Fântâna cu nr. 9 Fântâna cu nr. 19


Fântâna cu nr.14 Fântâna cu nr. 3

Fântâna cu nr.11 Fântâna cu nr.15


3. Informații și dovezi care demonstrează nivelul de calitate a apei potabile din localitate și
când au fost realizate ultimele investigații

Calitatea apei este determinată de totalitatea proprietăţilor fizice, chimice, biologice şi


bacteriologice. Aceste proprietăţi în condiţii naturale provin pe de o parte din dizolvarea
substanţelor din aer, sol şi a rocilor cu care apa vine în contact, iar pe de altă parte din
dizolvarea substanţelor din procesele biologice ale organismelor vii din apă.
Potrivit procesului verbal nr. 88 cu
privire la investigarea calități apei din
13.06.2018 din localitatea Negurenii Vechi
r-nul Ungheni, s-au înregistrat
urmatoarele date:

Denumirea: Sonda nr. 1 (partea din deal a


satului).
Miros: 26
Gust specific: 26
Turbeditate: 0,57
pH: 7,5
Azot în mg/l.
Amoniac: 3,42
Azot: 0
Duritatea: 2,9 g
Rezidu uscat: 1096,5g
Cloruri: 8,7%
Cupru: 0 g
Fluor: 1,91g
Concluzia medicului:
Este mărit conținutul de flur potrivit nr. 1
934/2 din 15.08.2018.
Potrivit procesului verbal nr. 88 cu
privire la investigarea calități apei din
13.06.2018 din localitatea Negurenii Vechi
r-nul Ungheni, s-au înregistrat
urmatoarele date:

Denumirea: Sonda nr. 3 (partea de mijloc a


satului).
Miros: 26
Gust specific: 26
Turbeditate: 0,57
pH: 7,5
Azot în mg/l.
Amoniac: 1,42
Azot: 0,05
Duritatea: 2,7 g
Rezidu uscat: 1096,5g
Cloruri: 17%
Cupru: 0 g
Fluor: 1,42g
Concluzia medicului:
Corespunde potrivit nr. 3 934/2 din
15.08.2018.
4. Informații de la locuitori despre calitatea apei pe care o consumă
Asigurarea populaţiei cu apă potabilă
constituie unul dintre factorii primordiali ai
securităţii naţionale a satului. Apa potabilă este
un element necesar pentru activitatea vitală
a populaţiei şi calitatea ei influenţează
sănătatea omului şi a animalelor, provocând
adeseori diferite maladii, iar locuitorii comunei
Negurenii Vechi au grijă ca calitatea apei să fie
de cea mai înaltă calitate.
Locuitorii sunt informați de specialiștii care au grijă și nu lasă apa fără îngrijire. Fiecare
cetățean se implică și el câtuși de puțin pentru o calitate mai bună a apei.
Imagini ale fântânelor arteziene
5. Sursele de poluare a apelor potabile
Cele mai întâlnite surse de poluare a apelor potabile sunt:
 Deșeurile din apropierea fântânilor;
 Lipsa serviciilor publice de salubrizare;
 Nu există surse financiare pentru a procura dezinfectanţi pentru fântâni;
 Spălarea automobilelor în apropiere de fântâni;
 Adăparea animalelor la fântână.
6. Realizarea proiectelor de asigurare cu apă potabilă și canalizarea
Proiecte de asigurare cu apă şi canalizare a localității
Negurenii Vechi nu este soluționată, ceea ce ţine de modernizarea,
şi dezvoltarea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi
canalizare locuitorii singuri implementează idei de amenajare și
de construire a fântânilor sau de canalizare în apropiere de
gospodării sau chiar în propriile curți.
Apa este indispensabilă vieții, în activitățile zilnice, în
agricultură, iar fântâna din curte asigură costuri reduse la apă
și independența față de furnizorii locali.
7.Atitudinea personală față de poluarea apei
Apa, fiind principala sursă de existență, este un patrimoniu național ce trebuie protejat și
valorificat într-o manieră sustenabilă, iar neglijența vizavi de problemele ce țin de protecția
mediului și de poluare a principalelor ape din localitate duce nu doar la iminența unui dezastru
ecologic, ci are un grav impact direct și nemijlocit însăși asupra bunăstării și sănătății
locuitorilor.
Eu ca locuitoare a satului Negurenii Vechi mă implic activ în păstrarea mediului și în
organizarea, împreună cu familia de a reamenaja fântâna din fața curții, dar la unii lasă de dorit.
Mă strădui să nu arunc orice fel de obiecte sau material ce ar putea să polueze apa. În râpile din
apropiere de fântâni nu aruncăm gunoi, mereu ne place să-l reutilizăm.
Concluzie:
• Apa este una dintre cele mai preţioase resurse naturale.
• Nu putem trăi fără ea, dar ne comportăm de parcă nici nu ne pasă de ea.
• La nivel global, sursele de apă sunt rare.
• Mai puţin de 1% din apa de pe glob este bună pentru consum, iar peste 1,2 miliarde oameni –
nu are acces la surse de apă potabilă.
• Apa are un rol esențial în întreținerea vieții, Fără apă nu ar putea exista viața. Nu Poluăm
Apa!
Bibliografie:
1. Primăria satului Negurenii Vechi
2. Foto (Zama Linda)
3. www.moldovenii.md/en/city/details/id/1537