Sunteți pe pagina 1din 17

ROMA ANTICĂ

Au colaborat: Turcanu Adelina


Zavulan Francesca
Roma antică a fost un
oraş-stat a cărui istorie se
întinde în perioada de timp
cuprinsă între 753 î.Hr. şi 476
d.Hr. Pe parcursul existenţei
sale de douăsprezece secole,
civilizaţia romană a trecut de
la monarhie la republică
oligarhică şi, apoi, la imperiu
extins.

Ea a dominat Europa de Vest şi


întreaga arie în jurul
Mării Mediterane, prin cuceriri şi
asimilare, însă, în final, a cedat în
faţa invaziilor barbarilor din secolul
cinci, marcând, astfel, declinul
Imperiului Roman şi începutul
Evului Mediu.
Civilizaţia romană e, deseori,
clasificată ca o parte din
Antichitatea Clasică, împreună
cu Grecia antică, o civilizaţie
care a inspirat mult cultura
Romei antice. Roma antică a adus
contribuţii importante în
organizarea politică şi
administrativă, juridică, artă
militară, artă, literatură,
arhitectură, limbile Europei (
limbile romanice), iar istoria sa
continuă să aibă o influenţă
puternică asupra lumii moderne.
Perioada monarhiei
Regatul
Regatul Roman
Roman aa fostfost guvernul
guvernul monarhal
monarhal al al oraşului
oraşului Roma
Roma şişi al
al
teritoriilor
teritoriilor sale
sale dede la
la Fondarea
Fondarea Romei,
Romei, fondarea
fondarea sa sa în
în 753
753 î.Hr.
î.Hr. dede către
către
Romulus
Romulus şi şi Remus
Remus,, până
până lala expulzarea
expulzarea luilui Lucius
Lucius Tarquinius
Tarquinius Superbus
Superbus în în
510
510 î.Hr.
î.Hr. şişi formarea
formarea Republicii
Republicii Romane
Romane.. După
După legendă,
legendă, oraşul
oraşul Roma
Roma aa
fost
fost întemeiat
întemeiat în în anul
anul 753
753 î.Hr.
î.Hr. de
de către
către Romulus
Romulus şişi Remus,
Remus, care
care auau fost
fost
crescuţi
crescuţi de de către
către oo lupoaică.
lupoaică. ÎnÎn legenda
legenda romană,
romană, când
când grecii
grecii au
au dus
dus
Războiul
Războiul troian
troian împotriva
împotriva oraşului
oraşului Troia
Troia,, prinţul
prinţul troian
troian Aeneas
Aeneas aa navigat
navigat
peste
peste Marea
Marea Mediterană
Mediterană cătrecătre Italia
Italia şi
şi aa fondat
fondat Lavinium
Lavinium.. Fiul
Fiul său,
său,
Iulus,
Iulus, aa mers
mers maimai departe,
departe, fondând
fondând oraşul
oraşul Alba
Alba Longa
Longa.. Din
Din familia
familia regală
regală
aa Albei
Albei Longa
Longa au au venit
venit cei
cei doi
doi gemeni,
gemeni, Romulus
Romulus şi şi Remus,
Remus, care
care auau purces
purces
la
la fondarea
fondarea RomeiRomei în în 753
753 î.Hr
î.Hr ..
Legenda
Legenda intemeierii
intemeierii Romei
Romei îiîi face
face pe
pe troieni
troieni de
de origine
origine latină
latină,, de
de
vreme
vreme ce ce Aeneas
Aeneas aa venit
venit din
din Troia,
Troia, aa fondat
fondat Lavinium,
Lavinium, unun ţinut
ţinut de
de
limbă
limbă latină
latină şişi un
un oraş
oraş cucu nume
nume latinesc
latinesc Alba,
Alba, cuvânt
cuvânt care
care aa şi
şi dispărut
dispărut
la
la alţii,
alţii, în
în afară
afară de de români
români,, care
care sunt
sunt mai
mai aproape
aproape pepe hartă
hartă dede cetatea
cetatea
în
în cauză
cauză asediată
asediată de de greci
greci..
Perioada republicii
Republica Romană a fost guvernarea republicană a
oraşului Romei şi a teritoriilor sale din 510 î.Hr. până la
instaurarea Imperiului Roman, care este plasată, uneori,
în anul 44 î.Hr., anul numirii lui Caesar ca dictator
perpetuu sau, mai comun, 27 î.Hr., anul în care Senatul
roman i-a acordat lui Octavianus titlul de augustus|
August Oraşul Roma stă pe malurile fluviului Tibru,
foarte aproape de coasta de vest a Italiei. El marca
frontiera de nord a zonei în care era vorbită limba
latină, şi graniţa de sud a Etruriei, teritoriu în care se
vorbea limba etruscă.
Imbracamintea
Vesela
Senatorii
Baia in Roma Antica
Perioada imperiului

Imperiul Roman este termenul utilizat, în mod


convenţional, pentru a descrie statul roman în secolele după
reorganizarea sa din ultimele trei decade î.Hr.. sub
Gaius Iulius Caesar Octavianus. Deşi Roma deţinea un imperiu
cu mult înainte de autocraţia lui Augustus, statul pre-
augustian este descris, în mod convenţional, ca Republica
Romană. Imperiul Roman controla toate statele elenizate de
la Marea Mediterană, precum şi regiunile celtice din nordul
Europei. Ultimul împărat de la Roma a fost detronat în 476,
dar, pe atunci, regiunile din estul imperiului erau administrate
de un al doilea împărat, ce se afla la Constantinopol.
Imperiul Bizantin a continuat să existe, deşi îşi
micşora încet-încet teritoriul, până în 1453, când
Constantinopolul a fost cucerit de Imperiul Otoman
. Statele succesoare din vest (Regatul Franc şi de
Naţiune Germană) şi din est (ţaratele ruse)
foloseau titluri preluate din practicile romane chiar
şi în perioada modernă. Imperiul Roman a constituit
un model peren, preluat, cu mici diferenţe, de
toate statele europene post-romane, în activitatea
de guvernare, drept şi organizarea justiţiei, tipul
de arhitectură şi în multe alte aspecte ale vieţii.
Potrivit tradiţiei, Roma a fost întemeiată
în anul 735 î.e.n. de Romulus şi Remus; însă
cea mai veche aşezare descoperită aici
datează, potrivit materialelor arheologice,
de prin secolul al X-lea î.e.n. De la
sfârşitul secolului al VI-lea î.e.n., Roma a
devenit centru politic al republicii
sclavagiste romane, iar din secolul I î.e.n.
al Imperiului roman. În anul 64, în timpul
domniei lui Nero, o mare parte a oraşului
Roma a fost mistuită de incendiu.
Muzica în Roma Antică
Tradiţia elenisticà influenţeazã muzica
tuturor popoarelor cu care inträ în contact.
Mai mult, din momentul în care Grecia devine
provincie romanã arta stràmoilor nostri imità
practic modelele grecesti.
Ca şi în muzica greceascà, monodia rãmâne
modul predominant de organizare a discursului
muzical.
Se pãstreazã aceeaşi notatie, aceleaşi
moduri si aceeaşi ritmicà bazatà pe accentele
prozodice. Legätura dintre muzicá şi poezie
este de altfel sustinutà şi de indiciile potrivit
càrora Odele lui Horatiu sau fragmente ale
Metamorfozelor lui Ovidiu ar fi fost cântate.
O diferenţà faţa de muzica greceascà se
observà la nivelul etosului, mai exact în
dispariia functiei etice a muzicii, aceasta
devenind aproape exclusiv de divertisment.
Se pàstreazä instrumentele grecesti, unele având denumiri
diferite (spre exemplu: aulos = tibia, syrinx = fistula, salpynx
= tuba, tympanon = tympanum, krotala crotala, kymbala
cymbala). Lyra si kithara se pàstreazä sub aceeaşi
denumire.
Se dezvoltã foarte mult muzica
militarà, cu instrumente specifice:
cornu (un instrument în formà de
,,G”, folosit pentru semnale militare,
În bàtãlii şi în ceremonjile funerare;
este confectionat de obicei din
bronz) şi lituus (instrument de origine
etruscà, cu un tub conic, incovoiat la
capät).
Avem multe dovezi, atât în
operele literare, cat şi în mozaicurile aulos şi krotala
care impodobeau vilele aristocratilor,
ce ne vorbesc despre ansambluri
vocale si instrumentale cu mulţi
participanti, toate susţinând ideea
unei vieti muzicale înfloritoare.
Spre deosebire de instrumentiştii
greci care erau profesionişti, în
Roma Anticä se observà o depreciere
a profesionalismului, majoritatea
muzicienilor fiind amatori. De
asemenea, apare un element
constrictiv, având în vedere cà mulţi
interpreţi erau sclavi; dreptul de a
alege tipul de muzicá aparţinea
exclusiv aristocratului, proprietarului.
kithara
SFÂRŞIT!