Sunteți pe pagina 1din 25

| 

a 
         

      
  ! "    # $  
      
%         
        
   
    & '     
    
    $  
%| 
 
    
  
  
    #   $
       # # 
    #      
  
  $

    $
    $
 
     $
_ a
a
 
 


 


‡ "( )"" |"*+, ( | * |"*&-../

‡ |  


 

  
-Durerea toracică sau abdominală de orice
cauză
-Durerea orală sau facială exacerbată de
piesa bucală
-Incontinenţa de efort
-Starea confuzivă sau demenţa
‡ à  
 

  
  
 
-Fumatul cu cel puţin 1 oră înainte de testare
-Consumul de alcool cu cel puţin 4 ore înainte de testare
-Realizarea de efort fizic important cu cel puţin 30 minute înainte de
testare
-Purtarea de haine care împiedică expansiunea toracelui/abdomenului
-Consumul unei mese importante cu cel puţin 2 ore înainte de testare

‡ a  


 
-Medicaţia inhalatorie administrată înainte de testare: Ventolin, Berotec,
Serevent, Spiriva, Becloforte, Flixotide, Seretide, Symbicort
-Medicaţia orală administrată înainte de testare: Theo SR, Theotard,
Miofilin, Metoprolol,
-Greutatea pacientului
-Înălţimea pacientului: măsurată fără încălţăminte, cu picioarele
apropiate, capul drept
‡ m  

-Se întreabă pacientul despre fumat, simptome curente,


medicaţie administrată recent
-Măsurarea greutăţii şi înălţimii pacientului
-Explicarea testului şi demonstrarea procedurii corecte
-Din motive de siguranţă, testarea se face de preferinţă în
poziţie şezândă
-Ataşarea clipului nazal
-Pacientul efectuează o inspiraţie maximală  şi

-Se introduce piesa bucală în gură, având grijă ca buzele să fie
lipite în jurul tubului, iar pauza să dureze maxim 1-2 secunde
-Pacientul suflă cu  prin tub, expirând 
din plămâni
-Se va încuraja permanent pacientul să expire puternic şi
prelungit - în limita rezonabilului
‡ Ä 
-Inspiraţia trebuie să fie completă, maximală
-Expiraţia trebuie să înceapă fără ezitări sau start fals
-Durata minimă a expiraţia forţată prin tub trebuie să fie de minim 6 secunde
-Accesul de tuse în prima secundă invalidează testul
-Fără ezitări în timpul manevrei care cauzează întreruperea fluxului de aer
-Fără scurgerea aerului pe lângă piesa bucală
-Pacientul nu mai poate continua expiraţia

‡ Ä  
  
-Obiectivul este obţinerea a   acceptabile din
punct de vedere tehnic
-Se vor efectua minim 3 repetări ale manevrei de expiraţie forţată, până la
maxim 8 manevre
-După efectuarea a minim 3 manevre expiratorii acceptabile tehnic, se va
verifică dacă cele mai mari două valori atât pentru FVC cât şi pentru FEV1
au o diferenţă mai mică de 0,15 l
-Dacă da, atunci testarea se consideră încheiată
-Dacă nu, atunci se continuă efectuarea de manevre suplimentare, până se
obţin două valori cu o diferenţă mai mică de 0,15 l, dar nu mai mult de 8
manevre
-Testarea se încheie şi prematur dacă pacientul nu mai poate continua
‡ è 
&Aparatul folosit selectează automat manevra cea mai bună (M1).
-Se notează cele mai mari valori obţinute ale FVC (= capacitatea vitală sau CV)
şi FEV1 (= volumul maxim expirator în prima secundă sau VEMS) 
     Pe fişa
imprimată, aparatul înregistrează automat aceste valori ca şi Best FVC şi
Best FEV1.
-Dacă cele două valori maxime (FVC şi FEV1) nu provin de la aceeaşi manevră,
calcularea IPB se face manual prin formula IPB=(FEV1/FVC) *100. Dacă
valorile maxime provin de la aceeaşi manevră, atunci calculul IPB este
realizat automat de către aparat.
-Ceilalţi indici (FEF25-75 şi PEF) se vor nota de la manevra cea mai bună (M1)

‡ 
  
-Nu se va administra Ventolin sau Berotec înainte cu 4 ore înainte de testare
-Nu se vor administra Serevent, Seretide, Spiriva, Theo SR, Theotard sau
Miofilin cu 12 ore înainte de testare
-Se va efectua testarea funcţiei respiratorii, după indicaţiile de mai sus
-Se administrează medicaţia bronhodilatatoare (Ventolin)
  
-După 10-15 minute, se repetă testarea funcţiei respiratorii
a 
 
‡ #  
 
&    
  $'
&   
   
& $

ü

 !
  0  $    
 

" ! 

!!

# 
$"%   #
# 
   
  ,    
 
 . /  % . / $ . 1/  % . 1/ $ -  % - $  2  % 2 $ 
 
          
%|      
%| 
   3 "%  ! |
 %|+ "%
4..      !  & $
        

a 

!!

 

"  0  0 "% 
55 -/&1/$     "%55 /.&1/ $ 1/3 6/3 "% 55
1/& 6/ $  -.. 4-..  "% 55 7 
 8 9$
55 -/&1/ 55 /.&1/ 55 1/&6/     %| 
    
      
         
 $

" 
!!   
 &     

  |      '  %
7 %|
2. !

 
    #   
  
&  
  :/3 "%  '
&  
  4+- 0 "% 

&
 
 ' !  #   
   
 
   
       $

 
&
    

a 

!!

 5& ;
 8 9$  #  


       

    
# 
 

a 

!!
#

()*
" 5 /. $  -/3 "% 5 -/ $
 # 
 
       /.
  -/3 "%

a 

!!
#

+)*      # 5<.
"  $  # 

        <.3
 "  # 

= 
 
       %| 
         
‡ | 
& 
&! "
& #
&# 
&
‡ | &   
& #
&#  
& #
&    >
‡ | &
   
&      
 # 
&   # #  # 
| 
=  
 

=  =  

" 
&

" 
& 
  
   
4   

"-.  


    
   -.3 %|

   
-    

  
  %| 
& 4/3 
& /.. 
?@
‡ =         
‡ "      '  ?
‡ &    
@ 
& A  ?   $ &'    0 
 .
@ 
‡ =   '  B'  
   $
@ %7   %A7    %57
  
&         
 $
&   -       
 $

‡  
& C #   D EE 
 F& #  $  <  D 
  E G E   D 

' # 
"
 #,
# 
 

"&
' # 
"
 ,
# 
#
"-
' 
!. 
# 

"&
#
"/
"/
' # 
"
 
# ,


! 
$ 

!%
"(
' # 
"
 
# , 
"+
' # 
"
 
# ,!.
¢   
 
 
a 0 
11
 a
‡ (A H7 R  
# H   D 
 D
 D %   E H  D
 E  
 I|

‡ à    


Ritmul normal sinusal al inimii se recunoaşte prin următoarele criterii :
       
        
  

  
      |
 ! " #        $    
    %&' "%'& 
a 0 
2 "03

! 
 a
è ( )* + ,%"-% .
/   ( )* 0 &%% .  ‡ 5 D + 7 <...+ D
 
1   (

)* 2 ,% .   
à     ( )* 
‡ <... 7 E  
   
# 
    $
 E & 
‡ D 7 E 
  -  >
. .C   # -/
+ 
‡   E 
 
2.. 4/. 4.. 1/ <. /. C-
  # -/ + 
a 0 
4
 
‡ |  E #  D = = =
&  H = = =7
E E
&  H = J E | H = 7
E  E
& | H = J  H = 7
E  E
‡ "       
$ 
 %


!  
5 ,
   #E   
      E 
 #E    D
‡ X  
   
   
  #D 
   D #E G&
 E EE K #D
 
V   
 

  

 

  
 
à    ¢
‡ # E "@  E    
     K  
‡ 1   
 $ D     
  # E G # $  G 0  $
‡ , "@  
  #  E$ ! 5 
 #  E$ 
  # 
 E E$ K 
1
 D  $
‡ A E  #E C  
L  G   E
L G #  % 
L   E    G 
 
L &  ED    
 
 D         
 $
‡ !  D   G E  
   "@ # ! 
5
$ %  K G 
 
  ' # ! 
 GK I| K G  '
# ! 
 GK  K G  E   
   # # E  $
‡ X       # E X D
       DE  # E K G  # 
 
L   E
L  E
L     
    
   # $
‡   #E    E      
  ?@ 
&  
5 G  K G  
  K 
 á 
áR $
&  
5 G I| K GK     áR á
R áR$
&  
5  GK   G  
 I|  

 áR áR áR$
‡ &  

6 G G$ E   
 #E  D   
‡ A   # #E
  G   E
 ! 
7_
,  ?@     D   
G     
ü  
 &    DE$
 & G   #E G K D
#  +    E $ <.& 4..+ 
 GE 4-.+  
 
!  "
&   E .4. '
& 
 E G =| K =,  E .-/ %'
&  
 G J 4/. K J 1/.'
& 0E  E
# $ !   E
&  G   D K D  G 
&  G .4- & .-4   EE  D  E
 K $'
&  I #  G   D
r ¢    E
&   .4. '
& 
 E G =| K =, G .< K 4< %'
&   E G J 2.. K J <.. #D  E$   GE  
 
    E E 
  $ &-:. K J44..'
&  E G   
 M G % K =  
 |$ K E
& D EE GKE   ED  E E G 0  D  E
     # 
 K G  E  D$
X  D  I|   E
 K   %4 GE %/ 4< & -C $   %<
& | 
 G %- 4<& -2 $ K   G F E E G %<  I  G %C
& 
 E G  $   D ..2/  G %4 K ..C/  G %/ & %< DE 
G I|
&    E )% 7 |
 G %4  %-$ J 
 %/  %<$   C. & C/
E má $

´  % & %"


& #  G   D
&     GE - $ G %4 & %2

' 
%   E
   =, K =|   4+2   
 G 4+- K 4+C $
&
 G J 2. . K J <. .
& G  D  #E 
 G %- & %2      G %4$
&  E    E E EE  ED  #

( 
  & 4 #E G %- & %2