Sunteți pe pagina 1din 13

CONJUNCTURA PIETII

CONTINUTUL CONJUNCTURII
PIETEI
Evaluarea pietei si a concurentei desi importanta, in practica se dovedeste insuficienta. In
ansamblu, in orice moment, piata se afla intr-un anumit echilibru care reflecta un raport
corespunzator intre cerere si oferta. Acest echilibru nu este insa decat aparent deoarece el este
expresia multitudinii de acte de vanzare cumparare care se desfasoara in cadrul pietei, acte
care exprima tot atatea raporturi ale cererii cu oferta.
Analizata secvential, pe zone geografice, pe firme, pe unitati de productie sau desfacere si pe
perioade de timp, piata apare sub forma unor fluctuatii continue a cererii si ofertei.
• Conjunctura pietei este formata din fluctuatiile inregistrate de cerere si oferta intr-o
anumita perioada de timp, din tendintele de ansamblu exprimate de raportul dintre ele si de
efectele pe care le genereaza acestea.
CONTINUTUL CONJUNCTURII
PIETEI
Starile conjuncturii economice sunt exprimate in mod diferit de agentii mediului economico-social, ceea ce
face, ca in particular, in cadrul propriilor piete, fiecare intreprindere sa se inscrie intr-o anumita conjunctura
speciffica. Ea este expresia efectului camuflat al componentelor mediului, receptate ca factori de in fluenta ai
pietei.
De aceea conjunctura trebuie cercetata prin luarea in considerare a multitudinii de fenomene care exprima o
viziune de ansamblu, unitara asupra pietei. Se cer astfel examinate concomitent productia, investitiile, forta de
munca, salariile, cererea si oferta, consumul,pretul, moneda,comertul, balanta comerciala si balanta de plati.
Urmarirea atenta a raportului dintre aceste componente, identificarea si nticiparilor ce pot interveni, reprezinta
obiectivul central al studiilor de conjunctura.
Luand in considerare diversitatea actelor individuale ce alcatuiesc piata, conjunctura reprezinta in ultima
instanta, piata la un moment dat. Dinamica mediului determina o evolutie corespunzatoare a pietei de la o
anumita stare conjuncturala la alta stare conjuncturala. Din acest punct de vedere, conjunctura pietei
reprezinta expresia diferitelor forme pe care aceasta le ia in evlutia sa, sub actiunea diferitelor
componente ale mediului.
FACTORII CARE DETERMINA
CONJUNCTURA PIETEI.
Conjunctura pietei intr-o anumita perioada de timp, este determinata de evolutia si actiunea
unor anumiti factori. Luand drept criteriu intensitatea si actiunea lor in timp, deosebim
urmatoarele categorii principale de factori:
• factori de durata,
• factori cu actiune ciclica,
• factori sezonieri,
• factori intamplatori(accidentali).
• Factorii de durata ationeaza pe termen lung si foarte lung, determinand evolutia de
ansamblu a pietei, tendinta acesteia. Din acest motiv acestia se mai numesc factori de
tendinta. In afara unor factori de maxima generalizare (progresul tehnic, resursele naturale
etc), in analiza conjuncturii un rol deosebit il are masurile de politica economica pe termen
lung adoptate de diferite state. De exemplu, se iau in considerare, in evaluarea conjuncturii
economice dintr-o tara, obiectivele din programele de guvernare ale fortelor politice aflate
la,putere si raporturile de forte dintre ele.
• Factorii cu actiune ciclica apar la intervale neregulate de timp si sunt consecinta modului
de evolutie a economiei, caracterizata printr-o alternanta a fazelor ciclului economic:
inviorare, avant, depresiune, criza. Aceasta alternanta reprezinta momente importante in
schimbarea starii conjunccturii economice si de piata. Consecinte conjuncturale deosebite
prezinta crizele economice, care produc dereglari profunde in evolutia activitatilor de
produtie,repartitie, schimb si consum, ale reproductiei in ansamblu. In acest caz se urmareste
stabilirea corecta a ciclicitatii fenomenului si anticiparea incheierii unei faze si a inceperii
celeilalte.
• Factorii sezonieri determina oscilatii periodice, de obicei anuale ale cererii si ofertei
modificand corespunzator conjunctura pietei. Ei se manifesta cu intensitate diferita de la o
peroada la alta a fiecarui sezon, ceea ce face ca si starile conjuncturale sa fie diferite. Astfel
de situatii apar in cazul unor marfuri la care productia si consumul sunt afectate de
sezonalitate cum sunt alimentele, combustibilul etc. Particular pentru aceasta tip de piata este
faptul ca au de castigat agentii economici care anticipeaza si fructifica o astfel de
conjunctura devansandu-si concurentii.
• Factorii intamplatori (accidentali) determina abaterea temporara a pietei de la tendinta.
Acestia apar imrevizibil si modifica starea conjuncturii. In aceasta grupa de factori se
cuprind conflictele dintre state, catastrofele naturale, seceta, grevele, unele masuri politice
ale statelor etc.Fructificarea acestor stari conjuncturale depinde de gradul de adaptabilitate al
intreprinderii.
INDICATORII UTILIZATI IN
ANALIZA CONJUNCTURII PIETEI
Indicatorii conjuncturii economiei mondiale, pe zone si tari exprima ansamblul
fenomenelor care au loc in economie la un moment dat, interdependentele dintre ele si modul
in care se reflecta in fizionomia pietei. Cei mai expresivi indicatori ai acestei grupe sunt:
• - Produsul national brut 
• - Productia industriala 
• - Gradul de utilizare a capacitatilor de productie
• - Investitiile de capital fix 
• - Consumul 
• - Fluxurile economice externe 
• Indicatorii activitatii monetar-financiare
INDICATORII UTILIZATI IN
ANALIZA CONJUNCTURII PIETEI
Indicatorii conjuncturii principalelor piete de marfuri reflecta consecintele conjuncturii
economice asupra pietei, explicarea fenomenelor exprimate de acestia facandu-se prin analiza
legaturii dintre componentele mediului economico-social si elementele constitutive ale pietei.
Obietivul principal il constituie evaluarea raportului cerere-oferta si implicit a preturilor
rezultate din acest raport.
• - Productia si oferta 
• - Consumul si cererea
• - Importul si exportul 
• - Preturile 
INDICATORII UTILIZATI IN
ANALIZA CONJUNCTURII PIETEI
• Indicatorii conjuncturii pietei monetar financiare surprind fluctuatiile specifice
inregistrate de cererea si oferta de capital in planul economiei in general si in planul pietei in
special. Acestia exprima creditele, nivelul dobanzilor, volumul datoriilor externe si situatia
achitarii acestora, situatia balantei de plati, deficitul bugetelor nationale, evolutia cursului de
schimb, puterea monedei nationale, tendintele de economisire si restrictiile monetare
aplicate. Prin evidentierea acestor indicatori se identifica posibilitatile de asigurare
aresurselor banesti necesare desfasurarii activitatii economice, determinare rezultatelor
acestei activitati, evaluarea riscurilor si a sanselor manifestarii intiativei.
INDICATORII UTILIZATI IN
ANALIZA CONJUNCTURII PIETEI
• Indicatorii conjuncturii pietei transporturilor vizeaza un sector important al activitatii
economice, cu pondere importanta in desfasurarea acesteia. Astfel se includ indicatori ca
volumul cererii si ofertei de capacitati de transport, nivelul navlului, supraoferta de
capacitate, pozitia geografica a ofertantilor etc.
INDICATORII UTILIZATI IN
ANALIZA CONJUNCTURII PIETEI
In functie de plasarea in timp a evolutiei proceselor si fenomenelor, un rol aparte il au urmatorii indicatori:
• indicatorii avansati ce caracterizeaza evolutia mai rapida a unor sectoare ale economiei decat dinamica
de ansamblu a ei si preced unele uvenimente . Includ ritmul constructiilor, comenzile pentru obiective ce
necesita capital fix, contracte pentru acestea etc.
• indicatorii concomitenti exprima evolutia unor sectoare care evolueaza in acelasi timp si ritm cu
mersul de ansamblu al economiei. Dintre acestia e de mentionat produsul national brut, indicele
productiei industriale, gradul de utilizare a capacitatilor de productie, rata somajului etc.
• indicatorii intarziati caracterizeaza fenomene caare sunt precedate de anumite manifestari din cadrul
economiei. In aceasta categorie se cuprind nivelul dobanzilor, rata inflatiei, cursul de schimb etc.
Indicatorii prezentati caracterizeaza in fapt, mediul in cadrul caruia
actioneaza intreprinderea, privit in ansamblu ca rezultat a interactiunii asupra tuturor componentelor care il
definesc.

S-ar putea să vă placă și