Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITALURI PROPRII


 Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al
proprietarilor in activele unei firme dupa deducerea
tuturor datoriilor sale.
 Acesta se constituie pe baza a doua surse:
1. Fondurile investite initial (la momentul
constituirii) in companie impreuna cu sumele
aditionale furnizate ulterior de proprietari (majorari
de capital).
2. Profiturile reinvestite.

 Capitalurile proprii reprezinta surse de finantare stabile
la dispozitia companiei, care impreuna cu datoriile pe
termen lung formeaza capitalurile permanente.
 In structura capitalurilor proprii sunt incluse:
 aporturi de capital
 prime de capital
 rezerve
 rezerve din reevaluare
 rezultatul reportat
 rezultatul exercitiului financiar
Aporturi de capital


 Capitalul reprezinta aportul in bani sau in natura al
actionarilor sau asociatilor (proprietarilor). Aportul
de capital se poate constitui sub forma capitalului
social sau patrimoniul regiei in functie de forma de
organizare juridica a entitatii.

 Capitalul se imparte in doua categorii:
- capital subscris varsat (capitalul care a fost fizic
depus de catre actionari/asociati la dispozitia firmei)
- capital subscris nevarsat (capitalul pe care
proprietarii s-au angajat sa il puna la dispozitia
firmei, urmand ca acesta sa fie varsat la un anumit
moment)
 Capitalul se constituie la infiintarea firmei, pe
parcursul desfasurarii activitatii acesta putand suferi
cresteri (majorari) sau diminuari (micsorari) repetate.
Capitalul social

  se poate majora prin emisiune de noi actiuni (in
cazul societatilor pe actiuni) sau prin incorporarea
elementelor de capital propriu (ex: rezerve). In cazul
in care capitalul social se majoreaza prin
incorporarea elementelor de capital propriu,
societatea va emite actiuni ce revin actionarilor in
mod gratuit deoarece elementele de capital propriu
sunt surse proprii de finantare care reprezinta
drepturile actionarilor.
Prime de capital


 Primele de emisiune reprezinta diferenta dintre
valoarea de emisiune a actiunilor si valoarea nominala a
acestora rezultata in urma emiterii de actiuni ca urmare
a: aportului actionarilor la capitalul social, fuziunii cu o
alta societate sau conversiei obligatiunilor
emise/datoriilor. Diferenta rezultata intre cele doua
valori (nominala si de emisiune) se inregistreaza la
aceasta pozitie deoarece actiunile trebuie sa aiba aceiasi
valoare nominala indiferent de momentul emiterii lor
intrucat ofera aceleasi drepturi detinatorilor lor
(actionarilor).
Rezerve


 Rezervele sunt surse constituite anual din profitul
societatii conform reglementarilor in vigoare (rezerve
legale), conform statutului (rezerve statutare) sau
potrivit hotararilor AGA (alte rezerve). Scopul
constituirii acestor rezerve este de a capitaliza o parte
din profitul obtinut in vederea asigurarii stabilitatii
financiare a companiei.
Rezerve din reevaluare


 Rezervele din reevaluare se constituie pentru a
acoperi diferenta rezultata in urma reevaluarii
activelor imobilizate, suma rezultata putand fi
utilizata pentru o eventuala majorare a capitalului
social.
Rezultatul reportat


 Rezultatul reportat reprezinta un profit nedistribuit
sau o pierdere neacoperita la sfarsitul exercitiului
financiar, repartizarea acestuia fiind amanata de
Adunarea Generala a Actionarilor.

S-ar putea să vă placă și