Sunteți pe pagina 1din 22

FIDELITATEA

Intervalele de incredere
Scorul la test
 Orice scor la un test psihologic este rezultatul
scorului real şi al unei erori de măsură:
Xobservat = Xreal + e
(e = eroarea de măsură)
 Deviaţii (+/-) de la performanţa reală a subiectului
 Erori aleatoare vs. erori constante
Erorile aleatoare
 Random error

Acest tip de eroare nu


afecteaza media, ci doar
variabilitatea - zgomot
Erorile sistematice
 Systematic Error

Acest tip de eroare afecteaza


media
Cum pot fi reduse erorile
 Studiu pilot si discutii cu respondentii
 Care au fost variabilele care le-au influentat raspunsurile
 Trainingul examinatorilor
 Introducerea datelor
 Proceduri statistice de analiza a datelor prin care pot
fi detectate erorile
 Utilizarea unor masuratori multiple ale aceluiasi
construct (mai ales pentru erori)
Tipuri de fidelitate şi metode de calcul
a fidelităţii unui test
1. Eroare relationata cu 1. Metoda consistenţei interne
omogenitatea testului coeficientul de consistenţă internă

2. Eroare relationata cu 2. Fidelitate test-retest


coeficient de stabilitate
timpul
3. Metoda formelor paralele
3. Eroare relationata cu coeficient de echivalenţă
continutul testului  Metoda fidelităţii
4. Eroare relationata cu interevaluatori
interpretarea/evaluarea coeficient interevaluatori
rezultatelor
Interpretarea unui coeficient de fidelitate
Murphy & Davidshopher (1998) - repere în interpretarea coeficienţilor de fidelitate

Valori ale Tipul testului Interpretare


coeficienţilo
r de
fidelitate
0.95
0.90 Testele de inteligenţă de grup Fidelitate mare
0.85 Testele de performanţă
0.80
0.75 Testele cu răspunsuri multiple Fidelitate moderată
0.70 Scalele comportamentale
0.65
0.60
Unele măsurători proiective Fidelitate scăzută
0.55
Scorul real şi eroarea au efect
0.50 egal asupra scorurilor la test
Implicatii ale fidelitatii testului
 Orice scor la un test psihologic este rezultatul
scorului real şi al unei erori de măsură:
Xobservat = Xreal + e
(e = eroarea de măsură)
 Deviaţii (+/-) de la performanţa reală a subiectului
 Erori aleatoare vs. erori constante
Interpretarea scorului in relatie cu
fidelitatea
 Problema
 Pornind de la un scor inregistrat & fidelitate cum putem
estima scorul real?
 Care este increderea
Calculul intervalului de încredere (IC)

IC = Xobservat + z*SEm
Eroarea standard de masura
 Este abaterea standard a unui scor obţinut referitor la scorul real
 Aceste distribuţii sunt aceleaşi pentru fiecare scor real
 Cu cât e mai mică eroarea standard de măsură, cu atât e mai fidel testul

SEm = SD* (1  r )
 SEm= eroarea standard de măsură
 SD= abaterea standard a scorurilor la test; r= coeficientul de
fidelitate
 r = coeficientul de fidelitate al testului
Calculul intervalului de încredere (IC)

IC = Xobservat + z*SEm
65% din scoruri se află între +/- 1 abateri std
95 % din scoruri se află între +/- 2 abateri std
99% din scoruri se află între +/- 3 abateri std

Alegerea scorului z care va intra în calcul se face în funcţie de precizia cu care dorim să lucrăm:
 o probabilitate de 95% - scorul z corespunzător este de 1.96
 o probabilitate de 90% scorul z corespunzător este de 1.65
Etape de calcul:
- calcularea erorii standard de masura
- alegerea scorului z cu care vrem sa lucram, in functie de precizia dorita
- calcularea intervalului de incredere
Intervalul de încredere depinde de:
 Coeficientul de fidelitate al testului: dacă avem un coeficienţi de fidelitate mici, atunci intervalul se măreşte,
deci eroarea este mai mare
 Intervalele folosite (68%, 90%, 95%): interval mare, siguranţă mai mare a intervalului în care se află scorul
real
 Abaterea standard a scorurilor la test
Exemplu
 Presupunem că la un test de inteligenţă o persoană a obţinut un scor de 115. Coeficientul de
fidelitate alpha este de 0,98, iar abaterea standard a scorurilor la test este de 15. Cum aflăm
intervalul în care se găseşte scorul real al persoanei la test?
 1. Calculăm eroarea standard de măsură
 SEm = 2.12
 2. Calculăm intervalul de încredere
 IC = Xobservat + z*SEm
 IC = 115 + z*2.12
 Alegerea scorului z care va intra în calcul se face în funcţie de precizia cu care dorim să
lucrăm. Dacă alegem să lucrăm cu o probabilitate de 95% scorul z corespunzător este de 1.96 .
Pentru o probabilitate de 90% scorul z corespunzător este de 1.65. În acest exemplu să vom
lucra cu o precizie de 95%, deci z=1.96. Astfel vom avea:
 IC = 115 + 1.96*2.12
 IC= 115 + 4.15
 În acest caz putem spune cu o probabilitate de 95% că scorul real al persoanei se găseşte în
intervalul 110.85 – 119.15.
Estimari ale fidelitatii unui test
 Testul se compune din itemi care ştim că măsoară aceeaşi caracteristică = coeficient de consistenţă internă

 Testul măsoară o caracteristică durabilă, scorurile atrag concluzii valabile pe o perioadă de timp = metoda test-retest

 Teste care nu au o cotare obiectivă = coeficient de fidelitate inter-evaluatori

 Nu se poate asigura retestarea după un interval de timp suficient de lung = metoda formelor paralele

 Fidelitatea unui scor si intervalul de incredere


Fidelitatea şi tipul testului
 Teste de performanţă  Test de viteză
 Teste în care fiecare subiect are  Teste în care se aşteaptă ca
timp suficient pentru completarea subiecţii să nu termine realizarea
itemilor itemilor
 Calcularea fidelităţii prin:  Calcularea fidelităţii prin:
 Metoda înjumătăţirii sau  Metoda înjumătăţirii pentru

consistenţa internă jumătăţile de test


cronometrate separat
Fidelitatea şi tipul testului
Itemii testului: Dinamic vs static:
 Omogeni – consistenţă internă - Test cu caracteristici dinamice –
crescută calcularea coef. de consistenţă
 Heterogeni (constructe internă (ex. Masurarea anxietăţii)
multidimensionali) – consistenţă - Caracteristici statice – metoda
internă scăzută, se recomandă test-retest sau forme paralele (ex.
calculul coeficientului test – retest Măsurarea inteligenţei)
Fidelitatea şi tipul testului
 Testul măsoară o caracteristică durabilă, scorurile atrag concluzii valabile
pe o perioadă de timp = metoda test-retest
 Nu se poate asigura retestarea după un interval de timp suficient de lung =
metoda formelor paralele
 Testul se compune din itemi care ştim că măsoară aceeaşi caracteristică =
coeficient de consistenţă internă
 Teste care nu au o cotare obiectivă = coeficient de fidelitate inter-
evaluatori
Valoarea coef. de consistenţă internă > valoarea coef. de echivalenta >
coeficientii de stabilitate
Factori care intervin în estimarea
coeficienţilor de fidelitate
 Eşantionul ales să fie cât mai voluminos
 Eşantionul să fie reprezentativ pentru populaţia căreia îi este
destinat testul
 Măsurătorile efectuate să fie independente între ele (testarea
unui subiect să nu influenţeze testarea celorlalţi)
 Dacă se impune ca o persoană să răspundă de 2 ori la un test,
trebuie utilizate forme paralele
 Dacă se calculează un coeficient de consistenţă internă, itemii
testului să fie independenţi între ei (să nu se condiţioneze)
 Procedura de administrare a testului şi retestului sau a
formelor paralele să fie identică şi aceeaşi cu cea din pracitcă
Exercitiu
 Propuneti o modalitate de calcul a formelor fidelitatii
pentru urmatorul chestionar
Fidelitatea
 Măsură:
 a consistenţei măsurătorii (in timp si inter-evaluatori) şi
 a stabilităţii a rezultatelor
 Gradul în care un set de itemi ai testului măsoară constant acelasi lucru

Stim ce masuram???
 Un test poate fi fidel, fără a fi valid; fidelitatea este necesară, dar nu este o
condiţie necesară pentru validitate
 Validitatea garantează un anumit grad de fidelitate
Aplicatie
Un manager vrea sa angajeze o persoana si stabileste ca
scorul minim obtinut la test sa fie 87.
Testul are un coeficient de fidelitate de 0.88 si abaterea
standard de 12.40.
O persoana obtine scorul de 85 , alta de 80. Il puteti
elimina pe cel cu scor de 80 pentru ca are scor mai
mic?
Seminar de citit
 Urbina, S. (2010). Testarea
psihologică, Editura Trei.
 Capitolul 4 – aspecte
esentiale ale fidelitatii

S-ar putea să vă placă și