Sunteți pe pagina 1din 10

DEZVOLTAREA MEDICINEI ÎN

REPUBLICA MOLDOVA!!!

Pagu Ana-Maria .
Grupa:45 .
Până în anii 90’ serviciile medicale din Republica Moldova erau doar de stat.
Activitatea profesională a fondatorului clinicii private “Sănătate EVP”, Eleferii Pitel,
este de peste 36 ani. Medicul și-a început activitatea în cadrul Spitalului Clinic
Republican, activând în Centrul Republican de Endoscopie și Chirurgie Endoscopică,
dar și în calitate de specialist în ecografie. În 1991 se înregistrează clinica “Sănătate”
ca instituție privată de prestare a serviciilor medicale. În paralel cu ideea care abia
prindea viață, medicul muncește în continuare, cot la cot, cu ai săi colegi din
Spitalului Clinic Republican.
În anul 1992 medicul Pitel realizează o performanță importantă în domeniul
serviciilor medicale ecografice, aducând în Moldova unul dintre cele mai
performante aparate ecografice existente. Printre primii clienți ai clinicii au
fost prietenii de familie ai medicului care au susținut și încurajat pornirea
specialistului.
Dr. Pitel Eleferii a deschis prima clinică de hemodializă
de ambulator, privata din Republica Moldova

• Persoanele care au nevoie de acest tip de


tratament îl pot efectua în cadrul centrului. Timp
de câţiva ani clinica a ajutat nenumăraţi pacienţi.
În dotare sunt 5 săli înzestrate cu aparataj
performant german care mereu este înoit cu
tehnică nouă. Serviciul  se oferă gratis pentru toţi
pacienţii care posedă asigurare medicală activă
pe teritoriul Republicii Moldova. Serviciile se pot
acorda şi contra plată pentru pacienţii străini.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este
singura instituție de învăţământ superior care instruiește medici și
farmaciști în Republica Moldova. A fost fondată în 1945 și a devenit una
dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, fiind
bine recunoscută și peste hotare.
• USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost fondată în
baza Institutului de Medicină nr. 1, Institutului
de Medicină nr. 2 și Institutului de Pediatrie
 din Leningrad (astăzi Sankt Petersburg) și a
reprezentanților altor instituții de profil din
Federația Rusă, evacuate în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial la Kislovodsk, care,
ulterior, a fost transferat în RSSM, împreună cu
studenţii şi întregul cadrul didactic, sub numele
de Institutul de Stat de Medicină din Chișinău
(ISMC).
Fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a servit
drept impuls pentru dezvoltarea învăţământului superior medical
şi consolidarea sistemului de sănătate din republică .
• În 1954 a fost creată Facultatea de Pediatrie,
în 1959 – cea de Stomatologie, în 1963 –
Facultatea  de Medicină Preventivă, iar în
anul 1964 – Facultatea de Farmacie.
Necesitatea formării continue a specialiştilor
după absolvire a contribuit la înfiinţarea
Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, în
anul 1962.
În scopul creării condiţiilor adecvate pentru buna desfăşurare a activităţii
ştiinţifice, în acelaşi an a fost fondat Laboratorul Central de Cercetări
Ştiinţifice. În 1965 Institutul a obţinut I categorie, iar în 1967 i-a fost
încredinţat să realizeze forme noi de instruire continuă diferenţiată pe
specialităţi a viitorilor medici – prin subordinatură şi internatură.
Din anul 1990, Institutul poartă numele lui Nicolae Testemiţanu (1927–1986) – Om
Emerit, ilustru savant, talentat pedagog şi educator, om de stat, organizator
experimentat în domeniul sănătăţii publice, care a contribuit substanțial la organizarea
şi dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii în ţara noastră. A fost un promotor
militant al renaşterii naţionale, al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.