Sunteți pe pagina 1din 7

PROCESUL DE ÎNVĂȚARE

STUDENT:ANTAL BOGDAN CĂTĂLIN


COORDONATOR: PROF. ȘEF. LUC. DR. ING. NOVAC MIHAELA
PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

• O FORMĂ SISTEMATIZATĂ ȘI ORGANIZATĂ DE DESFĂȘURARE A ANSAMBLULUI PROCESUAL PRED
ARE- ÎNVĂȚARE, TRANSPUSĂ PRAGMATIC ÎNTR-O SERIE DE METODE ȘI PROCEDEE ȘI SUPUSĂ
LEGILOR EVALUĂRII.​
• ÎNVĂȚĂMÂNTUL CUPRINDE: UN FLUX DE INTRARE, PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, UN FLUX
DE IEȘIRE.​
• CARACTERISTICILE GENERALE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT:​
• 1.INTERACŢIUNEA SUBIECT-OBIECT ​
• 2.UNITATEA INFORMATIV-FORMATIV​
• 3.AUTOREGLAREA ACTIVITĂŢII CADRULUI DIDACTIC
ALEGEREA MANUALULUI

• ATUNCI CÂND VINE VORBA DESPRE UN SUPORT ADECVAT


NECESAR CONSOLIDĂRII CUNOȘTINTELOR PREDATE ÎN SALA
DE CLASĂ, MANUALELE AU UN ROL ESENȚIAL.​
• ORICE LECȚIE PREDATĂ ÎN CLASĂ POATE FI RELUATĂ PRIN
LECTURAREA INFORMAȚIILOR OFERITE DE MANUALUL
ȘCOLAR.​
• SUPORTUL ÎN SINE SE REGĂSEȘTE ÎN FAPTUL CĂ ORICE
MANUAL VA CONȚINE O SERIE DE INFORMAȚII ESENȚIALE, DE
CELE MAI MULTE ORI SUPLIMENTARE LECȚIEI PROPIU-ZISE,
ACELE NOȚIUNI  PUTÂND GENERA INFORMAȚII MAI
COMPLEXE, CELOR INTERESAȚI DE APROFUNDARE MATERIEI.
MANUALUL ȘCOLAR ARE URMĂTOARELE FUN
CȚII 
PEDAGOGICE 
• FUNCȚIA DE INFORMARE, REALIZATĂ 
PRIN MIJIOACE DIDACTICE ȘI GRAFIC
E SPECIFICE;​
• FUNCȚIA DE FORMARE A CUNOȘTINȚE • FUNCȚIA DE ANTRENARE A CAPACITĂȚILOR C
OGNITIVE, AFECTIVE, PSIHO-MOTRICE, SAU A
LOR ȘI CAPACITĂȚILOR VIZATE DE OB
DISPONIBILITĂȚILOR APTITUDINALE;​
IECTIVELE INSTRUCTIVE-EDUCATIVE;​
• FUNCȚIA DE AUTOINSTRUIRE, CE EVIDENȚIAZ
Ă MECANISMELE DE CONEXIUNE 
INVERSĂ INTERNĂ
EXISTENTE LA NIVELUL ACȚIUNILOR DIDACTI
CE PROMOVATE PRIN INTERMEDIUL
PROGRAMEI, RESPECTIV TEHNICILE DE AUTO
EVALUARE.​
OBIECTIVE PEDAGOGICE

Pentru formularea obiectivelor specifice fiecărei teme sau subteme a unei


discipline de specialiate, profesorul are la dispoziție următoarele surse: ​

• obiectivele pedagogice generale ale disciplinei (se menționează în


programele școlare)

•lista sarcinilor profesionale ale meseriei pentru care se pregătește elevul

•indicatoarele de calificare ale meseriei 

•programa școlară ​

•manualul școlar ​

•îndrumătoarele de lucrări de laborator​


ELEMENTE DE  LEGISLAȚIE

ÎN ȚARA NOASTRĂ FIECARE COPIL ARE DREPTUL LA EDUCAȚIE, ​ACESTA FIIND


ÎMPĂRȚITĂ ÎN MAI MULTE STAGII, PORNIND DE LA ​CEL MAI JOS NIVEL, ADICĂ DE ​
BAZĂ(GRĂDINIȚA), PÂNĂ LA UN​ NIVEL AVANSAT(UNIVERSITATEA).
SURSE:
• HTTPS://WWW.EDU.RO/ETICHETE/LEGISLAȚIE
• HTTPS://RO.SCRIBD.COM/DOC/90407053/IMPORTANTA-MANUALULUI-SCOLAR
• HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU/34039992/METODICA_PREDARII_DISCIPLINELOR_T
EHNICE
• HTTP://OLDSITE.EDU.RO/INDEX.PHP/ARTICLES/CURRICULUM/C556/
• HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU/3403999