Sunteți pe pagina 1din 40

SISTEME DE EDUCAȚIE ÎN UE

Țurcan- BALȚAT Lilia, dr., conf.


univ
 Pentru al optulea an consecutiv, Monitorul educației

și formării (ediția 2019) reunește o gamă largă de

date pentru a indica evoluția sistemelor naționale de

educație și formare în Uniunea Europeană (UE).


 Raportul măsoară progresele înregistrate de
țările membre în ceea ce privește
îndeplinirea obiectivelor Cadrului strategic
pentru cooperarea europeană în domeniul 
educației și formării profesionale (ET 202
0)
. De asemenea, furnizează informații despre
măsurile luate în domeniul educației în
contextul procesului Semestrului european
 Cu toate acestea, aproximativ 20 % din elevii în
vârstă de 15 ani din Europa sunt încă expuși riscului
de sărăcie educațională, deoarece nu dispun de
competențe de bază în alfabetizare și matematică
sau de cunoștințe suficiente în disciplinele
științifice. Printre domeniile care fac obiectul
monitorizării se numără: cunoașterea limbilor, 
educația adulților, cadrele didactice, investițiile
în educație și formare, 
tehnologia informației și comunicațiilor în educa
ție
, spiritul antreprenorial în educație și 
educația și formarea profesională (EFP).
 În ceea ce privește prioritățile în domeniul
educației, motto-ul ales, „Educația care
conectează”, evidențiază cele trei dimensiuni
majore urmărite: mobilitatea, incluziunea și
excelența, acestea fiind identificate în Programul
Consiliului Uniunii Europene.
 Excelența în educație și formare profesională
constituie un element-cheie al Spațiului
European al Educației, iar Consiliul UE va
sprijini continuarea eforturilor pentru
dezvoltarea rețelelor de universități europene,
precum și a centrelor de excelență în
învățământul profesional și tehnic.
 Până în 2020, sistemele europene de
EFP ar trebui să fie mai atractive, să
aibă o mai mare relevanţă, să fie mai
orientate către carieră, mai inovatoare,
accesibile și flexibile comparativ cu
2010 și ar trebui să contribuie la
excelenţă și echitate în învăţarea de-a
lungul vieţii
 În domeniul educației și formării profesionale, 
cadrul strategic „Educație și Formare 2020” (ET 2020)
prezintă în linii mari instrumentele și procedurile pentru
cooperarea la nivelul UE. În cadrul ET 2020, au fost
stabilite următoarele etaloane la nivelul UE pentru 2020:
(1) cel puțin 95 % din copiii cu vârste cuprinse între patru ani
și vârsta obligatorie pentru începerea educației primare ar
trebui să participe la educația preșcolară;
(2) nu ar trebui să existe un procent mai mare de 15 % de
persoane de 15 ani- care să dețină abilități insuficiente în
domeniul lecturii, matematicii și științelor;
(3) procentul de persoane care abandonează timpuriu
educația și formarea profesională ar trebui să fie mai mic
de 10 %;
(4) cel puțin 40 % dintre persoanele cu vârste între 30 și 34
de ani- trebuie să fi absolvit o formă de educație terțiară;-
(5) cel puțin 15 % dintre adulți (grupa de vârstă 25-64) ar
trebui să participe la programe de învățare pe tot
parcursul vieții;
(6) cel puțin 20 % dintre absolvenții cu studii superioare și
6 % dintre persoanele cu vârsta între 18 și 34 de ani cu
studii profesionale- trebuie să fi petrecut o perioadă la
studiu sau formare în străinătate;
(7) proporția absolvenților cu studii medii sau superioare
cu vârsta între 20 și 34 de ani- care au terminat studiile în
urmă cu 1-3 ani și au un loc de muncă să fie de cel puțin
82 %.
Într-un Top 20 al celor mai performante sisteme
de educație din lume,
Finlanda este performerul absolut,
Germania ocupă poziția 15,
SUA ocupă poziția 17, urmată fiind – de Ungaria
pe poziția 18,
iar Franța nu există deloc. Cea care a realizat
acest top este Compania britanică Pearson.
Aceasta a analizat date privind sistemele
educaționale din 39 de țări și o regiune din
America (de Nord și de Sud), Europa, Asia și
Australia.
ROMÂNIA – ȚARA CU CEL MAI CORUPT SISTEM
DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN UE
SURSA: NEWSIN.RO
 Corupția din școlile din România  este o
realitate cu care se confruntă părinții și
copiii, dar care este cunoscută acum la
nivel european, în urma sondajului
“Eurofund”, prin care devine țara cu 
cel mai corupt sistem de învățământ din U
E
, fiind urmată de Croația și Ungaria.
 În tările nordice în schimb, corupția în

scoli abia este menționată, astfel încât

oamenii din Danemarca, Suedia și

Finlanda nu se confruntă cu astfel de

probleme.
Următoarele patru locuri în topul internațional sunt
ocupate de sisteme educaționale din Asia: Coreea de
Sud, Hong Kong, Japonia și Singapore (în această
ordine). Coreea de Sud pune foarte mare accent pe
examene, iar programa școlară este structurată ca să
răspundă strict cerințelor examenelor naționale. Mai
mult, examenele sunt considerate evenimente foarte
importante în societate. De exemplu, în cazul
testelor de admitere la facultate cu foarte mulți
candidați, traficul în zona universității este oprit, iar
avioanele sunt deviate pentru a reduce la minimum
zgomotul care i-ar putea deranja pe studenți.
 Regatul Unit al Marii Britanii ocupă locul al
șaselea în topul sistemelor educaționale, fiind
urmat de Olanda, Noua Zeelandă și Elveția. Top
10 se încheie cu Canada și Top 20 cu Rusia.
 În top 20 apare și Ungaria, care ocupă locul 18,
imediat după Statele Unite ale Americii (locul
17).
 România s-a numărat și ea printre țările analizate,
fiind plasată pe locul 32, în penultima grupă de
țări, cu un sistem educațional sub medie, alături
de Chile (locul 33).  Ultimele locuri au revenit
Indoneziei, Braziliei și Mexicului.
 Potrivit lui Michael Barber, consultant
educațional al companiei care a realizat
topul, sistemele educaționale de succes au în
comun faptul că acordă un statut important
profesorului și că au „cultura” educației.
 Realizatorii studiului concluzionează că
finanțarea educației este importantă, însă nu
la fel de importantă precum atitudinea
societății față de educație. (M.G.)
Finlanda-țara cu un învățământ de succes
Sistem legislativ stabil
Încă din anii ’70, Ministerul
Educației a fost condus numai de
tehnocrați și niciun ministru nu
avea voie să schimbe ce a făcut
predecesorul său, ci doar să
completeze. Sistemul educațional
este descentralizat, neexistând nici
măcar inspectori școlari.
Calificare

În toate etapele sistemului educațional, de la


grădiniță la universitate, Finlanda ocupă primul
loc în topul mondial pe educație în rândul
statelor dezvoltate.
În urma evaluărilor internaționale (PISA 2014),
elevii finlandezi s-au dovedit a fi printre cei mai
inteligenți.
Structura sistemului educațional
finlandez
Învățămîntul • Pînă la 6 ani
preșcolar
Învățămîntul gimnazial • De la 7 ani pînă la 16
(educația de bază)
Învățămînt • Studii liceale (3 ani)
preuniversitar (studii • Studii vocaționale - școală profesională (3
medii de 3 ani) ani)
Învățămîntul • Studii universitare de lungă durată și de
universitar scurtă durată (între 3,5 ani și 6 ani)

Învățămînt • Studii academice


postuniversitar
Învățămîntul preșcolar.Educația timpurie
Educația timpurie și de îngrijire
cuprinde:îngrijire, educație și
învățământ pentru a sprijini copiii
în creștere echilibrată, dezvoltare
și învățare. Fiecare copil are un
drept subiectiv de a participa mai
devreme la educație. Aceasta poate
avea loc la grădinițe,sau familie
grupuri mai mici de zi,in privat la
domiciliu.
Grădiniţele trebuie să aibă cel puţin un adult la fiecare şapte
copii, atunci când vorbim de copii cu vârste între trei şi şase
ani, şi un educator la fiecare patru copii, dacă aceştia au sub
trei ani. În cazul centrelor cu program scurt, se admite să fie
un adult la 13 preşcolari, dar pentru co­piii sub trei ani
rămâne aceeaşi obligaţie, a unui educator la maximum patru
micuţi. Aceste standarde se aplică atât la nivelul
grădiniţelor, a centrelor de zi de îngrijire şi educaţie, dar şi
atunci când educaţia preşcolară se desfăşoară în şcoli. Mai
mult, în cadrul şcolilor, atunci când grupele de preşcolari
sunt mai mari de 13, educatoarea este obligată să aibă un
ajutor, un asistent care să aibă cel puţin studii medii. 
Micuţii sub un an sunt rareori înscrişi în grădiniţe, deoarece
Finlanda oferă, în timpul concediului maternal de un an,
suporturi generoase pentru părinţi.
Educația de bază în Finlanda
În Finlanda sunt obligatorii cei 9 ani de școala generală.
Aici nu există programe de “copii dotați” iar cei capabili îi
ajută pe cei mai lenți la învățătură pentru a fi cu toții la
același nivel educativ.
Clasele sunt mici, rareori peste 20 de elevi. La școală se
pune foarte mult accent pe limbile străine. Aceștia învață
două limbi străine în plus față de limba școlii (de obicei,
finlandeză sau suedeză) și elevii din clasele I-IX petrec
multe ore ținînd cursuri în artă, muzică, bucătărie,
tîmplărie, fierărie și textile.
În această țară se încurajează foarte mult plăcerea pentru
lectură (în Finlanda se publică mai multe cărți pentru copii
decît în orice altă țară).
Sistemul școlar este finanțat 100% de stat
Facultățile private nu sunt interzise,
dar sunt obligate să nu perceapă
taxe. Finlanda subvenționează
puternic învățământul preșcolar, 97%
din copii participând la acesta de la
vârsta de 5 ani și fiind bazat pe joc și
socializare. Finlanda asigură elevilor
gratuit și meniul în cantina școlii,
materiale didactice, transport școlar și
servicii de asistență socială (30% din
elevi primesc ajutor suplimentar în
primii 9 ani de școală).
Profesorii sunt selectați din primii 10%
din absolvenți

Toate cadrele didactice din


Finlanda trebuie să aibă o diplomă
de masterat, aceasta fiind pe
deplin subvenționată. În societatea
finlandeză, profesorii sunt foarte
respectați, având același statut ca
medicii și avocații – profesorul
are cel mai prestigios job în
Finlanda. Salariul mediu al unui
profesor finlandez este de
~94.000$.
Profesorii petrec doar 4 ore pe zi în sala de clasă, în restul timpului
punând accent pe descoperirea din timp a problemelor copiilor. Copiii ce
întâmpină probleme în înțelegerea materiilor primesc educație specială.
Școlile au alocat un profesor pentru educație specială ce ajută copiii să-
și identifice nevoile și să le asigure ajutorul necesar într-o sală de clasă
separată, fiindu-le elaborat un plan individual de studiu. Luând aceste
măsuri, sistemul finlandez vrea să garanteze echitatea, calitatea și faptul
că niciun elev nu va rămâne în urmă.
Profesorii au dreptul de a alege
manualele și materialele de studiu
potrivite pentru nevoile propriilor
elevi, nefiind impuse de stat.
În Finlanda, se spune că este mai
ușor să devii medic sau avocat
decât profesor, la concursul de
admitere fiind o concurență de 10
pe un loc.
Toți copiii, inteligenți sau nu, învață în aceleași
clase
Elevii cu dizabilități sau cei cu probleme
speciale învață în aceleași clase cu
ceilalți, neexistând diferențe de niciun fel
(etnie, sex, posibilități materiale etc.).
Elevii din Finlanda au un singur test standardizat pe
care îl dau atunci când aceștia împlinesc 16 ani.
Profesorii sunt într-o colaborare creativă cu elevii,
nu într-o evaluare continuă; orele sunt scurte (45
min) și, mai ales, foarte participative, stimulându-se
astfel raționamentul critic înaintea memorizării
mecanice. Clasele de știință sunt formate din 16
elevi, aceștia făcând foarte des experimente
practice. Elevii finlandezi au 75 de minute pauză pe
zi.
În perioada adolescenței, foarte rar
elevii trebuie să facă teme pentru acasă.
Un lucru interesant este acela că elevii
nu sunt evaluați deloc în primii 6 ani de
studiu.
Sistemul finlandez susține foarte mult
acei elevi care au dificultăți de învățare,
dar acordă mai multă atenție, de
asemenea, elevilor care sunt foarte
talentați.
Învățare multilanguage

Limba finlandeză este învățată din


prima zi de școală. Începând cu
vârsta de 9 ani, elevii încep să
învețe suedeza (a doua limbă
oficială a Finlandei), iar la 11 ani,
ei încep să învețe a treia limbă, de
obicei, engleza. Mulți elevi învață
chiar și a patra limbă în jurul
vârstei de 13 ani.
Respect pentru copii

Testele nu îi ierarhizează deloc pe


copii, nu există liste publice cu
notele primite la evaluările
naționale, cu admiși și respinși. Nu
există eticheta elevului picat,
copilul de nota 2 și cel de nota 10,
și nu există școli slabe sau elitiste.
Părinții știu că la orice școală și-ar
da copilul, el va beneficia de
aceeași calitate a educației.
Masă bine echilibrată și gratuită
Obiectivul este de a menține și îmbunătăți sănătatea
elevilor, a bunăstării și de a le da energie pentru
activitatea școlară. Cateringul școlar este asigurat în
conformitate cu liniile directoare dietetice emise de
Consiliul Național de Nutriție. Orice meniu trebuie să fie
gustos, colorat și bine echilibrat.
De curiozitate, priviți din ce este compusă masa de prânz
a elevului finlandez:
•1/2 din platou este compus din legume;
•1/4 din platou are cartofi, orez și paste;
•1/4 din platou carne sau pește (fasole și varză pentru
vegetarieni);
•lapte degresat sau apă;
•pâine cu margarină vegetală;
•fructe.
Elevii pot chiar să lucreze în cantina școlii și să
învețe beneficiile alegerilor sănătoase.
Școli profesionale

43% din elevi aplică la școlile


profesionale. La vârsta de 16 ani,
elevii pot decide dacă doresc să
participe la învățământul
profesional, acesta fiind
echivalentul liceului finlandez.
După terminarea școlii
profesionale, elevii se pot înscrie
la universități, cu condiția ca
aceștia să aibă un rezultat bun la
examenul de înmatriculare.
Politehnicile oferă educaţie în
următaorele domenii: ştiinţe umaniste şi
ale educaţiei; cultură; ştiinţe naturale;
turism, catering şi servicii domestice;
servicii sociale, sănătate şi sport;
tehnologie, telecomunicaţii şi transport;
ştiinţe sociale, afaceri şi administraţie.
Există astăzi 29 de politehnici în
Finlanda la care se adaugă politehnica
din insulele Åland şi Colegiul de Poliţie
al Finlandei.
Studii universitare
Universitatea HAMK
HAMK este una dintre cele mai
mari universități din Finlanda,
universitate ce se remarcă prin
puternicul accent pus pe
internaționalism (la HAMK
studiază studenți din peste 70 de
țări) și prin faptul că utilizează
tehnologii de vîrf în procesul de
educație, adoptînd învățarea de
tip experiențial (bazată pe
practică) și cea de tip
problematizare.

 Ea este formata din 7 campusuri, aflate


intr-o arie de 100 kilometri.
Unul din cele mai importante
beneficii oferite de HAMK
studenților săi este  accentul pe
care îl pun pe partea practică a
studiilor. Astfel, ultimul an de
facultate se finalizează printr-o
perioadă de practică de 6 luni
petrecută într-o companie de profil
de renume, unde studenții au șansa
să își aplice cunoștințele invățate și
să își construiască teza de licență.
Acest stagiu de practică poate fi
desfășurat la una din companiile
partenere, fie din Finlanda, fie din
alte țări cu care universitatea a
încheiat parteneriate.
Universitatea JAMK
JAMK este o universitate cu o
puternică orientare spre
internaționalism și cu un impact
major asupra dezvoltării regiunii
Jyväskylä și a părții centrale a
Finlandei. Numărul total de studenți
se ridică la 8.000. Dintre aceștia, cel
puțin 3.000 petrec perioade de studiu
sau training în afara Finlandei,îin
unele dintre universitățile sau firmele
partenere din 40 de țări din întreaga
lume. JAMK ofera 5 programe de
licență și 1 program de master, toate
predate exclusiv în limba engleză.
JAMK oferă studenților săi o gamă variată de
servicii. Printre acestea se numără: discounturi la
cheltuielile de masă în restaurantele și cafenelele
studențești JAMK (prețul unei mese variază între
2.50 si 4.50 EUR); acces gratuit la servicii de
consiliere psihologică pentru dezvoltare personală
sau rezolvarea unor probleme de coping, de învățare
sau motivație; participare la evenimente sportive
organizate de universitate sau discounturi de preț la
diferite activități sportive (ex: bazinul de înot
AaltoAlvari); cursuri de finlandeză.
Programul școlar al unui copil finlandez
 Un copil finlandez începe orele la ora 8.00. Trebuie menționat
faptul că aceștia nu fac mai mult de 15 minute și, conform legii
finlandeze, niciun copil nu trebuie să locuiască la mai mult de 5-6 km
de școală.
 O oră durează 45 de minute, cursurile sunt intense și, mai ales,
foarte participative.
 Sălile de cursuri dispun de plasmă cu TV în circuit închis, acvariu
de 200 de litri cu pești tropicali, bucătărie completă, dispozitive
audiovizuale, aer condiționat, multe plante, cîte un calculator la
fiecare doi elevi, mașini de cusut în sala de croitorie, aparate de
sudură, scule de tîmplărie, o sală de sport acoperită, un auditoriu
pentru orele de teatru, o sală de mese cu autoservire, etc.
 Cărțile sunt gratuite, materialul școlar e gratuit, mîncarea e
gratuită, subvenționate toate de către stat.
La ora 12.00 este pauză de masă la restaurantul școlii, care dureaza 30
de minute iar dacă orele se prelungesc pînă după-amiază, școala are
obligația să le ofere elevilor și o mică gustare.
 La ora 16.00 copiii sunt deja acasă iar dacă parinții întîrzie să ajungă
de la serviciu, copiii sunt capabili să pregătească ei masa deoarece învață
să gătească la cursul de gastronomie.
 Seara se pregătesc de efectuarea temelor. Temele sunt foarte
importante pentru ei și toți copiii trebuie să le facă. Este foarte rău văzut
un elev care vrea să copieze, chiar și de către ceilalți elevi, nu neapărat
de profesori. Aceștia vor fi complet izolați de către restul elevilor, așa că
acest lucru nu se întamplă foarte des în școlile finlandeze.
 Elevii nu poartă uniforme, dar au grijă să fie întotdeauna îmbrăcați
decent.
  În școlile din Finlanda nu se caută încurajarea concurenței între elevi,
nici a comparațiilor competențelor și nici măcar nu se acordă note. Acest
sistem pare să funcționeze din moment ce diferența dintre cel mai bun și
cel mai slab elev este extrem de mică.
În Finlanda:
Sistemul de evaluare e alcătuit, în mod tradițional, din
note de la 0 la 10, cu mențiunea că în timp s-a
renunțat la notele sub 4, iar 4 a devenit cea mai mică
notă acordată. A se remarca și asemănările cu sistemul
autohton de notare:
• 10 - excelent - nota luată de aproximativ 5% din
elevi
• 9 - foarte bine
• 8 - bine
• 7 - satisfăcător
• 6 - satisfăcător
• 5 - mediocru
• 4 - nota cu care se pică.
Bibliografie
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Finlanda
2. file:///D:/Sistemul_de_invatamant_finlandez_1%20(2).pdf
3. http://greatfashion.ro/tara-cu-cel-mai-bun-sistem-de-invata
mant/#more-8107
4. http://abcjuridic.ro/educatia-finlandeza-10-secrete-ale-celui-
mai-performant-sistem-de-educatie-din-lume/
5. http://www.universities.ro/destinatii/finlanda.html
6. http://greatfashion.ro/tara-cu-cel-mai-bun-sistem-de-invata
mant/#more-8107
7. http://www.calificativ.ro/CUM_SE_DAU_NOTELE_SI_C
UM_SE_SUSTIN_EXAMENELE_IN_ALTE_TARI-a1490.
html

S-ar putea să vă placă și