Sunteți pe pagina 1din 7

Activitatea de

psihoprofilaxie
•  Psihoprofilaxia: „o activitate intenționată, și
sistematică a psihologului, ce ține de prognoza
socială” și reprezintă un sistem de măsuri
„orientate spre păstrarea, consolidarea şi
dezvoltarea sănătăţii mentale a copiilor la toate
etapele dezvoltării şcolare şi preşcolare, spre
prevenirea dificultăţilor în dezvoltarea psihică a
personalităţii și de creare a condiţiilor
psihologice favorabile pentru această
dezvoltare”.
Sarcinile psihoprofilaxiei
• Responsabilitatea pentru respectarea în școală a
condițiilor psihologice necesare pentru dezvoltarea
psihică adecvată și formarea personalității elevilor la
diferite etape de vârstă;
• Evidențierea timpurie a particularităților copilului, care
pot favoriza apariția dificultăților, dereglărilor în
dezvoltarea intelectuală și a personalității lui;
• Preîntâmpinarea posibilelor dificultăți la trecerea elevilor
în următoarea etapă de vârstă.
Dificultăți în activitatea de
psihoprofilaxie
• Puține recomandări metodice
• Pregătirea psihologică insuficientă a
colectivului pedagogic și de părinți pentru
înțelegerea necesității profilaxiei
• Probleme reale
Nivelurile psihoprofilaxiei
• Psihoprofilaxia primară
• Psihoprofilaxia secundară
• Psihoprofilaxia terțiară
Structura proiectului unei activități de psihoprofilaxie

• Instituția
• Elaborat
• Grupul țintă
• Durata
• Forma desfășurării
• Tema
• Competența specifică
• Obiective operaţionale
• Metode şi tehnici
• Resurse
• Bibliografia
Desfășurarea activității
Etapa activității Oo Activitatea psihologului Activitatea participanților

Evocare      

(Partea  
introductivă)
 

Realizare a      
sensului
 
(partea de bază)
 

 
Reflecție      

(Încheiere)  

S-ar putea să vă placă și