Sunteți pe pagina 1din 9

11.

11. XI.
XI. 2020
2020

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE
Recapitulare
Uneşte convenabil
Închide uşa! O strigare Bine aţi venit!

La mulţi ani! Un salut Vino la ora şapte!

Ce bine e la mare! Un îndemn


Spală paharele!

Fii atent! O poruncă


Scrie mai frumos!

Bună! O urare Ce frumos ai scris!

Vasile, vino repede!


O mirare Bună ziua!
Scrieţi întrebări pentru următoarele răspunsuri:
1.
1. Vânătorul stă atent lângă un tufiş.

2.
2. Pe ramură frunzele foşnesc uşor.

3.
3. Cocoşul a găsit o punguţă cu doi bani.

4.
4. Mâine plec în tabără la munte.

5.
5. La câmpie se cultivă cerealele.
Uneşte fiecare întrebare cu un cuvânt sau un grup de
cuvinte al propoziţiilor următoare, care răspunde la ea:
Exemplu: Dan merge grăbit spre şcoală

ce face? cine? unde? cum?

1. Elena citeşte frumos lecţia.

ce face? cine? ce? cum?

2. În vacanţă copiii au plecat la mare.

cine? când? unde? ce au făcut?

3. Un iepure ţâşneşte dintr-o tufă.

de unde? cine? ce face?


Scrie în spaţiile libere cuvintele potrivite:

persoane La o convorbire participă două sau mai


vorbitor multe….
ascultător
Ele sunt pe rând,………şi………
vorbim
ascultăm Pentru a ne înţelege, trebuie să………… clar şi
mesaj să ………………cu atenţie.
Informaţiile pe care le transmitem formează
un………..
Găseşte enumerările potrivite pentru enunţurile
următoare:
……..au plecat în parc.

Ionela este o elevă……..

………………sunt fructele mele preferate.

Părţile unei plante sunt…

Scrie câte un enunţ despre şcoală, în care să foloseşti:


punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, virgula.
Scrieţi semnele de punctuaţie care lipsesc:
Mirela s-a întâlnit cu Oana Mirela îi spune Oanei
Oana vrei să mergi cu noi în excursie

Cine mai vine

Maria Florin Ancuţa şi Marius

Vii Oana cu noi întreabă şi Valentina

Dragii mei vă răspund mâine la această întrebare

Nu uita că vrem să vii Oana


Ordonaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii la sfârşitul cărora să puneţi semnul
exclamării sau semnul întrebării:

1. noastră, se, ţara, cum, numeşte;


1.
2. minunată, avem, natură, ce;
2.
3. grădină, un, în, ghiocel, a apărut;
3.
4. vacanţă, mare, la, pleci, sau, la munte, în;
4.
5. uiţi, fiul, nu, meu, niciodată, să;
5.
Priveşte imaginile. Alcătuieşte câte o propoziţie la
sfârşitul căreia să scrii:
a) punct c) Semnul exclamării b) Semnul întrebării

a)

b)

c)