Sunteți pe pagina 1din 18

RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ

DESCHISĂ
• Denumire: Recţii redox. Utilizări
• Autor: Cristea Ines
• Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional
,,Ioniţă Asan"
• Disciplina: chimie
• Domeniul:
• Clasa: a IX-a
• Scopul materialului propus: didactic de utilizat
la clasa cu elevii 1
COLEGIUL NATIONAL ,,IONITA ASAN”
CARACAL, JUDEŢUL OLT

REACŢII REDOX.
UTILIZĂRI

PROFESOR:
Ines Cristea

2
DEFINIŢIA ELECTROCHIMIEI
• până în prima jumătate a secolului trecut
electrochimia era definită ca ştiinţa care se ocupă cu
studiul proceselor de transformare reciprocă a
energiei chimice şi electrice

• ,,ştiinţa care se ocupă cu studiul interfeţelor


încărcate electric” pare să corespundă mult mai bine
evoluţiei şi dinamicii descoperirilor din această
ramură a chimiei
3
IMPORTANŢA
ELECROCHIMIEI

• Electrochimia este o ştiinţă de interfaţă ce foloseşte atât


noţiuni şi concepte împrumutate din chimie cât şi din
domeniul fizicii câmpului electric, dar care şi-a dezvoltat
puternic noţiuni, concepte şi legităţi proprii. Pe lângă
partea teoretică, electrochimia contribuie major la
elaborarea unor soluţii tehnologice moderne, economic şi
ecologic avantajoase (tehnologia şi ingineria
electrochimică, metode electrochimice de analiză şi
control, metode de depoluare electrochimică etc.).

4
Puncte de reper în istoria electrochimiei

O dovadă arheologică datează încă


din secolul III î.C. şi se referă la o pilă
electrochimică având un electrod
cilindric de cupru de 10 cm, cu un
diametru de 2,5 cm şi o baghetă din fier
poziţionată concentric cu ajutorul unui
dop de bitum şi încastrată într-un
recipient de lut ars, în interiorul căruia
s-au identificat urme de sare şi acetaţi
(electrolitul a fost format, probabil din
oţet şi apă de mare).
5
Puncte de reper în istoria electrochimiei

• Originile de facto ale electrochimiei


se regăsesc în urmă cu mai bine de
200 de ani.
• 1791 – Sunt prezentate publicului
primele observaţii ale lui Luigi
Galvani (1737 – 1798) referitoare la
mişcările de contracţie ale muşchilor
unei broaşte atunci când aceasta este
atinsă de o pensetă bimetalică,
Galvani asociind acest efect unei
aşa-zise “electricităţi animale”.

6
Puncte de reper în istoria electrochimiei

•1799 – Alessandro Volta


construieşte prima pila
electrochimică propriu-zisă.
•numele său a fost dat unităţii de
tensiune electrică (volt).
Pila Voltaica Această invenţie constă
dintr-o coloană verticală compusă dintr-
o succesiune de 1 disc de cupru/1 disc de
hârtie îmbibată în soluţie salină/1 disc de
zinc. La extremităţile coloanei era ataşat
câte un fir metalic între care se producea
un curent electric continuu de joasă
intensitate 7
Celule electrochimice
• Celulele electrochimice sunt sistemele electrochimice
autoconduse (întâlnite şi sub numele de pile
electrochimice/surse chimice de energie/curent, elemente
galvanice sau voltaice) în care energia chimică a
reacţiilor de oxido-reducere se transformă direct în
energie electrică.

• Caracteristica esenţială a acestor sisteme de conversie a


energiei chimice este absenţa proceselor intermediare de
conversie (ex. in cazul centralelor termoelectrice energia
chimică a combustibililor fosili este convertită iniţial în
energie termică, prin ardere, apoi în energie mecanică -
aburul generat pune în funcţiune o turbină - şi, evident, cea
din urmă etapă de conversie a energiei mecanice în energie
electrică, prin intermediul turbinei).
8
Reacţii redox
• Pomul lui Saturn

9
Reacţii redox

10
Reacţii redox
• Oxidarea sulfatului de fier (II)

11
Reacţii redox

12
Lămâia şi energia electrică

13
Pila Daniell

14
Pila Daniell

15
Concluzii
• Caracteristica esenţială a acestor sisteme de conversie a energiei
chimice este absenţa proceselor intermediare de conversie

• Pilele electrochimice pot fi încasetate într-o varietate


extraordinar de mare de forme şi mărimi geometrice permiţând
acomodarea acestora în cele mai diverse structuri fixe sau
portabile.

• Realizarea unor pile de combustie ieftine şi cu caracteristici volt-


ampermetrice îmbunătăţite constituie una din soluţiile de
perspectivă ale problemelor energetice; în ultimul timp,
miniaturizarea acestor pile de combustie a atins cote de nebănuit,
ele devenind surse de curent portabile, fiabile şi suplimentar faţă
de aceste caracteristici ele mai deţin şi avantajul produsului de
reacţie nepoluant (apa).
16
Bibliografie
1. Badea T., Nicola M., Văireanu D.I., Maior I.,
Cojocaru A., Electrochimie şi Coroziune, Ed.
MatrixRom, Bucureşti, 2005.
2. Neniţescu, C.D, ,,Chimie generală”, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
3. Văireanu D.I., Cojocaru A., Maior I.,
Constantinescu D., Aplicaţii practice de
electrochimie şi ştiinţa materialelor, Ed.
Printech, Bucureşti, 2000.
4. http://www.batteryuniversity.com

17
Vă mulţumim
pentru
atenţie!

18