Sunteți pe pagina 1din 14

MIHAI VITEAZUL 1593 - 1601

Simbol al
luptei pentru
independenţă
şi unitate
Primul domn care a realizat
unirea Ţărilor române la 1600

Domn al
Ţării Româneşti
1593-1601,
al Transilvaniei
1599-1600
şi al Moldovei
1600
I s-a spus
“Viteazul”pentru
că a avut curajul
să înfrunte forţa
uriaşă a
Imperiului
Otoman din acele
vremuri.
A obţinut strălucite
victorii împotriva
turcilor la
Bucureşti,
Stăneşti, Giurgiu,
dar cea mai
strălucită urmând
a fi lupta de la
Călugăreni –
1595 - în care a
învins marea
oaste otomană
condusă de
Sinan-Paşa.
Victoriile sale,
răsunătoare pe
plan european,
au permis
consolidarea
unirii şi apărarea
întregii
creştinătăţi.
În dimineaţa zilei de 19
august 1601, pe când se
afla cu ostaşii săi pe
Câmpia Turzii, a fost ucis
din ordinul generalului Basta,
comandantul
armatelor habsburgice.
I s-a tăiat capul cu
propria-i sabie.
“Se repeziră asupra lui ca
nişte dihănii sălbatice, cu săbiile
scoase. Ci unul dete cu suliţa şi-l lovi
drept în inimă, iar altul degrab ii tăie
capul. Şi căzu trupul lui cel
frumos
ca un copac.”
( Letopiseţul cantacuzin )
Trupul i-a Mormântul de la
fost Turda

înmormântat
la Turda,
iar capul a
fost dus la
Mănăstirea
Dealu,
lângă
Târgovişte.
Mănăstirea Dealu Mormântul
Securea lui Mihai Viteazul Stema Olteniei

Sigiliul lui Mihai Viteazul Reversul sigiliului


Monumente care cinstesc memoria
lui Mihai Viteazul

Cluj Napoca Bucureşti


Craiova Alba Iulia
În 1975, Monetăria
Statului
a emis o medalie
dedicată aniversării
a 375 de ani de la
unirea
Ţărilor Române de
către
Mihai Viteazul.
Mihai Viteazul a
lăsat moştenire
urmaşilor steagul
ţării. Ţara nu va
muri niciodată. Ea îl
va păstra şi sluji cu
credinţă până la
sfârşitul
pământului.
Realizator :
FLORICA PLOSCA
ŞC. ”DARIU POP” – SATU
MARE