Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect IAC

de David Eusebiu-Mihăiță
TAINA
CUNUNIEI
,,Va lăsa omul pe tatăl
şi pe mama sa şi se va
uni cu femeia sa şi vor
fi amândoi un trup.
(Efes 5,31) Omul întreg
este bărbat şi femeie.

“Numai dacă am o
persoană care-i atentă
faţă de mine, numai
atunci mã simt fericit”.
Pr. Dumitru Stăniloaie
Barbatul adevărat e stăpân pe
plăceri şi pe dureri, îşi duce viaţa fiind
căsătorit, având copii şi purtând grijă
de casă, odată cu grija de casă, iubeşte
necontenit pe Dumnezeu şi ştie să facă
faţă tuturor încercărilor care îi vin de la
copii, de la soţie şi de la bunurile
materiale pe care le are.

Pe cel care nu este căsătorit nu-l


supără nici una dintre aceste
Inelul - dragoste fără sfârşit;

Cununiile- cinstea dată de a fi stăpân


al lumii acesteia;

Rochia albă- puritate, curăţie

Lumânările- îngerii ce păzesc raiul/


naşii ce susţin familia
Insuşirile familiei :
1. unitate (un singur bărbat , o singură femeie)
,,Nu e bine ca omul să fie singur, să-i facem ajutor
pe potriva lui,, (Fac. 2,18)

2. indisolubilitate
,,Ceea ce a unit Dumnezeu, omul nu poate să
despartă,, (Mt. 19,6)

Binecuvântarea familiei - spre întărirea unirii


lor in credintă, dar de prunci, în pace, cu rod pentru
munca lor curată; împreună vieţuire în iubire,
respect, susţinere, moralitate, fidelitate, post,
rugăciune pentru a-şi creşte copiii în dragoste şi cu
credinţă în Dumnezeu.
Rugăciunea soţilor unul pentru altul
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cel ce ne-ai învăţat ca totdeauna să ne rugam unul
pentru altul, căci aşa vom împlini legea Ta şi ne vom
arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare şi păzeşte
de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi pe soţul meu /soţia
mea, pe care mi l-ai dăruit /mi-ai dăruit-o a petrece
împreună până la moarte.
Dăruieşte-i sănătate şi deplină înţelepciune, că
să-şi poată îndeplini datoriile după voia şi poruncile
Tale.
Fereşte-l / fereşte-o de ispitele pe care n-ar fi
în stare să le poarte.
Întăreşte-l /întăreşte-o în dreapta credinţă şi
în dragoste desăvârşită, ca să lucrăm împreună
faptele bune şi să ne tocmim viaţa după sfintele Tale

S-ar putea să vă placă și