Sunteți pe pagina 1din 14

FIȘIERE

Tema: Fișiere text


Ce trebuie să cunoaştem:

Tipuri de date în Pascal Generalități despre fișiere:


• Tipuri de date simple • Declarare fișierelor
• Tipuri de date structurate • Clasificare fișierelor
studiate anterior • Operații asupra componentelor
• Declarare de tipuri de date •Tipuri de componente

L.T. „George Meniuc”


16.11.2020
Obiectivele lecției
Elevii vor fi capabili:
O1 – să declare fișiere de tip text;
O2 – să explice structura fișierului;
O3 – să deosebească fișierul logic
de cel fizic;
O4 – să poată utiliza operațiile
admisibile asupra componentelor.
Să medităm:
Necesitatea fișierelor în Pascal

1.Cum introduceam datele în


program Pascal până acum?
2.În ce caz apăreau dificultăți
la introducerea datelor?
3.Care ar fi rezolvarea
problemei dificultății?
Fișier - un set de date stocate pe un mediu
și identificate printr-un nume comun.

Program Program
Fișier
Tastatura (date)

Fișier
Ecran (rezultate)
Structura fișierului text

caracter caracter ... caracter <EOLn>


caracter ... caracter <EOLn>  
...     <EOLn>
caracter ... caracter <EOLn> <EOF>
 
  EXEMPLU:
Roșca Ion <EOLn>
Tel. 079879855<EOLn>
Trandafir Albina<EOLn>
Tel. 069654548 <EOLn> <EOF>
 
Operații cu fișier text
Pentru lucru cu fișiere text în program pascal se
 

declară variabile de tip text:


var f, g : text;
Pentru legarea fișierului text cu programul se
folosește procedura:
assign (<nume variabilă>, <numele sau calea către fișier>)
Pentru deschiderea fișierului pentru citire se folosește
procedura:
reset (<nume variabilă de tip text asociată cu fișierul>)
Operații cu fișier text
Pentru deschiderea fișierului pentru scriere se
 

folosește procedura:
rewrite (<nume variabilă de tip text asociată cu fișierul>)
Pentru deschiderea fișierului pentru adăugare de
date la sfârșit se folosește procedura:
append (<nume variabilă de tip text asociată cu fișierul>)
Pentru închiderea fișierului se folosește procedura:
close (<nume variabilă de tip text asociată cu fișierul>)
Operații cu fișier text
Pentru scrierea sau citirea unei componentei în/din
 

fișier se folosesc procedurile:


write(f, v) și read(f, v) - unde f este numele
fișierului logic declarat în secțiunea var, iar
v – o variabilă de tipul componentelor din fișier în
care se va memora componenta citită.
Operații cu fișier text
Exemplu:
 

Program fisier;
var f, g : text; c: char;
assign(f, ’Data.txt’);
reset(f);
read(f, c);
rewrite(g);
write(g, c);
close(f);
close(g);
end.
Problema 1*.
Să se citească cele trei valori –
numere reale din fișierul DATA.TXT
care reprezintă laturile unui triunghi.
Să se calculeze aria și perimetrul
triunghiului și să se adauge la sfârșit
aceste rezultate în acest fișier.
Program Triunghi; append(f);
var f : text; writeln(f);
a,b,c, S, P, SP : real; writeln(f,'S=',S);
Begin writeln(f, 'P=',P);
assign(f,'DATA.TXT'); close(f);
reset(f);
read(f, a, b, c); writeln('GATA!');
close(f); readln;
End.
P:=(a+b+c);
SP:=(a+b+c)/2;
S:=sqrt(SP*(SP-a)*(SP-b)*(SP-c));
Problema 2*.
Să se citească textul din fișierul
INPUT.TXT. Să se determine numărul
de linii și numărul mediu de
caractere dintr-un rând.
Rezultatul se va scrie în fișierul
OUTPUT.TXT.

S-ar putea să vă placă și