Sunteți pe pagina 1din 24

TEMA

ELEMENTE DE
MARKETING .
PLANUL TEMEI
1. Conceptul de marketing
2. Mixul de marketing al întreprinderii
PLANUL TEMEI

1. Conceptul de marketing
MARKETING

ansamblul proceselor care conduc la satisfacerea

necesităților clienților, într-o manieră profitabilă

pentru întreprindere.
FUNCȚIA DE MARKETING
 Studierea comportamentului consumatorului și definirea
segmentelor pieței prin intermediul cercetărilor de marketing;
 Elaborarea strategiilor de marketing, administrarea și controlul
programelor de marketing;
 Dezvoltarea de noi produse/servicii și lansarea lor pe piață,
precum și îmbunătățirea celor existente;
 Analiza prețului produselor și serviciilor;
 Publicitate, comunicare și promovare;
 Diversificarea canalelor de distribuție.
ELEMENTE IMPORTANTE

Satisfacerea
dorințelor Rentabilitatea
clienților

Cointeresarea Responsabilitate
angajaților a socială
Adoptarea unei politici orientate spre
marketing
 să se studieze necesitățile diferitelor categorii de clienți;
 să se identifice acele necesități ale mediului pe care firma
este capabilă să le satisfacă din propriile resurse;
 să se caute modul cel mai eficient de satisfacere a acestor
cereri din punctul de vedere al costurilor, dar și de maximizare
a profitului;
 să anticipeze și să reacționeze adecvat schimbărilor de
mediu.
OBIECTIVELE DE MARKETING
să identifice piețele care sunt cele mai profitabile
pentru ele;
să analizeze nevoile clienților lor, atât în prezent
cât și pentru viitor;
să întocmească planurile de acțiune care să asigure
satisfacerea acestor nevoi.
PLANUL TEMEI

2. Mixul de marketing
MIXUL DE MARKETING

Produs Preț

Distribuție Promovare
PRODUSUL
Produsul reprezintă un ansamblu de atribute
tangibile şi intangibile, inclusiv unele beneficii
funcţionale, sociale sau psihologice:
bunurile sunt entităţi fizice tangibile
serviciile sunt intangibile şi reprezintă rezultatul
acţiunii umane
ideile sunt concepte, filosofii sau imagini.
Fazele ciclului de viață al produsului

Introducere

Creștere

Maturitate

Declin
Elementele produsului

Marca Ambalajul

Serviciile
Etichetarea
asociate
Obiective ale politicilor de preţ
ORIENTARE CĂTRE PROFITABILITATE
ORIENTARE CĂTRE
CLIENT
CONCURENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ
FINANCIARĂ •Valoare de
- Contracararea întrebuinţare
•Profit
competitorilor •Prestigiu
•Rata de recuperare a
- Evitarea “războiului” costurilor
•Accesibilitate
preţurilor •Randamentul investiţiei
- Flexibilitatea preţului •Dividende
•Indicatori de bonitatate
 
financiară

OBIECTIVE
ALE
POLITICILOR
DE PREŢ VOLUMUL VÂNZĂRILOR
DIVERSE

- Supravieţuire - Cota de piaţă


- Legalitate - Volum vânzări
- Proiectarea unei - Grad de utilizare al
imagini de înaltă capacităţii de
calitate producţie
Alternative principale de lansare a
afacerii
I. Alternativa • Este posibil de aplicat pe o piaţă
de fără sau cu puţini concurenţi

impresionare
• Este preferată în cazul penetrării
II. Alternativa unor pieţe caracterizate printr-o
de infiltrare concurenţă puternică.

• Presupune lansarea produsului


III. Alternativa la un preţ crescut, urmând ca, pe
combinată parcurs, acesta să scadă treptat.
Tehnici de stabilire a prețului
Tehnica • Ideea este de a grupa produsele similare
pe categorii – de obicei “bun”, “mai bun”
alinierii şi “cel mai bun” – şi de a le încadra, pe
fiecare, în aşa-numitele linii de preţuri.
preţului

Tehnica • abordare speculativă de stabilire a


preţurilor la anumite produse
produsului
lider
• are o motivaţie mai mult de ordin
Tehnica psihologic

preţului impar
Tehnici de stabilire a prețului
• aplicabilă în cazul produselor
Tehnica mult solicitate şi care se găsesc în
oportunistă cantităţi mici.

• practicarea – pentru unele produse


Tehnica şi/sau categorii de clienţi – a unor
reducerilor de preţ preţuri inferioare celor de pe piaţă

Tehnica de • este utilă mai ales firmelor care,


evaluare prin natura activităţii desfăşurată,
geografică a suportă cheltuieli substanţiale de
transport, ale mărfurilor
preţului
Distribuția
ansamblul procesului ducerii bunurilor şi
serviciilor de la producător la consumator;
 ansamblul operaţional, graţie căruia un bun, un
produs sau un serviciu care a fost realizat este
dus la punctul în care este vândut la consumator
sau utilizator.
Forme de distribuție

Vânzări directe • legătură directă între consumator şi producător.

Vânzări • filiale sau magazine specializate ale producătorului;


specifice • unităţi independente de desfacere cu amănuntul;
• alte mijloace de desfacere cum ar fi expedierea directă prin
comerțului cu poştă, automate comerciale, vânzarea la domiciliu,
chioşcuri electronice.
amănuntul

Vânzări prin • en-grosişti sau intermediari;


• reprezentanţe pentru desfacerea produselor de valoare
intermediari relativ mare.
Promovarea
Promovarea utilizează funcţia de comunicare a
marketingului pentru a informa şi convinge
persoane, grupuri sau organizaţii să accepte
produsele realizate de organizaţie şi să realizeze
schimbul în mod direct sau indirect.
Canalul de comunicare este orice mijloc
care permite unui emiţător să vehiculeze un
mesaj până la destinatar

Canale Canale

controlabile incontrolabile
Etapele parcurse de consumator până la
Cunoașter
Plăcere
Informare
achiziţia produsului
Preferință
e

C
o
n
vi
n
g
er
e
Mixul promoțional
Publicitate Vînzarea
a personală

Promovare Relațiile
a vînzărilor publice
CONTROL DE CALITATE
 selectarea unui personal bun și asigurarea efectivă a
antrenării și instruirii acestuia;
 monitorizarea satisfacției clienților, prin supravegherea
comportamentului acestora și stabilirea unor proceduri
privind sugestiile și reclamațiile;
 asigurarea unor metode de distribuție, care să prezinte un
nivel consistent și acceptabil al serviciului.