Sunteți pe pagina 1din 10

Ana Blandiana

„Întoarcerea lui Arpagic”


“ÎN BIBLIOTECĂ”
Care este numele real?

Ce alte personaje
apar alături de
Arpagic în Ce volume a publicat ?
volumul
„Întâmplări din
grădina mea” ?

Cine este Arpagic ? Ce cuprinde volumul „Întoarcerea lui Arpagic”?


Cu pălăria albă pe cap se face o analiză obiectivă a
situaţiilor !
Gândirea obiectivă se bazează pe informaţii.

1. Precizaţi genul literar căruia îi aparţine opera şi menţionaţi câteva argumente.


2. Identificaţi întâmplările care corespund următoarelor momente ale subiectului literar :
intriga, punctul culminant, deznodământul.
de ansamblu asupra proceselor
- alege soluţia corectă şi trece de gândire ce au loc.Iată
loc.Iată pălaria
mai departe albastră a manager-
manager-ului.Te
desparţ
desparţi puţ
puţin de gândirea ta şi
- defineşte problema vezi întregul proces
dezvăluit.Ghidea
dezvăluit.Ghidează ză--l şi
controlează-
controlează-l.Trage concluziile la
sfârş
sfârşit.
 Fixează agenda de lucru.lucru.
 Stabileş
Stabileşte timpul.
 Decide la următorul pas. pas.
 Ţine pe toată lumea în temă. temă.
 Se preocupă de cerinţ
cerinţe.
 Păstrează disciplina în timpul
folosirii pălăriilor.
pălăriilor.
 Se ocupă de cuprins şi concluzii.
 Întreabă pentru decizii.
decizii.

Cu pălăria albastră pe cap încercăm să oferim o privire


de ansamblu asupra faptelor!
Pălăria coordonării defineşte, identifică în mod clar problema, concluzia.

1. Precizaţi subiectul operei.


2. Care este atitudinea naratorului faţă de personaje şi faţă de faptele prezentate?
Ce cuvinte sugerează această atitudine?
– vizează soluţii creativă şi creatoare a vieţvieţii.Pălăria
ii.Pălăria
posibile verde reprezintă eforturile creative
conş
conştiente.Noi idei se ridică,
ridică, apar
soluţ
soluţii inovative.Î
inovative.În acest moment
logica nu este necesară.La
necesară.Lasă să--ţi
imaginaţ
imaginaţia să zburde.
zburde.
 Avem nevoie de alte alternative
 Trebuie sa facem un efort creativ
 Există şi alte metode de a face
acest lucru?
lucru?
 Ce am mai putea face?face?
 Care sunt posibilităţ
posibilităţile?
ile?
 Cum vom trece peste dificultăţ
dificultăţi?
 Cum am mai putea să ne ocupăm
de acest concept?
concept?

Cu pălăria verde pe cap nu există limite în calea gândurilor!


Gândirea creativă se bazează pe generarea de idei noi.

1. Găsiţi alte două titluri pe care le consideraţi potrivite pentru operă.


2. Imaginaţi-vă, într-un text de 4-6 rânduri, un alt final pentru acţiunea operei.
soluţiilor gândirii tale.Deci nu se referă la
speranţ
speranţele tale!Afirmaţ
tale!Afirmaţiile tale trebuie
propuse să fie de asemenea susţsusţinute de un
motiv puternic,c
puternic,căutând
ăutând beneficii şi
observând cât de reale pot fi
aşteptările tale.
tale.
 Care sunt beneficiile?
beneficiile?
 Care sunt punctele pozitive?
pozitive?
 Care sunt valorile?
valorile?
 Trebuie economisit ceva?
ceva?
 Există un avantaj competitiv?
competitiv?
 Există o potenţ
potenţială valoare?
valoare?
 Există un concept referitor la această
idee care sună bine?

Cu pălăria galbenă pe cap gândim pozitiv şi vedem numai


avantajele situaţiei!

Gândirea pozitivă oferă o perspectivă optimistă asupra situaţiei.

Continuaţi următorul text, argumentând ideea formulată:

„Soluţia de compromis” pe care o găseşte stăpâna bibliotecii este minunată!


A procedat corect atât faţă de domnul Şoarece, cât şi faţă de Arpagic şi mai
ales faţă de cărţi, deoarece…
fiecărei soluţii folositoare câteodată.Acum
câteodată.Acum poartă
această pălarie pentru a te
atenţ
atenţiona când greşgreşeşti.
 Care ar putea fi problemele
posibile?
posibile?
 Ce dificultăţ
dificultăţi aş
aş putea întâlni?
ntâlni?
 Când trebuie să fiu precaut?
precaut?
 În momentul de faţ faţă folosim
pălăria neagră,
neagră, deci
deci trebuie să faci
un efort destul de mare pentru a
găsi ceea ce ar putea merge rău. rău.

Cu pălăria neagră pe cap se face o evaluare critică a faptelor!


Gândirea negativă se bazează pe evidenţierea greşelilor, a
punctelor slabe, a riscurilor. Este o pălărie pesimistă.

Continuaţi următorul text, argumentând ideea formulată:

„Soluţia de compromis” pe care o găseşte stăpâna bibliotecii este


nepotrivită! A procedat incorect atât faţă de domnul Şoarece, cât şi
faţă de Arpagic şi mai ales faţă de cărţi, deoarece…
întotdeauna uş uşor de analizat.De
obicei sunt excluse din discuţ
discuţie din
moment ce nu provin din sfera
reală şi nu sunt bazate pe
logică.Totu
logică.Totuş şi sentimentele nu
încetează să iţ iţi dea bătăi de cap.Ş
cap.Şi
astfel împărtaş
mpărtaşirea lor îţi oferă
şansa de a te elibera.
 Nu pierde mai mult de 20- 20-30 de
secunde
 Aceasta este pentru a semnala
intuiţ
intuiţia, sentimentele şi emoţ
emoţiile
 Aminteş
Aminteşte-te-ţi că nici o explicaţ
explicaţie nu
este necesară!
 Dă valabilitate sentimentelor şi
intuiţ
intuiţiei

Cu pălăria roşie pe cap lăsăm liber imaginaţiei şi


sentimentelor!
Gândirea intuitivă dezvăluie intuiţiile, sentimentele, emoţiile.

Într-un text de 5-8 rânduri, realizaţi un monolog în care să exprimaţi


sentimentele domnului Şoarece după citirea scrisorii primite.
Imaginează-ţi că eşti domnul Şoarece şi redactează un bilet de
3-5 rânduri pe care îl laşi stăpânei bibliotecii la plecare.