Sunteți pe pagina 1din 30

Tema 3: Colectivul de

muncă
Lector universitar: Bivol Elena
Structura temei:

1. Grupuri și echipe în colectivul de muncă


2. Personalul întreprinderilor de transport auto
3. Managementul conflictelor în colectivul de muncă
Competențe specifice
Literatură:

• Viorelia Lungu, Etica profesională, Suport de curs, USM, Chișinău


2011;
• Tudor Alcaz, Vasile Russu, Tehnologia organizării transportului de
mărfuri, Ciclu de prelegeri, UTM, Chișinău 2007.
Grupuri și echipe în colectivul de muncă

• Colectiv de muncă este grupul de persoane


cu interese și concepții comune, organizat în
vederea unor scopuri bine determinate, care
participă la îndeplinirea unor sarcini comune
și poartă răspunderea activității depuse.
• Grupul este un număr de persoane care
comunică între ele, adesea doar pentru o
anumită perioadă, numărul de membri
trebuind să fie suficient de mic pentru ca
fiecare persoană să fie capabilă să comunice
cu celelalte față în față.
Rolul grupurilor

Realizează în practică obiectivele organizațiilor din care fac parte

Asigură cadrul necesar modelării și structurării personalităților

Oferă premisele satisfacerii unor cerințe specifice (de siguranță,


apartenență, recunoaștere, autorealizare)

Constituie veriga prin intermediul căreia membrii societății influențează


societatea, în conformitate cu nevoile, aspirațiile și valorile specifice lor
Caracteristicile grupului – echipă de personal

să existe un scop comun, unic pentru toți

colaborarea și interacțiunea reciprocă a membrilor


ceea ce duce la creșterea potențialului

recunoașterea psihologică reciprocă și


identificarea personală cu grupul
Deosebirile dintre grupe și echipe

Grupul Echipa

Are un lider puternic desemnat Rolul liderului trece de la un membru la altul


Subordonarea individuală Subordonarea individuală și reciprocă
Scopul - ca și al organizației (fiecare fiecărui)
Ieșirile - produse ale efortului individual Viziune sau scop specific
Fiecare membru are cercul său de Ieșirile – produse ale efortului comun
comunicare, adoptă sine stătător deciziile Comunicarea, adoptarea deciziilor și sarcini
și îndeplinește sarcini de lucru deosebite de lucru comune.
Clasificarea echipelor

După componență echipele pot fi:


• Omogene
• Eterogene
După caracterul relațiilor interne:
După mărime: • Neformale
• Echipe mici • Formale
• Echipe mari
Echipele formale

Echipa verticală este compusă din manager și


subalternii săi formali

Echipa orizontală este compusă din lucrători de


același nivel, dar compartimente diferite

Echipa specializată este creată pentru rezolvarea unei


probleme foarte importante
Etapele de dezvoltare a echipei

1. Formarea

2.Panica, zăpăceala
3. Normalizarea
4. Executarea lucrului

5. Desființarea
Personalul întreprinderilor de transport auto

1. Administrație 2. Specialiști

Componența
personalului ÎTA

3. Corp auxiliar 4. Conductori, taxatori*


Personalul ÎTA după categorii

Muncitori ( șoferi și muncitori de reparație)

Specialiști (ingineri-manageri)

Conducători (directorul și adjuncții lui)


Potențialul de muncă a unei întreprinderi se
determină în baza următorilor indici

A. Vîrsta medie a colaboratorilor(pe categorii);


B. Nivelul de calificare a lor;
C. Stagiul de muncă;
D. Climatul socio-psihologic;
E. Activitatea profesională.
Utilizarea potențialului de muncă se
apreciază după criteriile

A. Coeficientul de utilizare a timpului de lucru cu regim


productiv;
B. Coeficientul de încărcare a colaboratorilor pe parcursul
schimbului;
C. Gradul profesional de repartizare a muncii.
Metodele de dirijare a personalului

A. Administrativă – normarea muncii, elaborarea


reglementărilor, ordine, contracte;
B. Social-economică – stimularea muncii, calitatea
serviciilor, perfecționarea profesională;
C. Social-psihologică – stabilitatea cadrelor, excluderea
conflictelor, crearea atmosferei de activitate cu
inițiativă.
Organigrama unei ÎTA cu structura simplă
Organigrama unei ÎTA cu structura divizionară
Funcțiile unor angajați

Conducători • Asistă la procesul de încărcare și descărcare a mărfii


• Livrează setul de documente primit
auto • Respectă reglementările AETR, să conducă atent, în limitele vitezei permise

Operatori de • Înregistrează şi distribuie comenzile de transport


• Monitorizează și coordonează activitatea unităţilor de transport şi lucrul
transport conducătorilor auto

• Duce evidența documentelor cu caracter contabil


Contabil • Controlează dosarele și consiliază în probleme de impozitare și administrare al
afacerilor în general

• controlul şi coordonarea activităţii întregului personal


Director • soluţionarea situaţiilor de criză
• negocierea şi încheierea contractelor cu clienţii
Managementul conflictelor în colectivul de
muncă

Conflictul cuprinde o serie de stări afective ale


indivizilor cum ar fi: neliniștea, ostilitatea, rezistența,
agresiunea deschisă, precum și toate tipurile de
opoziție și interacțiune antagonistă, inclusiv
competiția.
Conflictul ca neînțelegere ce apare în cadrul unei
organizații este dezacordul între idei și principii,
ciocnire de interese, ceartă, discuție (violentă).
Termenul provine de la latinescul confligo – „a se
lupta”, „a se bate între ei”, avînd sensul de ciocnire,
șoc, dar și de ceartă, luptă împotriva cuiva.
Tipologia conflictelor

Din punct de vedere al esenței lor conflictele pot fi:


esențiale (de substanță) generate de existența unor obiective diferite;
afective, generate de stări emoționale care vizează relațiile interpersonale;
de manipulare;
pseudo-conflicte.

O altă clasificare se poate face pe criteriul efectelor generale ale acestora, în:
distructive;
benefice.
Tipologia conflictelor

Din punct de vedere al subiecților aflați în conflict pot exista următoarele


categorii de conflicte:
conflictul individual interior;
conflictul dintre indivizi din același grup;
din grupuri diferite;
din organizații diferite;
conflictul dintre indivizi și grupuri;
conflictul inter grupuri;
conflictul dintre organizații.
Tipologia conflictelor

Din punctul de vedere al duratei și modului de evoluție, conflictele


pot fi:
spontane;
acute;
comice.
Principalele cauze ale conflictelor

1) diferențele de opinii asupra problemelor;


2) diferențele de valori;
3) dezacordurile privind calitatea dovezilor utilizate;
4) diferența privind intențiile, obiectivele sau scopurile negociate;
5) perceperea diferită a recompenselor obținute în urma activității de grup.;
6) prejudecăți, stereotipuri personale;
7) ambiția, motivația exagerată;
8) înfățișarea fizică;
9) stilul personal (stilul de viață, stilul de comunicare, stilul de conducere);
10)competiția nesănătoasă;
11)agresivitatea.
Surse de conflict într-un colectiv de muncă

• Lipsa comunicării;
• Dezacordul;
• Resurse limitate;
• Cultură organizațională inadecvată.
Strategii în managementul conflictelor

a) definirea precisă a subiectului disputei;


b) îngustarea terenului de dispută;
c) lărgirea spectrului posibilităților de rezolvare.
A ) Reducerea sau limitarea conflictului

Strategii pe termen scurt


• arbitrare
• persuasiune
• constrîngere
• “cumpărare”
Strategii pe termen lung
• separarea
• medierea
• apelul
• confruntarea
B ) Soluționarea conflictului

• Fixarea de obiective comune;


• Îmbunătățirea proceselor de comunicare;
• Negocierea integrativă.
C) Prevenirea conflictelor

Managerul trebuie:
1) să ceară părerile oamenilor și să-i asculte cu atenție;
2) să adreseze criticile într-o manieră constructivă ;
3) să nu pornească de la premisa că știe ce gîndesc sau ce simt ceilalți cu
privire la anumite subiecte importante;
4) înainte de a adopta decizii care ar putea afecta activitatea celorlalți să-
l consulte sau să-l stimuleze să participe la elaborarea lor;
5) să încurajeze persoanele și grupurile care se angajează în dispute
constructive;
6) să încerce să găsească căi care să le permită ambelor părți dintr-un
conflict să părăsească terenul cu o oarecare demnitate.
Întrebări și exerciții:
1. Descrieți rolul grupurilor în colectivele de muncă;
2. Reprezentați schematic etapele de dezvoltare a unei echipe în cadrul colectivelor de muncă;
3. Indicați ce rol poate juca un angajat în cadrul colectivului de muncă;
4. Identificați structura personalului unei întreprinderi de transport auto;
5. Descrieți componentele structurale ale unei întreprinderi de transport auto în baza unor organigrame;
6. Enumerați funcțiile principalelor categorii de angajați din cadrul unei întreprinderi de transport auto;
7. Precizați ce este conflictul de muncă și în baza căror criterii îl putem clasifica;
8. Propuneți un plan de măsuri pentru:
• Reducerea sau limitarea conflictului;
• Soluționarea conflictului;
• Prevenirea conflictului;
9. Determinați sursele și cauzele conflictelor.