Sunteți pe pagina 1din 26

Tema 7: Gestiunea serviciului de

exploatare la întreprinderile de
transport auto

Lector universitar: Bivol Elena


Structura temei

1. Serviciul de exploatare la întreprinderile de transport de mărfuri;


2. Organizarea procesului de transport al mărfurilor;
3. Organizarea procesului de transport al pasagerilor.
Serviciul de exploatare la întreprinderile de
transport de mărfuri

 De serviciul de exploatare a întreprinderilor de transport auto depinde


cît de bine va fi organizat lucrul mijloacelor de transport. Serviciul de
exploatare asigură controlul lucrului parcului rulant, calculul
consumului de combustibil, calculul indicatorilor de lucru al
mijloacelor de transport. Grafic putem reprezenta serviciul de
exploatare în următorul mod:
Structura serviciului de exploatare:

Serviciul de exploatare

Şeful serviciului de exploatare

Manager transport (dispecer) Mecanic lăcătuş

Conducători auto
Organizarea procesului de transport al
mărfurilor

Proces de transport auto reprezintă totalitatea operaţiilor executate într-o ordine bine
determinată de deplasarea în spaţiu şi timp a pasagerilor, mărfurilor şi altor materiale cu
mijloacele de transport prin excluderea operaţiilor ce nu sunt necesare pe parcurs. Traficul de
mărfuri se desfăşoară în diferite direcţii cu diferite mijloace de transport, de aceea organizarea
procesului de transport se bazează pe un proces tehnologic tipizat, standardizat, elaborat
preventiv, avînd la bază asigurarea activităţii raţionale a întreprinderilor de transport,
beneficiarilor şi destinatarului.
Totodată, putem să definim procesul de transportare a mărfurilor și/sau pasagerilor ca:
activitate de bază a întreprinderilor de transport;
translare mărfurilor și deplasarea pasagerilor cu ajutorul mijloacelor de transport în timp şi
spaţiu.
Procesul de transport al mărfurilor, include în
sine următoarele elemente:

operaţii iniţiale;

mişcarea nemijlocită;

operaţii finale.
Operații inițiale:

1) darea automobilului la încărcare;

2) cîntărirea automobilului;

3) încărcarea mărfurilor;

4) manevrarea automobilului;

5) perfectarea documentelor
Proces de transport

 În procesul de mişcare nemijlocită se include:


a) deplasarea mărfii în automobil universal sau specializat;
b) operaţii de transbordare de pe un tip sau mijloc de transport pe altul,
şi întoarcerea lor goale.
 În operaţii finale se includ aceleaşi operaţii ca şi în operaţiile iniţiale
numai că sunt la descărcare.
Participanții la procesul de transport

Cărăușul (Transportator)

Expeditor

Destinatar
În cadrul procesului de transport auto se pot
efectua 3 tipuri de parcursuri:

parcurs cu
încărcătură

parcurs fără
încărcătură

parcurs zero
Contractul de transport

 Raporturile juridice între participanții la procesul de transport sunt stabilite


în contractul de transport auto a mărfurilor. În acesta sunt indicate
condițiile de activitate a transportatorului pe parcursul derulării procesului
de transport. Totodată sunt indicate penalitățile, obligațiile părților.
 Activitatea de transport de mărfuri și expediere presupune existenţa unui şir
complex de documente.
Documente în transport

 Documentele legate de prestarea serviciilor de transport şi expediere:


a. Facturile fiscale;
b. CMR-urile (copiile acestora);
c. Actele de returnare a serviciilor;
d. Conturile;
e. Comenzile de transport;
f. Contractele de transport.
 Documentele pe care trebuie să le deţină conducătorul auto:
1. Permis de conducere internaţional;
2. Buletin, paşaport internaţional;
3. Asigurare medicală;
4. După caz, certificate medicale.
Documente în transport

Documentele pe care le prezintă conducătorul-auto la sosirea în punctul de încărcare şi în posturile vamale:


 Documentele legate de prestarea serviciilor de transport şi expediere;
 Foaia de parcurs;
 Certificatul ADR/ATP, conform specializării camionului;
 Certificat de agreere;
 Certificatul de EURO-2,3,4,5 conform clasei camionului;
 Autorizaţii de tranzit, autorizaţii pe state terţe, CEMT-uri;
 Declaraţiile de tranzit, după caz;
 Certificate de desfăşurare a activităţii;
 Certificate de testare tehnică;
 Certificate de testare a tahografului;
 Declaraţia de export, după caz;
 Garanţii financiare, după caz;
 Chitanţe de plată: drum, servicii vamale etc;
Documente în transport

 Documentele de însoţire a mărfii prezentate de conducătorul-auto la posturile vamale şi punctele de descărcare:


1. CMR şi/sau TIR;
2. Certificate de origine a mărfii;
3. Certificate de însoţire a mărfii;
4. Contract de import-export;
5. Certificate de origine CT-1;
6. Certificate fito-sanitar;
7. Invoice.
 Fiecare act trebuie să fie în original, însoţit de copii. Certificatele de însoţire a mărfii sunt realizate de întreprinderile
cărora le aparţine marfa.
Organizarea procesului de transport al
pasagerilor

 Agenţii transportatori pot presta următoarele tipuri de transport al pasagerilor:


a) tipuri de transporturi:
 în folos public pe rute regulate;
 în regim de taxi.
b) după regimul executării:
 obişnuite;
 rapide (cu un număr limitat de opriri intermediare);
 expres (fără opriri intermediare);
 comerciale.
Este considerat serviciu public de transport auto de călători şi este supus
dispoziţiilor prezentului Regulament, transportul de persoane care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

 se efectuează cu regularitate;
 se efectuează în raza teritorial-administrativă a localităților;
 se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite;
 călătorii sunt îmbarcaţi sau debarcaţi numai în puncte de oprire fixe, denumite staţii
intermediare;
 pentru efectuarea transportului agentul transportator percepe şi încasează taxa pentru
călătorie, aprobată prin decizia Consiliului local.
Ca operațiuni de pregătire sunt de menționat
următoarele:

Proiectarea rețelei de transport (stabilirea celor mai solicitate linii);

Pregătirea itinerariilor și orarelor de circulație;

Alegerea autovehiculului de capacitate optimă de încărcare;

Pregătirea, perfectarea documentației de transport;

Deplasarea conducătorilor auto de la domiciliu la întreprinderea de transport;

Pregătirea vehiculelor;

Deplasarea vehiculelor de la locul de garare la cap de linie.


În cadrul operațiunilor de transport de includ
următoarele:

Deplasarea vehiculului pe Oprirea provizorie în stațiile


traseu conform orarului intermediare pentru
stabilit; îmbarcare/debarcare;

Staționarea tehnologică la
cap de linie pentru control,
odihnă, alimentare.
Operațiunile de finalizare a procesului de
transport includ:

Deplasarea vehiculelor de la cap de linie la locul de


garare;

Recepționarea vehiculelor la întreprindere;

Predarea documentelor și transmiterea informației


privind activitatea zilnică;

Planificarea activităților pe următoarea zi.


Transporturile de persoane pot fi realizate cu
următoarele tipuri de vehicule:

Mijloace de transport
Autoturisme
Autobuze și Tramvai și
Microbuze; Troleibuze; (taxi,
autocare; metropolitan;
particulare).
După configurație traseele sunt de următoarele
tipuri:

Rută radială – unește raioanele periferice cu centrul


localității; (25)

Rută diagonală – trasee care unesc raioane periferice și


circulă prin centrul urbei; (10)

Rută tangențială – unește raionale periferice limitrofe,


învecinate;

Rută circulară – traseu concentric în jurul centrului


orașului – marile orașe;

Rută mixtă – configurație încurcată, complicată.


Organizarea procesului de producție a stației de
service auto: primirea comenzii

- înscrierea din cuvintele clientului a problemelor apărute şi dorinţele lui;

- înregistrarea datelor despre automobil;

- convenirea termenilor de reparaţie;

- propunerea de a controla automobilul prin parcurgerea unei distanțe şi alte servicii


adăugătoare.
Primirea automobilului la reparaţie:

controlarea vizuală împreună cu proprietarul și elaborarea comenzii;

înscrierea necesităților clientului și convenirea defectelor ce trebuie înlăturate;

informarea clientului privind costul comenzii;

informarea deplină a structurilor ce sunt implicate în reparaţie despre volumul de lucru,


defectele automobilului;

îndeplinirea corectă a comenzii;

convenirea cu clientul asupra serviciilor adăugătoare.


Controlul tehnic:

îndeplinirea comenzii este la necesitate – controlul


însoţită de controlul calităţii; automobilului în lucru;

înscrierea defectelor
înlăturarea cărora nu a fost efectuarea ordinei în salon şi
introdusă în contract- secţiei motorului.
comandă;
Operații de finalizare:

returnarea automobilului
facturare; proprietarului operativ şi fără
ca clientul să aştepte;

descifrarea clară a sumelor ce


recomandarea înlăturării
sunt indicate în contul de
defectelor apărute adăugător.
plată;
Vă mulțumesc de
atenție!