Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATILE ECONOMICE SI

CLASIFICAREA LOR
Dupa obiectul activitatii lor unitatile economice
pot fi: de productie de marfuri, de constructii-
montaj, de exploatari miniere, de comert, de
prestari servicii in transporturi si asigurari, de
prestari se servicii diverse, de executari de
lucrari si altele.
Dupa forma de constituire si functionare
societatile comerciale imbraca urmatoarele
forme juridice: societate in nume colectiv,
societate in comandita simpla, societate in
comandita pe actiuni, societate pe actiuni,
societate cu raspundere limitata.
Societatea in nume colectiv, este societatea comerciala ale
carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul
social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor
asociatilor.
Societatea in comandita simpla este societatea comerciala
ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social si
cu raspundere nelimitata si solidara a asociatilor
comanditati, in timp ce comanditarii raspund numai
pana la limita aportului lor si nu au dreptul sa se
amestece in administrarea societatii.
(comandita reprezinta contractul de asociere in care una din
parti, comanditatul, raspunde solidat si cu intreaga sa avere
pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta
parte, comanditarul, nu raspunde decat in limitele
capitalului social investit de el)
Societatea in comandita pe actiuni este societatea
comerciala al carei capital este impartit pe actiuni,
iar obligatiile sociale sunt garantate cu
patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si
solidara a asociatilor comanditati. Comanditarii
sunt obligati numai la plata actiunilor lor.
Societatea pe actiuni este societatea comerciala ale
carei obligatii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati sa
raspunda in limita capitalului subscris, exprimat
in actiuni. Actiunile pot fi transmise liber tertelor
persoane, nefiind necesara o autorizatie din
partea celorlalti actionari, daca contractul de
societate nu prevede astfel.
Societatea cu raspundere limitata reprezinta
societatea comerciala ale carei obligatii sociale
sunt garantate cu patrimoniul social, iar
asociatii raspund numai cu cota lor sociala.
Partile sociale ale asociatilor sunt, in principiu,
netransmisibile altor persoane si nici
reprezentate prin titluri negociabile, asa cum
sunt actiunile.
Dupa forma de proprietate societatile comerciale
pot fi:
 Societati comerciale de stat sau publice care se

pot infiinta si organiza numai sub forma de


societati pe actiuni sau societati cu raspundere
limitata (legea nr.15/1990, art.16)
 Societati comerciale private sau particulare se

pot constitui in oricare din formele juridice


prezentate
 Societati comerciale cu capital mixt – privat si

public, cu capital autohton si strain.


Institutiile publice
In aceasta categorie se cuprind institutiile de stat create pentru
realizarea unor activitati social-culturale. Ele nu indeplinesc o
activitate economica direct productiva si se pot grupa dupa cum
urmeaza:
 Unitati subordonate Ministerului Educatiei, cercetarii si Inovarii,

adica unitatile de invatamant prescolar, scolile generale, liceele,


scolilel profesionale, universitatile, invatamantul postuniversitar.
 Unitatile subordonate Ministerului Sanatatii: spitalele,

dispensarele, sanatoriile, policlinicile, etc.


 Unitati subordonate Ministerului Culturii si Cultelor, cum sunt

teatrele, opere, muzeele,etc.


 Organele puterii si administratiei de stat: presedentia, parlamentul,

guvernul, parchetul, organele de justitie, prefecturiel si primariile.


 Armata si organele de ordien interna si de paza.