Sunteți pe pagina 1din 9

Observația și

experimentul în
cercetarea medicală

A elaborat- Ceban Ana


Grupa-23
Verificator-Dumitraș Tatiana
Cuprins
 Observația
 Experimentul
 Observația și experimentul
 Condițiile pentru realizarea experimentului clinic
 Cum trebuie să fie observația
 Concluzii
 Bibliografie

Ваш логотип или название 2


Observația  Observația-este o formă
activă de activitate care
vizează anumite obiecte
și implică formularea de
obiective și scopuri.

 Observația reprezintă
cea mai elementară
Чистая Вечнозеленые Здоровые formă a cunoașterii,
вода растения овощи
deoarece este forma cea
Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit mai simplă și mai
amet, consectetuer amet, consectetuer amet, consectetuer
adipiscing elit adipiscing elit adipiscing elit directă a contactului cu
lumea înconjurătoare.

Ваш логотип или название 3


Experimentul

Experimentul -procedeu de cercetare a


unor fenomene printr-o acţiune activă asupra
lor cu ajutorul creării unor noi condiţii, care
să corespundă scopurilor cercetării, sau prin
modificarea procesului în direcţia necesară.

Experimentul permite studierea


obiectului în stare “pură“ (cînd se exclud
factorii secundari) şi în condiţii extremale.

Ваш логотип или название


4
Observația și experimentul

Observația și experimentul constituie două


momente succesive ale cercetării astfel încât
observația, desigur precede experimentul.
În timpul experimentului observația survine ca
element ajutător, ca sursă de date suplimentare.
În medicină experimentul înclude în sine
intervenţia activă asupra omului, care duce la
schimbarea proceselor fiziologice şi patologice cu
scop ştiinţific ori curativ.
Elementul comun pentru ambele este
constatarea unor fapte menite a fi un răspuns la o
problemă.

Ваш логотип или название 5


Condițiile pentru realizarea
experimentului clinic Excluderea rezultatelor
letale şi consecinţelor
Metoda folosită trebuie negative, trebuie să fim
să conţină ceva nou.. încrezuţi că experimentul
n-o să aducă daună
bolnavului.

Pentru petrecerea
Este necesar şi
experimentului trebuie
consimţămîntul
să avem permisiunea
bolnavului ori rudelor.
instituţiilor respective.

Experimentul şi
necesitatea lui trebuie să
fie argumentat ştiinţific..

Ваш логотип или название 6


Să fie metodică Cum trebuie să fie observația

Să fie
conștientă și Să fie integrală
sistematică

Să poată fi oricând
și de către orice Rezultatele să
persoană calificată fie consemnate
verificată și în scris
repetată

Ваш логотип или название 7


Concluzii
În concluzie pot spune că observația și experimentul sunt foarte
importante în medicină. Laennec reparca că ,,în medicină nu poți
să ajungi la un rezultat decât prin observații numeroase și
îndelungate’’ .
Practica medicală este fondată de fapt pe observația bolnavului, iar
medicul trebuie să fie, mai întâi un bun observator. Pentru că,prin
intermediul văzului, care este cel mai implicat în procesul
observației, medicul primește, de fapt, cea mai mare cantitate de
informații.
De aceea, medicul trebuie să pună în joc toate resursele sale, toate
simțurile și toate calitățile sale, pentru a efectua o observație cât
mai atentă și mai profundă a bolnavului și a mediului său de viață
și de muncă.

Ваш логотип или название 8


Bibliografie

http://www.medfam.ro/mf/mf/mf
15/rest15.html

https://ru.scribd.com/doc/713626
6/Observatie-Si-Experiment

https://ibn.idsi.md/sites/defaul
t/files/imag_file/49-
53_Cercetarea%20si
%20experimentul
%20biomedical.

Ваш логотип или название 9

S-ar putea să vă placă și