Sunteți pe pagina 1din 9

CERCETARE IN NURSING

COMPETENTA I
ARGUMENTAREA IMPORTANŢEI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Activitatea de cercetare-dezvoltare,
conform Legii nr. 324/2003 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cuprinde:

cercetarea fundamentală,
cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică
 inovarea.
Cercetarea ştiinţifică
reprezinta un proces de lărgire a
cunoştinţelor realizat printr-o
atentă şi obiectivă observare,
investigare şi experimentare,
având ca ţintă descoperirea sau
interpretarea unor noi informaţii.
În disciplinele medicale datele obţinute prin cercetare
ştiinţifică pot fi utilizate pentru:

a elucida anumite aspecte din etiologia unei anumite boli,


 a identifica persoanele predispuse unui a
numit risc de îmbolnăvire,
a determina nevoile unui anumit grup populaţional,
a stimula interesul public într-o anumită problemă de
sănătate publică,
a evalua eficienţa unui program de sănătate în curs de
desfăşurare,
a evalua acurateţea ştiinţifică a unui articol sau
comunicări
Categoriile principale de cercetare
Pot fi împărţite astfel:

o cercetare empirică şi cercetare teoretică,

o cercetare de bază şi cercetare aplicată


Problematica cunoasterii
Există mai multe tipuri de cunoaştere:
o cunoaştere comună,
o cunoaştere ştiinţifică,
o cunoaştere prin intermediul miturilor,
o intuiţia,
o credinţa,
o cunoaştere mediată de reprezentări
artistice.
Elaborarea ipotezelor
depinde de o serie de factori, între
care menţionăm:
 condiţiile praxiologice,
 nivelul de dezvoltare a ştiinţei,
 calităţile personale ale
cercetătorului.
Conceptele ştiinţifice
sunt calitative, adică numai modal
semnificante şi separante de
modalităţi precum forma, relaţia,
proprietatea, interactivitatea şi
conceptele cantitative, cuantificante
precis de modalitate.
Ştiinţa
posedă şi utilizează atât concepte
calitative precum timp, spaţiu,
forţă, acţiune, viteză, energie,
masă, precum şi explicitări
cantitative, utilizate ca măsuri ale
conceptelor generice, ca modelări
interactive cantitative ale evoluţiei
stărilor modale.