Sunteți pe pagina 1din 22

1.

Cum se măsoară interacţiunea dintre


corpuri?
2. Ce tipuri de forţe cunoaşteţi?
3. Ce efecte pot produce forţele asupra
corpurilor?
4. Ce fel de mărimi fizice sunt forţele?
5. Cum se adună vectorii, deci şi forţele?
6. Ce este produsul scalar a doi vectori?

1
• De la matematică vă amintiţi că :
PRODUSUL SCALAR A DOI VECTORI ESTE UN SCALAR
(NUMĂR) :

 
p  a  b  a  b  cos 
 
unde   unghiul dintre a şi b


a
α

b
2
ENERGIA MECANICĂ

Lucrul mecanic

3
Obiectivele lecţiei:
La sfârşitul lecţiei elevii sunt capabili :
O1. să definească lucrul mecanic;
O2. să scrie formula lucrului mecanic;
O3. să numească unitatea de măsură a lucrului
mecanic;
O4. să facă distincţie între lucrul mecanic motor şi
rezistent;
O5. să cunoască semificaţia grafică a lucrului
mecanic;
O6. să scrie expresiile lucrului mecanic al greutăţii,
4
forţei de frecare şi forţei elastice.
• Pentru efectuarea unor lucrări, omul întrebuinţează fie
propria sa forţă musculară, fie aceea a animalelor de
muncă sau a maşinilor, cu scopul de a pune în mişcare
o unealtă, un vehicul etc. În aceste procese se transmite
mişcarea de la un corp la altul.

5
DEFINIŢIE:
• Lucrul mecanic este o mărime fizică scalară ce
caracterizează efortul unei forţe F de a deplasa
sau a se opune deplasării unui corp pe o
distanţă d şi este egal cu produsul scalar dintre
forţa ce acţionează asupra unui corp şi
deplasarea corpului datorată acetei forţe.

 
L = F  d = F  d  cos 

6
OBSERVAŢII
1. Dacă forţa acţionează pe direcţia de deplasare:
L = F∙ d

2. Trebuie subliniat faptul că numai forţele exterioare


unui corp sau sistem de corpuri, produc lucru 7
mecanic asupra acestuia.
UNITATEA DE MĂSURĂ
<L>SI = <F>SI∙<d>SI =N∙m = J (JOULE)
• Un joule este lucrul mecanic efectuat de o forţă
de un newton, al cărui punct de aplicaţie se
deplasează cu 1m pe sensul şi direcţia forţei.

Cât înseamnă un joule?


*consumul energetic anual al S.U.A. este de 8∙1019 j
*consumul din hrană, uman / zilnic este de 107 j
*bătaia inimii consumă 0.5 j
*întoarecerea unei pagini consumă 10-3 j

8
• După valorile pe care le poate lua unghiul α sunt următoarele cazuri:

Lucrul mecanic motor

Lucrul mecanic nul

Lucrul mecanic rezistent


9
OBSERVAŢIE
Lucrul mecanic este o
mărime de proces

10
SEMNIFICAŢIA GRAFICĂ A LUCRULUI MECANIC

Dacă se reprezintă graficul forţei “F” –


constantă şi paralelă cu deplasarea, în
funcţie de deplasarea corpului “x”, se
observă că aria suprafeţei încadrată de
acest grafic şi axa deplasării este:
Aria = F∙d = L
GENERALIZARE: Pentru orice forţă
se demonstrează matematic că:
lucrul mecanic este numeric egal cu L=Aria
aria suprafeţei dintre graficul forţei
F în funcţie de deplasare şi axa
deplasării.
11
LUCRUL MECANIC EFECTUAT DE GREUTATE

a) Un corp lăsat să cadă liber de la


o înălţime h, este supus forţei
gravitaţionale G=mg , sub
acţiunea căreia se deplasează în
jos, efectuând un lucru mecanic h
motor:

L= G∙h∙cos 00
L=mgh

12
LUCRUL MECANIC EFECTUAT DE GREUTATE

b) Un corp aruncat de jos în


sus, va fi supus unei forţe
gravitaţionale G=mg care
face unghiul de 1800 cu
sensul de mişcare, făcând
un lucru mecanic:
h

L= G∙h∙cos 1800
L = -mgh

13
LUCRUL MECANIC EFECTUAT DE GREUTATE

14
PROBLEMĂ:
• În care din
situaţiile
următoare , forţa
de greutate
efectuează mai
mult lucru
mecanic?
• Dar forţa de
tracţiune?

15
L1(G)= G∙h∙sin 1800
L1(G)= - mgh

L2(G)= G∙d∙cos (900+φ)


L2(G)= mg∙d∙(- sin φ)
Dar d∙sinφ = h
L2(G)= - mgh

16
LUCRUL MECANIC EFECTUAT DE GREUTATE

CONCLUZIE:
Lucrul mecanic al greutăţii nu depinde de
forma drumului, şi depinde doar de poziţia
iniţială şi finală, numindu-se lucru conservativ.

LG = mg(hiniţial – hfinal)

17
LUCRUL MECANIC AL FORŢEI DE FRECARE

• Un corp care se mişcă pe o suprafaţă de sprijin


cu frecare, este supus permanent, unei forţe de
frecare Ff , ce acţionează în sens opus sensului
de mişcare.
LFf = Ff∙d∙cos 1800
LFf = - Ff∙d

Lucrul mecanic al forţei de frecare este motor


sau rezistent?
18
19
LUCRUL MECANIC AL FORŢEI ELASTICE
• Considerăm un resort elastic, fixat la un capăt de un suport rigid, iar
la celălalt capăt este legat un corp ce se poate deplasa. Pe parcursul
deformării pe o distanţă d=x1-x2 , forţa elastică variază liniar după
expresia Fe= - kx, între F1=-kx1 şi F2=-kx2.
• Lucrul mecanic este numeric egal cu aria graficului haşurat:

Fe (x) x1 x2 x

Poziţia de echilibru LFe


-kx

20
LUCRUL MECANIC AL FORŢEI ELASTICE
• Lucrul mecanic este numeric egal cu aria graficului haşurat:

( B  b)  h ( F  F2 )  ( x2  x1 ) ( kx2  kx1 )  ( x2  x1 )
LFe   1 
2 2 2
k  x22 k  x12
LFe   
2 2

Fe (x) x1 x2
OBSERVAŢIE x
Dacă resortul se află
iniţial în poziţia de Poziţia de LFe
echilibru
echilibru, atunci: -kx
k  x2
LFe  
2
21
APLICAŢIE
• Care este lucrul mecanic efectuat de fiecare forţă ce
acţionează asupra unei maşini care urcă uniform o pantă
de unghi αşi lungime d?

22