Sunteți pe pagina 1din 17

1

ORAȘUL
MARGIE'S TRAVEL

PLOIEȘTI
FLOREA MIHAELA

M
2

PLOIEȘTI
MARGIE'S TRAVEL

ISTORIA PLOIEȘTIULUI

M
3

Prezența unor ploieșteni pe piețele unor orașe din 


Ardeal denotă că localitatea avea un nume și o bază economică
ce-i permiteau să intre în relații comerciale cu centre de peste
munți. Numele mai apare într-un hrisov din 1567, semnat de
domnul Țării Românești, Petru cel Tânăr, prin care se întărea o
vânzare a „cinci răzoare” de vie între un anume Avruț din Ploiești
și logofătul Coresi din Bărcănești.

Un moment crucial a fost alegerea Ploieștiului în 1597 de


către Mihai Viteazul ca bază pentru operațiuni militare și a ridicat
MARGIE'S TRAVEL

satul de moșneni la rangul de târg domnesc. Sprijinit de domnie,


Ploieștii se dezvoltă continuu pe parcursul sec. XVII (este sediu al
căpitanului de Ploiești), devenind un important centru urban al
țării. Ridicarea sa a provocat decăderea unui alt oraș aflat în Ploiești: rezervoarele de petrol ale
apropiere, Târgșor, ce va deveni un simplu sat. În august 1870 aici rafinăriilor în flăcări după 
a fost proclamată, pentru o zi, Republica de la Ploiești. bombardamentul american
din 1 august 1943
Până la instaurarea regimului comunist în România a purtat
numele de „Ploești” și a fost reședința județului Prahova (interbelic

M ).
4

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, orașul a fost vizat de avioanele de
bombardament sovietice (1941), britanice (1944) și americane (1942, 1943, 1944). Primul atac
aerian al aviației militare americane asupra Europei controlate de către Germania nazistă a avut
loc pe 12 iunie 1942 și a avut ca scop distrugerea capacităților de rafinare din jurul Ploieștiului.

Trupe germane
de ocupație,
1916
MARGIE'S TRAVEL

Un an mai târziu, pe 1 august 1943, a avut loc operațiunea „Tidal Wave” care a rămas în istoria
confruntărilor aeriene prin faptul că bombardierele americane au atacat la o înălțime foarte joasă
(aproximativ 40 de metri). Distrugerile semnificative au avut loc însă în 1944, când 22 din
cele 50 de bombardamente efectuate de către aviația anglo-americană au avut ca scop (parțial sau
total), orașul Ploiești și rafinăriile din proximitatea sa. Conform statisticilor oficiale, una din opt
clădiri ale orașului au fost complet distruse, și peste 9000 de construcții suferiseră avarii mari sau
totale, ceea ce înseamnă peste 55% din totalul imobilelor din oraș.
După 1945, în cadrul transformărilor sociale și economice sub regimul comunist,
importanța orașului a scăzut. După 1990 cunoaște din nou un avânt economic și cultural.

M
5
MARGIE'S TRAVEL

DATE
GEOGRAFICE
M AȘEZARE
6

Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea


central-nordică a Câmpiei Române.
Ploieștiul, unul dintre orașele cele mai importante ale țării, se află la
cea mai mică distanță de capitală, și cu toate că pe parcursul a
patru secole a avut strânse legături cu aceasta, el și-a păstrat
personalitatea.
Orașul Ploiești este traversat de meridianul 25°E (în partea sa
de vest) și de paralela 44°55’N (în partea de sud). Paralela
45 Nord trece prin comunele suburbane Păulești, Blejoi și 
Bucov. Municipiul ocupă o suprafață de peste 60 km2, din care
35 km2 reprezintă comunele suburbane.
Ploieștiul se găsește între două mari râuri, primul dintre ele, 
Prahova, spre sud-vest, atingând ușor municipiul prin comuna
MARGIE'S TRAVEL

suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord și


est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, 
Berceni. Orașul este așezat pe râul Dâmbu, care izvorăște în
zona de dealuri a orașului Băicoi, trece prin oraș și prin două
comune suburbane și apoi prin comuna Râfov, unde se varsă în
Teleajen. Dâmbu are astăzi apa puțină; este canalizat pe
aproape toată partea ploieșteană a traseului său, în el
deversându-se, la ieșirea din oraș, sistemul de canalizare al
acestuia.

M
7

ORAȘE
APROPIATE

Orașul Direcția Distanța


în linie dreaptă pe șosea pe calea ferată
București S 56 km 60 km 59 km
Brăila E 155 km 170 km 176 km
MARGIE'S TRAVEL

Pitești V 91 km 111 km 149 km


Brașov NV 86 km 114 km 110 km
Târgoviște V 46 km 51 km 52 km
Buzău NE 66 km 71 km 69 km
Urziceni SE 55 km 60 km 55 km

M
8

CLIMA, RELIEFUL ȘI VEGETAȚIA


Temperatura medie anuală este de 10,5 °C, iar valorile minime
și maxime înregistrate în secolul nostru au fost de -30 °C la 25 Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind deci
ianuarie 1942 și respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007.  În medie, plasat într-o zonă de câmpie. Aspectul solului și subsolului
pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de
fiind zile cu o temperatură moderată. dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situata în
Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600 mm, cu prezent la circa 25 km - vest și de vecinătatea râului Teleajen
30–40 mm în ianuarie și 88 mm în luna iunie. Anul cel mai (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate
ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu cartierele din nord-est.
MARGIE'S TRAVEL

305,3 mm. Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, Vegetația de odinioară a Ploieștiului a fost aceea a unei păduri
26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros și 122 cu cer de câmpie, în care predomina stejarul pedunculat (Quercus
acoperit. robur), alături de alte varietăți de stejar și gorun. Resturi din
Orașul se află sub influența predominantă a vânturilor de nord- pădurea de altădată s-au mai păstrat până târziu și chiar în
est (40 %) și de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1 m/sec. prezent mai există, ca arbori ocrotiți, doi stejari bătrâni, la 
În medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s și Ghighiu, dincolo de marginea de sud a orașului.
numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică În prezent vegetația este cea specifică marilor aglomerări
este de 748,2 mm. urbane, formată îndeosebi din esențe ornamentale și de
aliniament, plantații de castani, plopi și salcâm, spațiile verzi și
parcurile fiind destul de restrânse (zona bulevardului, parcul
de la Sala Sporturilor, parcul din nordul orașului, parcul „Mihai
Viteazul”, parcul de la Bariera Bucov). Acestea ocupa numai

M 85,5 ha, revenind, în medie, 3,2 mp. pe locuitor.


9
MARGIE'S TRAVEL

M
E
DEMOGRAFI
10

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Ploiești se ridică la


209.945 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 232.527 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,63%), cu o
minoritate de romi (2,4%). Pentru 6,65% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,7%).
Pentru 6,7% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Evoluție istorică
Populația orașului a crescut într-un ritm foarte rapid, explicabil prin dezvoltarea intensă a
economiei sale. În 1810, în condițiile ocupației străine, ale încleștării în lupta cu boierii
Muruzești, erau 2024 de locuitori, în 1837 erau 3000 de locuitori, imediat după unire (1859)
26.468, iar în 1884 erau 32.000 de locuitori. Comparând datele pe care ni le oferă
MARGIE'S TRAVEL

recensămintele științifice organizate din 1899 (45.107 locuitori), 1912 (56.460) și 1930


 (79.149), constatăm că sporul populației Ploieștiului a fost mai rapid decât al tuturor orașelor
mari din țară, cu excepția Bucureștiului și a Constanței, lucru explicabil, de altfel, prin
extinderea extracției de petrol. Cu toate pierderile și disparițiile pricinuite de cel de-al doilea
război mondial și anume de bombardamente, populația Ploieștiului s-a refăcut rapid,
înregistrând 95.632 de locuitori în ianuarie 1948.

M
11

Ploiești - evoluția demografică


În anul 1930 municipiul
avea o populație de
79.149 locuitori, dintre
care 69.139 români
(87,3%), 3.708 evrei
(4,6%), 1.591 maghiari
(2,0%), 1.307 germani
(1,6%) ș.a. Din punct de
MARGIE'S TRAVEL

vedere confesional
populația era alcătuită din
69.458 ortodocși (87,7%),
3.843 mozaici (4,8%),
2.629 romano-catolici
(3,3%), 1.115 luterani
(1,4%), 1.076 greco-
catolici (1,3%) ș.a.

M
12
MARGIE'S TRAVEL

M
13

CÂTEVA OBIECTIVE TURISTICE DIN PLOIEȘTI

 MUZEUL DE ISTORIE
MARGIE'S TRAVEL

M
14

 CATEDRALA SF. IOAN BOTEZĂTORUL


MARGIE'S TRAVEL

M
15

 HALELE CENTRALE
MARGIE'S TRAVEL

M
16

 PALATUL CULTURII
MARGIE'S TRAVEL

M
17
MARGIE'S TRAVEL

SFÂRȘIT
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti