Sunteți pe pagina 1din 31

Masurari in electronica

Artur Buzdugan
Tema 5
GENERATOARE DE CURENT CONTINUU
PILE ELECTRICE…
- Trecerea curentului electric printrun conductor este
conditionata de existent unei tensiuni la capetele lui
- Dispozitivele care au rolul de a crea si mentine
tensiune electrica intre cele doi poli ai lor sun
generatoare electrice
- Generatoarele electrice transforma energia oarecare
numita enerigie primara – in energie electrica
- In functie de energia primara, generatoarele pot fi

- Elemente galvanice si acumulatoare – ce transforma


energia chimica in energia electrica
- Dinamuri si alternatoare - transforma energia
mecanica in energia electrica
- Termoelemente – transforma energia termica in
energia electrica
- Fotoelemente – trenaforma energia luminoasa in
energia electrica
energie electrică animalică”.
Pila Daniell – 1 V
• 1. Placa de Zn trimite in solutie ioni de Zn, prin urmare are loc
un proces de oxidare; placa se va incarca temporar negativ;
placa de Zn si solutia de sulfat de cupru reprezinta anodul pilei.
(-) Zn – 2e- = Zn +2 oxidare
• 2. Simultan, ionii de Cu din solutia de sulfat de cupru se vor
descarca pe placa de Cu pozitivand-o temporar; placa de Cu si
solutia de sulfat de cupru reprezinta catodul
    (+) Cu+2  + 2e-  = Cu reducere
Polul negativ, anodul, se scrie in stanga (Zn/Zn2+;
• 3. Concomitent cu aceste reactii, electronii trec de pe placa de Polul pozitiv, catodul, se scrie in dreapta
Zn prin conductorul metalic exterior pe placa de Cu si (Cu2+/Cu);
genereaza un curent electric care poate fi masurat cu un Liniile verticale reprezinta suprafata care
galvanometru; ionii SO4-2 trec prin diafragma de la catod la desparte conductorul metalic de solutia in care
anod. se afla; Linia verticala dubla reprezinta
• Rectia totala redox care are loc in pila este: diafragma care separa electrozii.
Rectia totala redox care are loc in pila este:
Zn + Cu2+ -> Zn2+ + Cu
                   Zn + Cu2+ -> Zn2+ + Cu
• Pila Daniell se reprezinta conventional astfel: Pila Daniell se reprezinta conventional astfel:
(-) Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu (+)                   (-) Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu (+)
Pila
Karpen
• Pila Karpen (Nicolae Vasilescu –
Karpen) are electrozi din Au
(lucios) şi Pt neagră (poroasă)
cufundaţi în H2SO4 de înaltă
puritate. În ceea ce priveşte modul
de funcţionare ??? ……. 60 ani
neîntrerupt… - 700 mV
„Acestea alimentează un minimotor galvanic care, iniţial acţiona o paletă
conectată la un comutator. La fiecare jumătate de rotaţie, paleta
deschidea circuitul, pentru ca, la a doua jumătate de rotaţie, să-l închidă.
Timpul de rotaţie a fost calculat în aşa fel încât pilele să aibă timp de
reîncărcare, respectiv pentru refacerea polarităţii, în perioada cât circuitul
era deschis. Minimotorul şi paletele aveau drept scop demonstrarea
faptului că pilele furnizează energie electrică” .
Conversia electrochimică de energie
se poate realiza pe diferite căi.
Sursele respective se pot clasifica
în:

– pile primare, în care energia electrică se produce prin reacţii între reactanţii
care se găsesc în pilă şi care nu se mai pot regenera printr-un proces de
electroliză;
– pile secundare (acumulatoare) in care reactantii consumati in timpul producerii
energiei se pot regenera printr-un proces de electroliza;
– pile de combustie, in care reactantii sunt alimentati continuu de electrozi.
Pile de combustie 
• Pilele de combustie transformă energia liberă de oxidare a combustibilului (e.g.
metanolului) nu sub formă de căldură, ca în motoarele termice, ci direct în energie
electrică. Se afirmă că o pilă de combustie produce electricitate pe cale
electrochimică, printr-o “combustie rece” (“cold combustion”).
• Principial, pila de combustie produce electricitate, în timp ce acumulatorul este un
stocator de electricitate. Descoperirea pilelor de combustie - judecător englez, sir
William Robert Grove. Din 1800 era cunoscută electroliza apei cu generare de H2 şi
O2, realizată de Nicholson şi Carlisle. Grove şi-a pus întrebarea: dacă este nevoie de
electricitate pentru ca din apă să rezulte cele două gaze, nu s-ar putea ca reacţia
chimică dintre ele, într-un dispozitiv identic, să dea electricitate.
• În 1839 a lucrat cu o celulă cu electrozi identici din folie de Pt, în care a barbotat
hidrogen la un electrod şi aer la celălalt. Prin conductorul de legătură se obţinea
curent atât timp cât dura barbotarea, voltmetrul indicând o tensiune de aproximativ
0,6 V. Pentru a verifica utilizări practice, Grove a legat în serie 50 de astfel de pile,
rezultând o tensiune convenabilă, de 20 – 30 V. Publicată încă din 1839,
descoperirea pilei de combustie nu a impresionat prea mult pe cercetătorii vremii.
• O caracteristică deosebit de importantă a pilelor de combustie o
constituie conversia deosebit de eficientă a combustibililor în energie
electrică. Dacă motoarele nu pot produce energie mecanică peste un
anumit randament (20-30% pentru motoarele cu combustie internă),
sursele electrochimice nu au această limitare. Pilele de combustie au
randamente teoretice maxime de circa 90%, iar randamentul practic
este între 50-65%, deci dublu faţă de cel al motoarelor termice sau al
termocentralelor. Pilele de combustie prezintă şi avantajul că evită
poluarea creată de combustia incompletă a hidrocarburilor în
motoarele clasice.
Acumulatoare alcaline

• In afara acumulatorilor cu plumb se utilizeaza acumulatoare alcaline


de tip Ni-Fe si Ni- Cd. Acestea prezintä avantajul ca permit
desfasurarea unui numär mare de descarcári – incarcari fara
deteriorarea placilor.
Bateria de Bagdad
• Central - din Fe, coaxial –din Cu, umplut cu oțet din vin
• Ne dă cca 1,0 V
• Mesopotamia, cca 200 ani
Acumulatorul cu Pb - o pila cu electrolit lichid realizat pentru prima oara, in 1859,
de inginerul francez Gaston Planté. Electrodul negativ este format dintr-un gratar de
Pb cu ochiurile umplute cu Pb spongios, iar electrodul pozitiv este construit tot dintr-
un gratar de Pb cu ochiurile umplute cu PbO2. Electrolitul este H2SO4 de concentratie
38% pentru acumulatorul incarcat. In timpul functionarii acumulatorului, când acesta
debiteaza curent electric, la electrozi au loc procesele reprezentate prin ecuatiile:

La ambii electrozi se formeaza PbSO 4 insolubil, care adera la placi, se sulfateaza.


Granulele fine de PbSO4 formate initial se maresc in timpul functionarii, astfel incat
randamentul acumulatorului scade.
Se constata daca un acumulator este incarcat sau nu prin masurarea concentratiei
acidului sulfuric, mai precis prin determinarea densitatii solutiei. F.e.m a unei celule
–2V
Generatoare electrostatice
• Dispozitiv ce produce electricitate statică la tensiuni înalte și curenți mici
• Astfel de electricitate se produce prin fricție sau inducție
Generator Van der Graaf (1929) …80kV … 7 107V (1933)
Generatoare eoliene, cellule solare
• Transforma energia vintului si soarelui in energie electrica
 O turbină de energie medie 600 kW are un rotor cu diametrul de 43-44
metri, adică o suprafaţă de 1.500 metri pătraţi.
Pentru a fi o locaţie bună, vântul în zona turbinei trebuie să aibe o viteză
medie în decursul anului în jur de 30 km/h.

*Putere/m2 = 6,1 x 10 -4 v3
vântului e proporţională cu
cubul vitezei vântului ( v3).
DE CE?
~ Energia cinetică a masei
de aer este E=mv2/2
~ Masa de aer care se
îndraptă spre un punct dar e
proporţională cu viteza
vântului (v)
• În anul 1832 constructorul francez de
instrumente electrice Antoine-
Generatoare de curent continuu
Hippolyte Pixii, a realizat prima
maşină magneto - electrică, fiind
vorba de un generator de c.c.
continuu cu magneţi permanenţi
•  Mai tărziu în anul 1859, fizicianul
italian Antonio Pacinotti, a realizat
prima maşină electrică de c.c. cu
indusul având înfăşurarea în inel,
crestături şi colector 
• Importante contribuţii la dezvoltarea
generatorului de c.c. au avut
electrotehnicianul belgian Gramme,
şi inginerul şi industriaşul german
 Siemens, acesta din urmă fiind şi cel
care a experimentat în anul 1879 la
Berlin prima linie de tramvai
• Bateria utilizează energia chimică pentru a deplasa sarcinile electrice
Generatoare de curent continuu

Generatoare de curent continuu de tip electrochimic


• Generatoarele electrochimice (pile, acumulatoare) au dominat tehnica
măsurărilor electrice până prin anii `60, după care început să fie înlocuite treptat
cu generatoare cu alimentare de la reţea, mult mai economice. În prezent,
generatoarele electrochimice sunt încă utilizate la aparatele de măsurat
portabile, asigurând autonomia acestora, lipsa paraziţilor de tip electric şi a
precauţiilor în privinţa conectării la masă.
• Tehnologiile de realizare specifice generatoarelor electrochimice au evoluat în
ultimii 10-15 ani, realizându-se, în prezent, elemente ce pot debita curenţi de
valoare instantanee ridicată sau care au o lungă durată de descărcare.
Element galvanic
• Celula galvanică, pila electrică, celula voltaică
• este un generator electrochimic de curent continuu
bazat pe transformarea spontană a energiei chimice în
energie electrică.

• Este alcătuit din două plăci conductoare de naturi


diferite (electrozii), introduse într-o soluție de electrolit;
una din ele reprezintă polul pozitiv (sau catodul) sursei
de curent, iar a doua placă - polul negativ (sau anodul).

• Tensiunea electromotoare a elementului galvanic se


datorează diferenței dintre potențialele de contact cu
soluția ale metalelor din electrozi produsă prin
concentrația diferită a electronilor , aceasta producând
un proces de difuzie a electronilor între cele 2 metale
până la stabilirea unui echilibru caracterizat prin
apariția unei diferențe de potențial electric (localizate
într-un strat subțire de la suprafețele de contact dintre
metale și electrolit) care compensează efectul difuzei.
Generatoare tip baterie

• În echipamentele electrice şi electronice cu


specific de măsurare
se întâlnesc, cu preponderenţă, următoarele
tipuri de baterii:
Zinc-carbon, Alcaline, Litiu, Nichel-Cadmiu
(NiCd), NiMH,
Oxid de argint (Zn/Ag2O).
Caracteristicile tehnice ale bateriilor se referă la: tensiunea electromotoare
(t.e.m.) E ce apare în urma reacţiilor specifice, rezistenţa internă Ri,
capacitatea bateriei CA (în Ah), tensiunea limită la descărcare pe o
rezistenţă de sarcină standard şi curentul de scurtcircuit Isc – Fig În
Tabelul 2.1 sunt prezentate valorile acestor parametrii pentru câteva tipuri
de baterii.

Denu
mirea E Ri CA U ds Rds Isc Masă
bateri (V) (Ω) (Ah) (V) (Ω) (A) (g)
ei
R6 1,5 0,35 0,8 0,9 75 3-5 16
R14 1,5 0,25 2,3 0,9 75 4-6 50
R20 1,5 0,1 6 0,9 40 6-8 90
3R12 4,5 1 1,15 2,7 225 4-5 100
6F22 9 100 0,25 5,7 900 0,4- 20
0,6
• Fig.2.2. Generator electrochimic: a)
reprezentare; b) caracteristica de sarcină.
• Caracteristica de sarcină a unei baterii este
prezentată în Fig. Analitic, caracteristica de
sarcină se exprimă prin relaţia:

• De remarcat că rezistenţa internă a bateriei
îşi creşte valoarea în timp. De exemplu, la o
baterie R20 neutilizată un an de la data
fabricării, creşte de la 0,25 la 100 .
• De asemenea, creşte şi cu gradul de
descărcare, atingând valori de ordinul zecilor
de la limita de descărcare. Rezistenţa poate
fi determinată experimental măsurând cu un
voltmetru electronic cu rezistenţă foarte mare
de intrare tensiunile E şi U (Fig.) şi utilizând
relaţia .

S-ar putea să vă placă și