Sunteți pe pagina 1din 8

Scrierea cu m

înainte de b sau p
1.Transcrieţi textul
următor:
“Împăratul dori să o vadă pe fata cea
isteaţă. Porunci să vină la împărăţie
nici îmbrăcată nici dezbrăcată, nici
călare nici pe jos, nici pe drum nici pe
cărare. Fata se îmbrăcă cu o plasă şi tot
îmboldind ţapul care umbla nici pe
drum nici pe cărare, ajunse la curţile
împărăteşti.”
( P. Ispirescu - Fata săracului cea isteaţă)
2. Copiaţi, din textul transcris,
cuvintele care sunt scrise cu
m înainte de b sau p, apoi
despărţiţi-le în silabe.
împăratul - îm-pă-ra-tul
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Scrieţi literele m sau n
în cuvintele următoare:
 î_bobocit î_florit

 co_bină î_setat

 ti_pan î_vaţă

 a_prentă î_frigurat
4. Taie forma greşită a
cuvintelor:
 cânpie / câmpie
 hambar / hanbar
 anbiţie / ambiţie
 compunere / conpunere
 bombă / bonbă
 ranpă / rampă
 lampă / lanpă
5. Scrie mai mulţi / mai multe:

 bomboană – ………………
 împărat – ………………….
 anotimp – …………………
 sâmbure – ………………..
 lampă –…………………….
 timbru – …………………..
 tamburină- ……………….
6. Transformă după model:
 stea - înstelat
 soare - însorit

 verde - înverzit

 roşu – înroșit

 pachet – împachetat

 boboc – îmbobocit

 pădure - împădurit
Reţineţi!
Silaba în adăugată în faţa unor cuvinte
care încep cu b sau p devine îm.

• piatră – împietrit
• pământ - împământenit
• broboadă – îmbrobodit
• bun – îmbunat
• boboc – îmbobocit
• cântec - încântat