Sunteți pe pagina 1din 13

Elementul comun in fata motivatiei il

reprezinta nevoile resurselor umane.

 Nevoile fiziologice de baza sunt cele


solicitate de supravietuirea fiecaruia dintre noi.
 Nevoile de securitate si siguranta au in
vedere perspectiva existentei salariului, a
certitudinii locului sau de munca.
 Motivatia reprezinta ansamblul
factorilor -constienti sau inconstienti-
care determina comportamentul unei
persoane.

 Atunci cand nevoile fiziologice si cele de


securitate sunt satisfacute,apar alte
nevoi,superioare,dispuse pe nivelurile urmatoare .
nevoi sociale
 In cadrul nevoilor sociale sunt
integrate cerinte ce tin de necesitatea
apartenentei la un grup social, de
recunoasterea de catre ceilalti salariati
a identitatii individului in cadrul echipei,
atelierului, sectiei, compartimentului.

Pe ultimul nivel sunt
 nevoile legate de dorinta de
autodepasire
 nevoile legate de dorinta de

realizare personala.
 Nevoile fiziologice si cele sociale sunt limitate
si deci, daca sunt satisfacute, ele nu
constituie surse de motivatie in plus pentru
lucratori.
 Nevoile superioare, personale, sunt limitate.
Caracterul dinamic al acestora constituie o
sursa de motivatie permanenta pentru
indivizi.
 Daca intreprinderea nu poate sa asigure
satisfacerea nevoilor lucratorului,acesta va
cauta solutia rezolvarii lor in afara unitatii.
 Pe baza teoriei lui Maslow, pot fi
operationale simultan doua niveluri de
nevoi, insa cele de la nivelurile
superioare sunt mai puternice: totodata
apare cerinta ca nevoile de la un anumit
nivel sa fie satisfacute, inainte ca nevoile
de la alt nivel sa devina actuale.

Categorii de motivatii
 Motivatii economice si profesionale
(,,omul social”)
 Motivatii sociale (,, omul social”)

 Motivatii legate de autorealizare

(,,omul perfectionist”)
 Motivatii complexe (,,omul psihologic”)

 Motivatii de mobilizare si implicare

( ,,omul participativ)
In cadrul motivatiilor economice si
profesionale, un rol important il au:
 Salarizarea resurselor umane;
 Exercitarea unei meserii

corespunzatoare competitiei, calitatilor


fizice si intelectuale ale lucratorilor
(adaptarea postului de lucru la titularul
acestuia);
 Asigurarea unor conditii optime de lucru

(adaptarea postului de lucru la om).


 Motivatiile sociale tin cont de faptul ca omul
apartine unor grupuri in activitatea sa din intreprindere, la
fel cum in viata particulara apartine unei familii.
 In cadrul grupului se dezvolta anumite relatii intre lucratori,
legate de munca lor, de regulamentele existente, de
raporturile cu superioriii lor.
 Grupul ca ansamblu de persoane reunite pe baza
de vointa, cu scopuri comune sau complementare,
cuprinde lucratori intre care raporturile sunt
reglementare de structurile de functionare
existente si care asigura fiecaruia un anumit rol.
 Grupurile nu sunt in nici un caz simple multimi de
indivizi; totodata, ele trebuie conduse de catre persoane
competente ce dispun de cunostinte despre oameni si
dinamica grupurilor , care au cunostinte de teorie a
comportamentului.
Motivatiile de autorealizare
 evidentiaza faptul ca:
 Omul este capabil, in conditii date, sa accepte si sa-
si aume chiar si o serie de responsabilitati;
 Lucratorii dispun de resurse relativ ridicate de

creativitate, imaginatie ingeniozitate pentru a


rezolva problemele unei organizatii.
 Motivatia pentru lucratori este maxima
atunci cand fiecare lucrator are obiectivele
sale individuale si face experienta unei
independente psihologice.
Motivatiile complexe

, careapartin ,, omului psihologic” pornesc de la faptul ca
acesta constituie un organism ce se dezvolta , trece prin
anumite stadii psihologice si fiziologice de evolutie, are
legaturi cu mediul sau; totodata, omul este nu numai
complex, dar si eminamente variabil, el avnd mobiluri
ierarhice conform importantei acestora.
 in realitate, acelasi om poate avea interese diferite in raport
cu momentul la care se refera actul conducerii si formatia de
lucru, atelierul, sectia, compartimentul de munca de care
apartine lucratorul.
 Omul isi insufleteste noi motivatii prin experienta sa in
unitatea economica respectiva si astfel apar diferente intre
aspiratiile initiale si cele nou-inregistrate.
Motivatiile de mobilizare si
implicare
 sunt observate mai ales in cazul lucratorilor din
intreprinderile performante.
 Fiecare lucrator are sentimentul ca este esential in
realizarea obiectivelor intreprinderii si deci locul sau
este in cadrul unitatii si in serviciul clientilor si al
inovatiei.
 Pentru fiecare lucrator , cadrul motivational creat de
conducerea unitatii trebuie sa permita ca salariul
respectiv sa se simta important , sa simta ca exista,
sa aiba imaginea de castigator, de invingator, de
reusita.