Sunteți pe pagina 1din 8

CLASIFICAREA

INTREPRINDERILOR
DUPA MARIME
Intreprinderi mari;
Intreprinderi mijlocii;
Intreprinderi mici.
DUPA FORMA DE PROPRIETATE
Intreprinderi publice;
Intreprinderi private;
Intreprinderi mixte;
Intreprinderi cooperatiste.
DUPA DURATA ZILEI DE LUCRU
Un singur schimb;
In doua schimburi;
In trei schimburi;
Foc continuu.
DUPA NATURA MATERIEI PRIME
Intreprinderi extractive;
Intreprinderi prelucratoare.
DUPA DESTINATIA ECONOMICA
A REZULTATELOR
Intreprinderi producatoare de mijloace de
productie;
Intreprinderi producatoare de bunuri de
consum.
DIN PUNCT DE VEDERE AL
FUNCTIONARII
Intreprinderi care isi desfasoara activitatea
pe tot parcursul anului;
Intreprinderi sezoniere.
DUPA FORMA DE ORGANIZARE
Companii nationale si regii autonome;
Societati comerciale:
-SA.
-SCA.
-SCS.
-SNC.
-SRL.