Sunteți pe pagina 1din 10

Organizarea activităţii

 2.1. Identificarea obiectivelor Competenţe


specifice:
specifice
pentru diferite poziţii în C2 –
Organizea
structura organizatorică ză
activităţi
- post, funcţie, compartiment, în funcţie
de
agent economic obiective

 2.2. Stabilirea unui plan pentru


realizarea activitaţii:
- individual, colectiv
Obiectivele întreprinderii
- pot fi definite drept caracterizări
cantitative şi/sau calitative ale
scopurilor urmarite de organizaţie.
Tipuri de obiective
 1. Obiective fundamentale
 2. Obiective derivate de gradul I (principale)
 3.
Obiective derivate de gradul II (secundare)
 4. Obictive specifice
 5. Obiective individuale
Stabilirea obiectivelor individuale este in general discutată ca o serie
de sarcini. Prima sarcină este definirea postului , moment în care se
discută despre conţinutul postului .

În stabilirea obiectivelor este esenţială colaborarea dintre manager


şi subordonaţi, deoarece practica a arătat faptul că obiectivele stabilite
exclusiv de către manager nu sunt acceptate de către subaltern şi
invers. Scopul este stabilirea unui set de obiective care să armonizeze
interesele ambelor parţi şi la care acestea să adere.

Tipuri de obiective
Managerul are responsabilitatea de a asigura acordul dintre
obiectivele individuale şi obiectivele organizaţionale.El trebuie să se
asigure că obiectivele sunt suficient de greu de atins pentru a-i
motiva pe subalterni.

Logo pentru 2007


– Anul european al
Egalitaţii de şanse
pentru Toţi

Tipuri de obiective
- exprimă principalele scopuri urmărite
de întreprindere in ansamblul său. Se
stabilesc la nivelul agentului economic.

Exemplu:
 creşterea ratei profitului în anul
curent cu 15% faţă de anul anterior

Tipuri de obiective
-se deduc din cele fundamentale, la
realizarea lor participă un număr
important de angajaţi care desfăşoara
procese importante de muncă
Exemplu:
 creşterea profitului net cu 10% in anul
curent faţă de anul anterior

Tipuri de obiective
- se deduc din cele principale, la
realizarea lor participă procese de
muncă restranse

Exemplu:
 reducerea în acest an a costurilor
totale cu 5 % faţă de anul anterior

Tipuri de obiective
- contribuie la realizarea obiectivelor
derivate, ele sintetizează utilitatea unor
lucrari sau acţiuni. Se stabilesc pentru
fiecare compartiment de muncă

Exemplu:
 reducerea cheltuielilor materiale cu
3% in anul curent faţă de anul anterior
Tipuri de obiective
- concretizează obiectivele specifice
se concretizează pe fiecare angajat.
Se stabilesc pentru fiecare post

Exemplu:
 lucrătorul X va reduce consumul
de materiale pe produs, menţinand
însă calitatea

Tipuri de obiective