Sunteți pe pagina 1din 28

EDUCAȚIONAL ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE CU VIRUSUL

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

FORMAREA ABILITĂȚILOR SPECIFICE LA CADRELE


FONDUL ONU PENTRU POPULAȚIE
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE „RAISA PACALO”

DIDACTICE DE REALIZARE A PROCESULUI

SARS – CoV - 2
MĂSURILE ANTIEPIDEMICE SPECIFICE PANDEMIEI
CU VIRUSUL SARS-COV-2 ÎN IÎ

Mariana NEGREAN, director adjunct pentru


instruirea practică, CEMF „Raisa Pacalo”
MĂSURILE ANTIEPIDEMICE
SPECIFICE PANDEMIEI CU VIRUSUL
SARS-COV-2 ÎN IÎ

PLANUL SESIUNII

1 Specificul realizării și aplicării orarului lecțiilor –


funcționalitatea instituției de învățământ.

Desfășurarea orelor on-line/off-line în condiții de


2 pandemie cu virusul SARS-CoV-2 – purtarea
măștilor, vizierilor, dezinfecția.

Măsuri de protecție în IÎ în contextul situației


3 epidemiologice, determinată de COVID-19.

Măsurile antiepidemice specifice pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 în IÎ


ASIGURĂRII FUNCȚIONALITĂȚII IÎ ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ ÎN SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ, DETERMINATĂ DE
COVID-19
PERSOANA RESPONSABILĂ DE ACTIVITĂȚILE ÎN IÎ ÎN SITUAȚIE DE
PANDEMIE (1)
 Cooronează instruirea tuturor actorilor procesului educațional (cadre didactice, elevi,
colaboratorii instituției – contabilitatea, personalul auxiliar etc.) și formarea blocului
inițial de cunoștințe/abilități vizând realizarea procesului educațional (on-line).

 Coordonează activitățile sanitaro-antiepidemice de prevenire COVID-19: triajul zilnic la


intrarea în IÎ, informarea săptămânală de diriginți/cadre didactice a
elevilor/personalului instituției cu privire la specificul evoluției procesului educațional în
condiții de pandemie, funcționalitatea punctului medical, funcționalitatea căminelor
studențești.

 Asigură comunicarea și consultarea acțiunilor cu centrul medicilor de familie,


centrele de sănătate publică privind situațiile de suspecție/cazuri confirmate de COVID-
19.
ASIGURĂRII FUNCȚIONALITĂȚII IÎ ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ ÎN SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ, DETERMINATĂ DE
COVID-19
PERSOANA RESPONSABILĂ DE ACTIVITĂȚILE ÎN IÎ ÎN SITUAȚIE DE
PANDEMIE (2)
 Stabilește și evaluează modalitatea de organizare a alimentației în conformitate cu
recomandările organelor de sănătate publică și în funcție de numărul de locuri disponibile
în cantină.

 Coordonează adaptarea și dotarea spațiilor de studii din instituție, inclusiv căminelor, în


vederea asigurării organizării procesului educațional sigur în corespundere cu modelul
aprobat de IÎ (numărul de elevi în spațiile educaționale, orarul lecțiilor, accesul elevilor și
colaboratorilor în instituție, numărul de elevi în odăi în dependență de suprafață, regimul de
activiate a băilor, bucătăriilor).

 Asigură dotarea și funcționalitatea izolatoarelor în blocurile de studii și căminele


studențești.
ASIGURĂRII FUNCȚIONALITĂȚII IÎ ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ ÎN SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ, DETERMINATĂ DE
COVID-19
PERSOANA RESPONSABILĂ DE ACTIVITĂȚILE ÎN IÎ ÎN SITUAȚIE DE
PANDEMIE (3)
 Monitorizează respectarea regimului/cerințelor de sănătate publică stabilite pentru
instituțiile de învățământ pe durata perioadei epidemice de COVID-19.
 Asigură monitorizarea zilnică a stării de sănătate a elevilor în căminele studențești prin
intermediul pedagogului social.
 Întreprinde măsuri în vederea respectării distanței fizice de minimum 1,5 m în timpul
orelor, pauzelor conform recomandărilor (prin intermediul cadrelor didactice, diriginții,
pedagogii sociali).
 Coordonează igienizarea și dezinfectarea zilnică a sălilor de studii și a spațiilor aferente,
conform recomandărilor de sănătate publică.
 Asigură punctul medical cu medicamentele de primă necesitate în cazul simptomelor
caracteristice infecției cu COVID -19.
ASIGURĂRII FUNCȚIONALITĂȚII IÎ ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ ÎN SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ,
DETERMINATĂ DE COVID-19
CADRELE DIDACTICE
 Asigurarea procesului de monitorizare zilnică a stării sănătății elevilor din grupele academice
cu înscrierea rezultatelor într-un registrul special (inclusiv rezultatelor termometriei).
 Asigurarea respectării distanței fizice de minimum 1,5 m în timpul orelor, dar și în
timpul pauzelor.
 Supravegherea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției de către elevi în
timpul pauzelor (prevenirea aglomerărilor, purtarea măștilor, interzicerea schimbului de
obiecte, interzicerea consumării alimentelor în timpul pauzei).
 Monitorizarea igienizării și dezinfectării zilnice a sălilor de studii și a spațiilor aferente.
 Informarea săptămânală a elevilor despre măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu
virusul SARS-CoV-2.
ASIGURĂRII FUNCȚIONALITĂȚII IÎ ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ ÎN SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ,
DETERMINATĂ DE COVID-19
ELEVII
 Comunicarea dirigintelui despre orice caz de îngrijorare legat de starea de sănătate a sa
precum și a colegilor săi.

 Respectarea distanței fizice de minimum 1,5 m în timpul orelor, dar și în timpul


pauzelor.

 Respectă măsurile de protecție personală conform cerințelor în vigoare (igienizarea mâinelor,


utilizarea sanitaizerilor, purtarea măștilor, prelucrarea telefoanelor/tabletelor, prevenirea
aglomerărilor, respectarea cerințelor în timpul alimentației etc.).
 Autoizolarea în situații de contact/înbolnăvire.

 Respectarea măsurile de protecție în afara instituției de învățământ.


MĂSURILE ANTIEPIDEMICE
SPECIFICE PANDEMIEI CU VIRUSUL
SARS-COV-2 ÎN IÎ

PLANUL SESIUNII

1 Specificul realizării și aplicării orarului lecțiilor –


funcționalitatea instituției de învățământ.

Desfășurarea orelor on-line/off-line în condiții de


2 pandemie cu virusul SARS-CoV-2 – purtarea
măștilor, vizierilor, dezinfecția.

Măsuri de protecție în iî în contextul situației


3
epidemiologice, determinată de COVID-19.

Măsurile antiepidemice specifice pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 în IÎ


PROTECȚIA PERSONALĂ

 Aplicarea corectă a măștilor de


 Alegerea măștilor.  Schimbarea măștilor.
protecție.

S c i e n c e Te c h n o l o gMăsurile
y E n g i nantiepidemice
eering Arts M specifice
a t h e m apandemiei
tics cu virusul SARS-CoV-2 în IÎ
DEZINFECTAREA SPAȚIILOR (1)

 Ritmul de curățenie și dezinfecție în sălile de studii: zilnic, în sala de studii imediat după
ieșirea din ea a elevilor după fiecare lecție/la finalul orelor; zilnic în
cancelarie/cabinetele cel puțin de două ori.

 Ritmul de curățenie și dezinfecție pentru WC – uri: după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de
câte ori este necesar.

 Durata de aerisire a sălilor de studii, cancelariei și oricare altă încăpere - după curățenie și
dezinfecție, minim 10 minute.

 Includerea lampelor de cuarț în timpul pauzelor și după finalizarea orelor.

 Completarea registrelor cu privire la evaluarea curățeniei/dezinfecției/aplicării lămpei cu


cuarț.
DEZINFECTAREA SPAȚIILOR (2)

Deversarea/evacuarea deșeurilor, spălarea pardoselii, dezinfecția


pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și
spațiului interior de depozitare în acestea, a obiectelor utilizate în
procesul educațional (mulaje, aparate, calculatoare, instrumente etc.),
dezinfectarea tablei școlare, dezinfectarea dulapurilor personale ale
elevilor, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfecția clanțelor,
mânerelor ferestrelor și ușilor, cuierelor pentru haine etc.
DEZINFECTAREA IZOLATOARELOR

Încăperea în care persoana suspectă sa aflat până la transporatrea în


IMSP: se închide şi se aerisește timp de 24 de ore, după aerisirea spațiului, se
realizează curățenia, precum şi spălarea şi dezinfecția riguroasă a respectivei
zone de activitate de personal instruit dotat cu echipamente de protecție
individuală (mănuși, mască facială, halat sau combinezon). Echipamentul de
protecție folosit se dezinfectează sau se nimicește după caz.
ORGANIZAREA ȘI ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR LA
FACILITĂȚILE DE DEZINFECȚIE/SPĂLARE A MÂINILOR (1)
 Toți elevii, personalul didactic și nedidactic trebuie să se spele și/sau
să dezinfecteze pe mâini (cu apa și săpun sau soluție hidroalcoolică
dezinfectantă).

Fiecare elev va avea accesul necesar la apă și săpun pentru a se spăla pe


mâini timp de 20 de secunde înainte de a lua masă.

Toți elevii și adulții se vor spăla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil,
recomandabil la maxim 2 ore.

Se va asigura un număr suficient de dozatoare/dispozitive de săpun


lichid la blocurile sanitare.
ORGANIZAREA ȘI ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR LA
FACILITĂȚILE DE DEZINFECȚIE/SPĂLARE A MÂINILOR (2)
 Spălarea timp de 20 de secunde sau dezinfectarea mâinilor cu antiseptic pe
baza de alcool:

 după vizitarea toaletei

după tuse sau strănut

atunci când mâinile sunt vizibil murdare

înainte de a lua masa

Înainte de a schimba masca de protecție.


MĂSURILE ANTIEPIDEMICE
SPECIFICE PANDEMIEI CU VIRUSUL
SARS-COV-2 ÎN IÎ

PLANUL SESIUNII

1 Specificul realizării și aplicării orarului lecțiilor –


funcționalitatea instituției de învățământ.

Desfășurarea orelor on-line/off-line în condiții de


2 pandemie cu virusul SARS-CoV-2 – purtarea
măștilor, vizierilor, dezinfecția.

Măsuri de protecție în iî în contextul situației


3
epidemiologice, determinată de COVID-19.

Măsurile antiepidemice specifice pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 în IÎ


MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
MĂSURI GENERALE
 Menținerea distanței fizice de cel puțin 1,5 m.
În condițiile în care nu se poate asigura menținerea distanței fizice de cel puțin
1,5 m purtarea măștilor este obligatorie!
 Prevenirea aglomerării elevilor/cadrelor didactice, colaboratorilor.
 Curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide avizate de
către
Agenția Națională de Sănătate Publică.
 Instruirea, informarea și comunicarea personalului din instituție și a elevilor, părinților.
 Protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și a altui personal aflate în grupele de vârstă cu
 risc sporit, și/sau cu afecțiuni cronice și /sau stări imunosupresive.
 Asigurarea cu personal medical conform normelor sanitare în vigoare.
MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
ORGANIZAREA SPAȚIILOR EDUCAȚIONALE

 Crearea în interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli de studii, ateliere,


coridoare etc.), circuite clare (marcate, aduse la cunoștința tutror cu păstrarea distanței de
1,5 m).

 Ocuparea zilnică de elevi a locului constant în bancă la o distanță de cel puțin 1,5 metri față
de ceilalți.

 Interzicerea schimbului de cabinete pe parcursul orelor conform orarului în aceeași zi.


MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
ORGANIZAREA PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL
 Orgnizarea programului de activitățile în instituția: orar „etapizat”, pauze, pauze pentru
asigurarea prânzului, intrări separate etc.
 Plasarea informației utile/necesare (orarul procesului educațional, orarul orelor de
diriginție etc.) pe site-ul instituției (și nu pe aviziere) pentru a preveni aglomerările.

 Micșorarea timpului efectiv de aflare în IÎ (5 ore/zi) cu mărirea perioadei pauzelor (aeresire,


dezinfectare, prelucrare).

 Interzicerea activităților sportive/culturale/științifice prin contact direct.

 Interzicerea circulației inutile al actorilor procesului educațional în instituție.

 Asigurarea ingienizării încăperilor de studii și aferente în timpul și la finele programului de


instruire zilnică.
MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CĂMINELOR (1)
 Asigurarea cu cantitățile necesare a produselor de igienă precum săpun lichid, detergenți și
dezinfectanți pentru realizarea măsurilor de igienizare și dezinfecție a spațiilor comune din
cămine.
 Asigurarea personalului din cămine cu echipament de protecție personală (măști, mănuși,
halate).
 Asigurarea cu termometre non-contact pentru fiecare cămin pentru efectuarea
termometriei elevilor și al personalului de către o persoană instruită.
 Organizarea termometriei zilnice a angajaților și elevilor, la intrarea în cămine.

 Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilație - toate


spațiile instituției, care vor fi aerisite și ventilate periodic – obligatoriu în lipsa elevilor în
aceste spații.

Interzicerea accesului vizitatorilor în incinta căminelor!


MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CĂMINELOR (2)
 Instalarea la intrare și în incinta căminelor a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe
bază de alcool 75%.

 Stabilirea circulației unidirecționale a elevilor prin spații și limitarea numărului de persoane


permis în încăperile de bază și auxiliare (odăile pentru călcat).

 Respectarea distanței sociale de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane în interiorul
clădirii căminului.

 Evitarea aglomerării în timpul aflării elevilor în cămine.

Sensibilizarea elevii pentru a nu se aduna și socializa când vin de la instituția


de învățământ și nici în timpul lor liber!
MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CĂMINELOR (3)
 Respectarea măsurilor privind prevenirea COVID-19 - igiena adecvată și frecventă a
mâinilor, igiena respiratorie, utilizarea măștilor.

Trebuie să fie recomandate și salutările fără contact.

 Se interzice schimbarea între elevi cu obiectele de folosință personală (telefoane, tablete,


instrumente de scris, pixuri, creioane, manuale, caiete de scris etc.).

 Stabilirea unui grafic pentru igienizarea și dezinfectarea zilnică a spațiilor utilizate din
interior de minim 3 ori pe zi. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor atinse frecvent,
cum ar fi mânerele ușilor, robinete, obiecte sanitare, rafturi, tastaturi, monitoare, diverse
echipamente, mese, întrerupătoarele de lumină, tocurile ușilor, butonul pentru ascensoare.
MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CĂMINELOR (4)
 Monitorizarea zilnică cu înregistrea a procesului de realizare a curățenie și dezinfecției.

 Mărirea spațiul între paturi din dormitoare (cel puțin 1 metru între paturi) cu
respectarea suprafeței pentru un loc de 6 m2, dar nu mai mult de 3 elevi.

 Aerisirea cât mai frecventă a dormitoarelor.

 Asigurarea funcționalătății izolatoarelor.

 Interzicerea organizării activităților festive (festivităților, zile de naștere etc).

 Instruirea personalului instituțiilor privind activitatea în condițiile epidemiologice


nefavorabile la COVID-19.
MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ
 Colaborarea cu agentul economic în vederea sondării posibilității realizării SP în cadrul
instituțiilor de profil (în special pentru învățământul dual).
 Asigurarea că agentul economic propune condiții sigure (sanitaro-antiepidemică) de
desfășurarea a SP, reducerea timpului de realizarea a SP (pentru învățământul dual).

 Asigurarea triajului zilnic obligatoriu al elevilor și în timpul SP.

 Planificarea și realizarea unor activități din cadrul SP în regim on-line.

 În caz de desfășurarea a SP în laboratoarele/atelierele instituției, activitățile de isntuire


aplicativă vor fi alternate cu activități de aprofundare a cunoștințelor teoretice (micșorarea
timpului aflării în instituție).

 Purtarea de către elevi a echipamentelor de protecție (măști, viziere, halate etc.)


MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
REVENIREA ELEVILOR LA STUDII
 În cazul lipsei elevilor la studii (absențile nu sunt determinate de COVID-19) – frecventarea
orelor este posibilă doar după prezentarea certificatului medical de la medicul de familie.
 În cazul contactului elevilor cu perosane infectate/confirmate cu COVID-19: autoizolare la
domiciliu (inclusiv și pentru cei ce locuiesc în căminele studențești) cu continuarea
procesului educațional în regim on-line și întoarcerea la studii după prezentarea
certificatului medical de la medicul de familie.

 În cazul stabilirii diagnosticului de COVID-19 la elevi: spitalizarea/tratament la domiciliu


(după caz), testarea la SARS-CoV-2, după obținerea testului negativ - autoizolare 14 zile.
Întoarcerea la studii după prezentarea certificatului medical de la medicul de familie.
MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN IÎ ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI
EPIDEMIOLOGICE, DETERMINATĂ DE COVID-19
REVENIREA CADRELOR DIDACTICE/COLABORATORILOR LA
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
 În cazul lipsei cadrelor didactice/colaboratorilor la serviciu (absențile nu sunt determinate
de COVID-19) – întoarcerea este posibilă doar după prezentarea certificatului de
boală/medical de la medicul de familie.
 În cazul contactului cadrelor didactice/colaboratorilor cu perosane infectate/confirmate cu
COVID-19: autoizolare la domiciliu (14 zile) cu continaurea asigurării procesului educațional
în regim on-line; întoarcerea la serviciul - după testarea la COVID-19, consultarea
epidemiologului și prezentarea certificatului medical de la medicul de familie.

 În cazul stabilirii diagnosticului de COVID-19 la cadrele didactice/colaboratori:


spitalizarea/tratament la domiciliu (după caz), testarea la SARS-CoV-2, după obținerea
testului negativ - autoizolare 14 zile. Întoarcerea la serviciul după prezentarea certificatului
de boală de la medicul de familie.
MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

Mariana Negrean
m.negrean777@gmail.com