Sunteți pe pagina 1din 7

PLATFORMA ELECTRONICĂ

MY SMIS 2014

Sistem de colectare a informațiilor referitoare la proiectele finanțate din fondurile structurale

Asigură monitorizarea, evaluarea, gestionarea financiară, verificarea, auditul și controlul proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
MODULE FUNCȚIONALE
I. Modulul ”Definire apel” dedicat Autorităților de Management;

II. Modulul ”Depunerea Cererii de Finanțare” dedicat solicitanților de finanțare;

III. Modulul ”Evauare și Selecție” dedicat Autorităților de Management cât și solicitanților de finanțare;

IV. Modulul ”Contractare” dedicat Autorităților de Management, cât și solicitanților de finanțare;

V. Modulul ”Achiziții” dedicat solicitanților de finanțare, cât și Autorităților de Management

VI. Modulul ”Comunicare” dedicat solicitanților de finanțare, cât și Autorităților de Management

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
SECȚIUNEA 1. CONECTARE ȘI GESTIONARE CONT
1. Crearea unui cont de utilizator;

2. Conectarea la aplicația MySMIS;

3. Recuperare parolă;

4. Identificarea electronică, crearea unei entități juridice și asocierea la o entitate juridică

5. Modificare reprezentant legal/împuternicit

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
SECȚIUNEA 2. MODUL CERERE DE FINANAȚARE
În cadrul acestei secțiuni se completează toate câmpurile aferente cererii de finanțare (completare 27 secțiuni
distincte, dintre care 6 secțiuni sunt pentru buget)

SECȚIUNEA 3. MODUL CONTRACTARE

Această secțiune este dedicată inițierii de notificări/acte adiționale, încărcarea de documente aferente iplementării
proiectului după semnarea cererii de finanțare

SECȚIUNEA 4. MODUL ACHIZIȚII

În cadrul acestui modul se încarcă informații referitoare la achizițiile realizate în cadrul proiectului – de la nota de
estimare a valorii, la documentația de atribuire, oferte depuse, rapoarte de atribuire, contracte.

SECȚIUNEA 4. MODUL COMUNICARE

Se încarcă toate informațiile ce țin de raportarea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
PLATFORMA ELECTRONICĂ PENTRU PROIECTELE
FINANȚATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ

Înregistrarea în PADOR – Obligatorie dacă doreşti să aplici pe granturi din partea


Comisiei Europene – în cererea de finanţare se cere ID-ul organizaţiei înscrise în
PADOR
https://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
În PADOR poţi identifica potenţiali parteneri pe proiecte
ATENŢIE! Pentru o aplicaţie în parteneriat, atat aplicantul cât şi co-aplicantul
trebuie să fie înscrişi în PADOR

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și