Sunteți pe pagina 1din 12

Situaţiile conflictuale

Conflictul
Conflictul este un proces ce apare atunci
când două sau mai multe persoane au
puncte de vedere diferite referitoare la un
subiect, scopuri, nevoi şi valori diferite şi
se luptă pentru resurse limitate.
Tipuri de conflicte :
• Conflictul scop ~ apare în situaţia în care o persoană
doreşte rezultate diferite faţă de o altă persoană

• Conflictul cognitiv ~ apare în situaţia în care


persoanele gândesc diferit ;

• Conflictul afectiv ~ este bazat pe situaţia în care


o presoană sau un grup de persoane are sentimente
sau emoţii incompatibile cu ale celorlalţii

• Conflictul comportamental ce apare în cazul


• unui comportament reprobabil
La nivel de firmă conflictele se clasifică astfel:
• conflict la nivelul întregii întreprinderi;
• conflict la nivelul unui grup de angajaţii;
• conflict invidual al unei persoane.
Din punct de vedere al organigramei firmei conflictele
pot fi :
• conflicte organizationale la nivelul aceluiaşi nivel
ierarhic
• conflicte verticale
Rezolvarea unui conflict de muncă se face
prin semnarea unei convenţii sau acord între
părtţile aflate în dispută.
Sunt cazuri în care clarificarea este dificilă ,
atunci se apelează la alte metode:
1. Medierea ~ intervine o persoana sau o comisie
neutră care anchetează conflictul;
2. Audierea ~ se audiază parţile şi se propune o soluţie;
3. Concilierea ~ se cheamă o persoana neutră şi se
organizează discuţii între părţile aflate în conflict
4. Arbitrajul presupune soluţionarea conflictului de unul
sau mai mulţi arbitrii stabiliţi de cele două
părţi.
Decizia stabilită de arbitrii este obligatorie .
Strategii ineficienre în soluţionarea conflictului:
• Non-acţiunea care presupune obţiunea uneia dintre părţi
pentru a rezolva conflictul ;
• Ignorarea nu face decît să escaladeze acel conflict şi creşte
frustrarea şi nemulţumirea părţilor implicate ;
• Tendinţa de a observa riscurile procedurilor de rezolvare a
conflictului => falsa imagine potrivit căreia persoanele
implicate în conflict sunt deschise spre rezolvarea lui când
defapt nu sunt;
• Secretizarea conflictului potrivit strategiei "Ceea ce nu se
ştie, nu răneşte" moderatorul optează să rezolve pe calea
aceasta conflictul şi îşi pierde din credibilitate .
Cauze de apariţie a conflictelor :
• cînd comunicarea este defectuoasă;
• cînd lipseşte comunicarea;
• cînd apar zvonuri şi informati false;
• managementul autoritar, creează o stare de agitaţie şi
nervi;
• cînd avem de a face cu un management improvizat
• cînd sunt resurse limitate
• slaba dezvoltare a resurselor umane
• decepţiile şi interpretările greşite
• existenţa unui climat de neîncredere
• competiţia profesională
Etape rezolvarii conflictului
• recunoaşterea existenţtei conflictului
• identificarea cauzei care a dus la conflict
• identificarea celei mai bune soluţii
• evaluarea rezultatelor
Metode de soluţionare ale conflictului :
• aplanarea =>atunci cand acţiunea pe care o realizează
este rapidă
=>cand managerul are dovezi că acţiunea e în
folosul personal
• colaborarea este o soluţie adoptată de manager atunci
cînd obiectivul este acumularea de cunoştinte noi sau în
momentul în care se intentioneaza să se construiască un
climat de incredere
• evitarea, atunci cînd apar situaţii neprincipiale sau nu
există cale de rezolvare a conflictului , se asteaptă ca
problema să nu se acutizeze (amplifice)
• medierea => cînd managerul constata ca a greşit , cînd
problema este mai importanta pentru angajaţi decît pentru
manager şi permite salariatilor să înveţe din greşeli
• compromisul se poate aplica atunci cînd sarcinile sunt
importante, e necesară o soluţie temporară