Sunteți pe pagina 1din 10

SOLUȚII DE REDUCERE / DE

COMBATERE A PLAGIATULUI
FĂCUT DE STUDENȚI
Nu există o definiţie standard a plagiatului. Comisia de etică aUniversităţii din Bucureşti a stabilit următoarea definiţie,
adoptată de Senatul Universităţii:
„Plagiatul este activitatea prin care cineva își însușete prin copiere, parafrazare ori rezumare o idee, concepție, expresie,
text, schemă, partitură etc., publicate ori nepublicate, aparținând unui alt individ, prezentând-o drept a sa, fără a preciza
explicit sursa la care a apelat”.
În teorie, plagiatul reprezintă un concept destul de simplu: implică furtul cuvintelor și/sau ideilor altuia fără
atribuire sau recunoaștere. Cu toate acestea, în practică, există o serie de aspecte distincte care constituie un act de plagiat și
care disting plagiatul de alte tipuri de încălcări academice. Școlile, instituțiile și disciplinele individuale pot folosit definiții
oarecum diferite. Să ne uităm la câteva moduri comune în care plagiatul este definit în mod formal de mai multe autorități.
 Dicționarul Merriam –Webster: faptul de a utiliza cuvinte ori ideile altui individ fără a acorda credit persoanei respective.
 Consiliul administratorilor de programe de redactare: într-un cadru instuctiv, pagiatul apare atunci când un autor
utilizează în mod deliberat cuvintele, ideile ori alt material original al altcuiva, fără a preciza sursa acestuia;
 Școala de educație a Univeristății Indiana din Bloomington: plagitului este definit ca prezentarea lucrării altcuiva,
inclusiv a lucrării altor studenți, ca fiind proprie.
Includerea tuturor informațiilor pe care doriți să le cuprindeți în lucrarea dvs. nu este o sarcină ușoară. De asemenea,
exista o mulțime de reguli pe care trebuie să le respectați. Nu este la fel de simplu precum preluarea informațiilor dintr-o
sursă și includerea lor în lucrare. Plagiatul este o infracțiune gravă și poate duce la anularea lucrării, dar imeni nu vrea ca
acest lucru să se întâmple după depunerea atâtor ore de muncă. Este echivalent cu furtul, chiar dacă nu ați făcut acest
lucru în mod intenționat.
Copierea lucrării altcuiva fără acordul autorului va duce la rezultate dezastruoase. Puteți găsi cu ușurință o rescriere
de articole on-line care ar putea să vă ajute, dar există și alte modalități prin care puteți evita problema. Odată ce
înțelegeți necesitatea evitării plagiatului, aveți șanse mai mari la implementarea pașilor care vă vor ajuta să rămâneți
departe de probleme. Iată câteva dintre cele mai bune sfaturi proprii pentru a vă ajuta să evitați plagiatul.
http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism accesat la data de 13.11.2020
 Începeți devreme
O modalitate ușoară de a vă ajuta să evitați plagiatul este să vă acordați suficient timp când scrieți o lucrare. Este ușor să
greșești atunci când ești subpresiune. Dacă aveți suficient timp pentru a efectua cercetări și a acorda atenție conținutului, vă va
aduce în mod cert kilometri înainte. Atunci când sunteți sub presiune aveți mari șanse de a face multe greșeli.
 Citează corect
Este important să vă citați sursele, dar asta nu va însemna prea mult dacă nu o faceți corect. Asigurați-vă că știți care sunt
îndrumările pentru lucrarea pe care o faceți și aplicați-o cu precizie. S-ar putea să încercați să faceți ceea ce trebuie și totuși
să greșiți.
 Citat
O altă modalitate de a acorda credit este de a utiliza cotațiile atunci când citați direct pe cineva. Chiar nu ia mult timp și
trebuie facută imediat ce o notezi. Când citați referințele, nu veți fi acuzați de plagiat.
 Parafrazează
Parafrazarea funcționează bine atunci când reformulați o propoziție fără ca aceasta să piardă sensul. Trebuie să scrieți cu
propriile cuvinte și nu puteți să scoateți doar un cuvânt și să îl înlocuiți cu altul.
 Adăugați valoare
Nu încercați să utilizați toate informațiile pe care le găsiți în sursele dumneavoastră. Încercați și adăugați o valoare
subiectului, incluzând câteva dintre propriile informații. Acest aspect arată că înțelegeți tema despre care vorbiți. Puteți face acest
lucru doar cercetând pe larg până ajungeți într-un punct în care toate informațiile fac clic.
 Verificator de plagiat
Există o mulțime de programe bune de plagiat online. Pot găsi cea mai bună rescriere de articole on-line într-o secundă,
dacă ar fi nevoie. La fel se întâmplă și în cazul evitării plagiatului.
 Pagina de referință
O altă modalitate ușoară de a evita plagiatul este de a include o pagină de referință la sfârșitul lucrării. Doar adăugați la
această listă pe măsură ce faceți cercetările și știți ce doriți să includeți. Nu încercați să o faceți când ați termina lucrarea,
deoarece este ușor să ratați ceva important.
 Întrebați-l pe profesorul dumneavoastră
Petreceți ceva timp cu profesorul dumneavoastră asigurându-vă că știți instrucțiunile pentru lucrarea la care munciți.
 Internetul este o sursă
Doar pentru că ați găsit ceva pe internet și nu într-o carte nu înseamnă că puteți utiliza informațiile fără a cita.
Fii foarte atent cu aceasta, deoarece este în continuare opera originală a cuiva. Doriți să faceți referire sau să citați
sursele online pe care le utilizați pentru a evita plagiatul.
Conform Legii Educației Naționale se prevăd următoarele pedepese pentru studenți și doctoranzi care plagiază:
- avetisment scris;
- exmatriculare;
- alte pedepse specificate în Carta Universității.
Tipul pedepsei este determinat de Comisia de Etică și aplicat de Decanul universității în cele mult 30 de zile.
Situațiile indubitabile de plagiat total sunt pedepsite cu exmatricularea studenților ori cu desfacere contractului în
cazul cadrelor didactice.
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011
Concluzii
 
In primul rând trebuie să ne gândim dacă termenul plagiat este cunoscut şi înţeles în comunitatea noastră academică.
Este uşor de sancţionat un plagiat , dar în acest caz trebuie să fii sigur că autorul respectiv ştie ce înseamnă acest lucru.
Bineînţeles că şi acest lucru este greu de demonstrat, cele mai multe cazuri de plagiat involuntar având drept cauză
ignoranţa în acest domeniu. Cea mai simplă metodă este de a începe educaţia etică cât mai devreme, încă din primii ani de
studiu.
Din păcate, plagiatul nu este detectat în toate cazurile. Uneori poate fi remarcat atunci când se face o documentare
asupra unei teme şi acest lucru se poate întâmpla după câţiva ani de la publicare.
Aşa cum dezvoltarea internetului a permis o creştere a plagiatului, fiind la un moment dat vorba de un fenomen, la
ora actuală tot el este cel care limitează această fraudă. Există website- uri care sunt dedicate studierii acestui fenomen,
precum şi împiedicării răspândirii lui. (www.plagiarism.org; www.turnitin.com).
In privinţa revistelor, primul contact‚ si posibila evaluare a unui plagiat, îl constituie procesul de peer review, care
dacă ridică suspiciuni, poate verifica prin intermediul internetului (softuri specializate de detectare a plagiatului),
confirmarea sau infirmarea plagiatului.
Southwestern Medical Center de la Texas University (5), Mounir Errami şi Harold Garner, cu ajutorul unui program
(eTBLAST), au cercetat baza de date Medline, care cuprinde rezumatele a 17 milioane articole publicate. Cercetând similitudinile
existente între cele 7 milioane de articole studiate,cel mai des citate, au constatat 70.000 de cazuri de asemănare, care extrapolate şi
raportate la totalul bazei de date reprezintă aproximativ 200.000 cazuri, aproape 3%.Cei doi cercetatori au decis să publice
rezultatele cercetării pe un site (http://spore.swmed.edu/dejavu) în speranţa că jena de a fi nominalizat ca plagiator, va face ca
numărul celor care folosesc această metodă să se reducă.
Pentru a preveni plagiatul este necesar să se cunoască cât mai multe lucruri referitoare la acest subiect şi să se respecte o serie
de reguli simple: citarea textuală a cuvintelor exprimate de altcineva se va pune întotdeauna între ghilimele şi va fi însoţită de o
referinţă completă, relatarea ideii altei persoane va fi însoţită de o referinţă completă. Chiar dacă un text este prelucrat şi cuvintele
sunt înlocuite prin sinonime, citarea sursei este obligatorie. Dacă există dubii în privinţa sursei, a originii ei, chiar daca citatul sau
ideea ar fi utilă recomandarea este de a renunţa la ea. Citatele care cuprind mai mult de câteva rânduri succesive, se trec în text cu
alte caractere şi cu spaţiere diferită, iar dacă depăşesc o pagină se utilizează anexele.
Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii scurte considerate ca aparţin noţiunilor de bază din
specialitatea respectivă, sau folosirea unor noţiuni de cultură generală (6).
Plagiatul reprezintă o formă gravă de fraudă academică, soluţia în majoritatea cazurilor fiind foarte simplă şi se referă
la recunoaşterea paternităţii lucrarilor originale care au constituit baza documentarii, prin specificarea exactă a sursei,
recunoscând astfel, onest, meritul autorilor lucrărilor studiate.
În sinteză, câteva sfaturi proprii pentru a scădea gradul de plagiat a unei lucrării:
 gândește lucrarea cu capul propiru, nu te gândi cum să iei ideile altora;
 folosește cuvintele, ideile altor persoane doar pentru a te inspira ori a verifica părerile tale;
 realizează conspecte complete, precizând citatele și deosebindu-le de propriile gânduri notate pe ciornă;
 citează textele preluate de pe internet;
 nu omite să mulțumești persoanelor care te-au ajutat.
Bibliografie
 http://studentaffairs.stanford.edu/ judicialaffairs/policy/honor-code
 http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism
 http://araba.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/10/Ghid-impotriva-plagiatului.pdf
 https://www.accreditedschoolsonline.org/resources/preventing-plagiarism/
 http://grad.msu.edu/researchintegrity/docs/Plagiarism_Avoiding_Unintentional_Plagiarism.pdf
 http://www.plagiate.ro/Ro/ro.first.htm

S-ar putea să vă placă și