Sunteți pe pagina 1din 12

Noi materiale moleculare

heterospinice 2p-3d și 2p-4f cu
radicali Nitronil Nitroxid

A verificat: Calancea Sergiu


A elaborat: Șișcanu Mihail
Obiective
• Studierea literaturii științifice;
• Selectarea metodelor recente din domeniul de cercetare;
• Sinteza și caracterizarea ale unor noi compuși coordinativi formați din radicali organici nitronil și/sau nitroxid
și ioni metalici 3d sau 4f.
Actualitate
• Dezvoltarea de noi medii de stocare a informației;
• Proprietate de magnet molecular;
• Senzori (lumină, temperatură, );
• Supra- si semiconductori;
• Materiale luminiscente.
Sinteza
În cloroform, diclorometan, in prezenta
periodatului de potasiu, oxid de
plumb(IV) sau oxidului de argint

Sinteza clasică a radicalilor nitronil nitroxid


Argumentarea metodei de zinteză
Radicalii nitronil nitroxid obtinuti la condensarea cu aldehide aromatice sunt mai stabili decat cei alifatici. Acest
fapt se datoreaza fenomenului de conjugare n- care stabilizeaza radicalul. Radicalii nitronil nitroxid sunt
instabili la temperaturi înalte și la acțiunea acizilor minerali.
Ut. HFAC pentru favorizarea coordinării
Radicalii nitroxid sunt baze Lewis slabe, deci pentru a favoriza coordinarea acestor la ionul metalic este
necesara marirea aciditatii Lewis al ionului metalic. In acest sens se folosesc precursori metalici 3d sau 4f unde
ionul metalic este coordinat cu -dicetone enolizate care in vecinatate grupelor carbonil contin atomi de fluor.

hexafluoro-acetil-acetona
Sinteza moleculelor magnetice

Exemplu de coordinare a radicalilor nitronil nitroxid favorizata de prezenta hexafluodicetonelor.


Interacțiuni magnetice
Organizarea moleculara a acestor compusi incepe de la molecule discrete mononucleare pana la molecule
polinucleare 2p-3d (Figura 9). Interactiunile dintre radicalii nitronil nitroxid si ionii metalici pot fi
feromagnetice, orientarea spinilor in aceeasi directie si antiferomagnetice, orientare in directie opusă.

Tipurile de interactiuni magnetice intre radicali si ionii metalici: a) feromagnetice si b) antiferomagnetice.


Interacțiuni magnetice
Alinierea paralelă a dipolilor atomici pe parcursul unor volume mari ale substanței duce la feromagnetism, cu o
magnetizare permanentă la scară macroscopică.

Saturația orientării momentelor magnetice ai unei substanțe paramagnetice


Interacțiuni magnetice
Când H = 0, retenția orientării momentelor magnetice în câmpul zero se
numește remanență. Când câmpul extern este inversat, valoarea
momentelor magnetice remanente scade și trece prin zero (punctul C) la o
putere de câmp cunoscută sub numele de forță coercitivă. Continuarea
aplicării acestui câmp va duce la o valoare de saturație inversă S′.
Ciclurile repetate de aplicate a câmpurilor magnetice externe de valoare
opusă, dacă sunt înregistrate, vom obține o curbă numită histereză,
deoarece viteza modificării momentelor magnetice B întotdeauna va fi
Curba modificării valorii momentelor
mai înceată decât modificarea valorii câmpului extern H. magnetice
Structură / geometrie
Nitronil nitroxid

hfac
hfac Ni hfac
hfac

Nitronil nitroxid
Bibliografie