Sunteți pe pagina 1din 56

RELIEFUL TERREI- I

PROF.LUMINIŢA MOROŞANU
ŞCOALA”ALECU RUSSO”
BACĂU
RELIEFUL CONTINENTELOR
• Este format din munţi,podişuri,dealuri şi
câmpii;
• Munţii reprezintă cele mai înalte forme de
relief ale uscatului depăşind de obicei
1000 metri;
• Se compun din poale,versanţi,culme,vârf,
trecători sau pasuri şi depresiuni;
• Munţii se clasifică astfel:
• A.după vârstă:tineri(Alpii,Carpaţii
Himalaya) şi bătrâni(Ural);
• B.după modul de formare:vulcanici şi de
încreţire
• C.după dispoziţia spaţială:masive,lanţuri
şi sisteme muntoase
• Cei mai înalţi munţi de pe Glob sunt
Himalaya-8.848m-vf.Everest(8878 m după
unele surse).
ACONCAGUA-AMERICA DE SUD
AHHAGAR-AFRICA
ANZII
ALPII ELVEŢIEI
BUCEGI
CARAIMAN
EVEREST(CHOMOLUNGMA-8.872 m)
HIMALAYA
KILIMANDJARO-AFRICA
VF.MOLDOVEANU-CARPATI-2.544 METRI
MUNŢII
STÂNCOŞI-AMERICA DE NORD
TRECĂTOARE ÎN ALPI
BUCEGI-VF.OMU-2.505 METRI
NEGOIU
GHEŢAR ÎN ALPI
MUNŢII BALCANI
CANADA-MUNTELE LOGAN
MASIVUL RORAIMA-VENEZUELA
VULCAN DIN ISLANDA
ALPI-VF. MONT BLANC-4.807 METRI
LANŢUL ANDIN
MUNŢII JURA
TAUNUS-GERMANIA
MUNŢII KUNLUN
Muntele Fuji
Munţii Ural
Vulcanul Stromboli
• PODIŞURILE-sunt forme de relief netede
sau deluroase cu altitudini mai mari de
300 metri.
• DEALURILE-sunt forme de relief
asemănătoare munţilor dar cu altitudini
mici în care domină suprafeţele ocupate
de versanţi;nu depăşesc de obicei câteva
sute de metri.
• CÂMPIILE-sunt forme de relief
joase,netede cu înălţimi sub 300 metri.
DEALURI
DEALURILE TRANSILVĂNENE
DEPR.BRAŞOV
PODIŞUL GOBI
POD.BRAZILIEI
POD.NEGEV
C.PITEŞTIULUI
MICROFORME DE RELIEF
• Sunt forme de relief create de agenţii de
modelare interni şi externi pe formele de
relief deja existente,
• Se află pe munţi,podişuri şi câmpii,
• Sunt create de vulcanism,vânturi,ape
curgătoare,gheaţă şi
zăpadă,aer,gravitaţie,
mişcări ale scoarţei terestre,apă de ploaie.
Alunecare de teren creată de existenţa argilei în subsol
Caldeiră-formă de relief vulcanic
cueste
Relief pe conglomerate
taffoni
Falia San Andreas
Dune de nisip
Peştera Scărişoara
Eroziune produsă de apă
Dolină formată în calcare
Crater meteoritic
Valea Rinului
Ripple –marks-uri
prabuşire
Relief pe loess
Grabenul afar
SURSE:
• Wikipedia.org