Sunteți pe pagina 1din 8

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CAMPUSULUI

UNIVERSITAR „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN IAŞI


(RMTV)

Prof: Irina Volf Studenti:


Ursache Maria-Magdalena
Ionita Alina
Grupa: 2408
Proiect finantat de :

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
AXA PRIORITARĂ :Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea
infrastructurii sociale

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Domeniul major de


intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă
Scopul proiectului:

Prezentul proiect are ca scop creșterea calității vieții


academice a celor 8000 de studenţi din Campusul Universitar
”TUDOR VLADIMIRESCU”.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul proiectului constă în imbunătăţirea infrastructurii, a


serviciilor de cazare şi confort al studenţilor, şi implicit asigurarea
spaţiului propice pentru dezvoltarea personală şi profesională a
acestora începând cu octombrie 2016.
Justificarea necesităţii implementării proiectului

Campusul studenţesc "Tudor Vladimirescu" are în componenţă 21 de


cămine aparţinând Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi cu o
capacitate de cazare de aprozimativ 7520 locuri. Campusul găzduiește
studenți din toată zona Moldovei și nu numai. Aceștia au nevoie de un
spațiu de cazare decent, cu toate facilitățile necesare traiului zilnic și la un
preț acceptabil bugetului studențesc, care, de cele mai multe ori este unul
restrâns.
Din aceste 21 de cămine doar 6 întreprind condiţii bune de locuire. În
ceea ce priveşte celelalte, studenţii sunt supracazaţi, în unele cazuri chiar şi
cu câte 2 persoane în plus faţă de numărul maxim acceptat în mod normal.În
ceea ce priveşte serviciile cantinei, aceasta are o capacitate insuficientă de
aproximativ 40 de persoane.Un alt aspect ar fi o sala de lectura in fiecare
camin dotata cu calculatoare si internet pentru că nu toată lumea își permite
achiziționarea unui laptop. Proiectul de fata este destinat
pentru a asigura un cadru cat mai benefic pentru studenti si de a-i face
pe acestia sa se simta ca si acasa.
Costurile proiectului:

Cheltuieli eligibile: amenajarea pentru Protectia Mediului, canalizare,


alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie
electrică, telecomunicaţii, radio-tv, cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizaţie de constructie, proiectare si engineering,consultanţa şi
expertiză,asistenta tehnica,constructii si instalatii utilaje şi echipamente
tehnologice şi funcţionale,dotari, instalare,intretineresi reparatii
echipamente IT,organizare de santier,lucrari de constructii ,cheltuieli
conexe orqanizarii de santier,comisioane, taxe, cote legale,cheltuieli
diverse si neprevazute,cheltuieli de publicitate si informare,cheltuieli de
audit

Cheltuieli neeligibile:echipamente IT, dotari,utilaje şi echipamente


tehnologice şi funcţionale
Planificarea activităților în timp
 
Nr. Activitate/     AN I       AN II       AN III  
Crt. Subactivitate
    Sem I Sem II Sem III Sem IV Sem I Sem II SemIII SemIV Sem I Sem II SemIII SemIV
Licitarea                        
1 proiectului
pentru execuţia
lucrărilor
. Contractarea                        
1.1
unei firme
specializate
pentru
organizarea
licitaţiei şi
pregătirea
licitație
Licitația propriu-                        
1.2
zisă
Obținerea                        
2
tuturor avizelor
de construcție
Încheierea                        
3
contractului de
achiziții
Execuția practică                        
4
a lucrărilor
Buget de achiziții:
 Materiele de construcții
 Bunuri
 Dotări cantină
 Necesar interior camere
 Dotări sală de lectură
 Necesar grup sanitar

Prin prezentul proiect, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași


dorește să ridice calitatea vieții studentului ieșean la nivelul celei din
Europa.Deasemeni, prin reabilitarea, reamenajarea și modernizarea
campusului, sperăm că orientarea proaspeților absolvenți de studii
preuniversitare se va îndrepta către partea tehnică.
VA
MULTUMIM!!!